05.01.2018 До изп. дир. Младенов, юрк. Велков и адв. Горанов с копие до РС-Добрич, ВСС, Омбудсман и Предст. на ЕК в София

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Subject: оттеглете ИМ срещу "мен" поради престъпление!
Date: Fri, 5 Jan 2018 10:17:19 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: adv_goranov@abv.bg, i.velkov.hq@dallbogg.com, info@dallbogg.com, Raionen syd - Dobrich <rs_dobrich@abv.bg>, Висш съдебен съвет <vss@vss.justice.bg>, ivss@inspectoratvss.bg, delovodstvo@ombudsman.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

ДО: Изп. дир. на ДаллБогг Росен Младенов, юрк. Иван Велков и адв. Тихомир Горанов

КОПИЕ ДО: РС-Добрич - с молба да върнете ИМ по дело 3307/17 поради несъществуващ адрес на ответника и др. нередовности

КОПИЕ ДО: ВСС, Омбудсман, Представителство на ЕК в София

-

Господа Младенов, Велков и Горанов,


Току-що ми се обади инсп. Тотев от 1-во РУП София. Разпитали са "ДаллБогг" и ГФ. "ДаллБогг" не искал да говори за ПТП-то. Май ще се окаже, че престъплението е още по-сериозно, отколкото си мислех.

Ведната оттеглете иска си срещу "мен"!

Р. Стоянова, Варна, 0888 60 90 72

-

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1470

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.