19.12.2017 До ГФ

Начало на блога
 

Този материал е част от кореспонденцията с ГФ по случая със  Застрахователната измама

-

Сканиран оригинал

19.12.2017 СПЕШНО!

УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ГФ,

Както говорихме по телефона преди няколко дни, интересуват ме всички данни, с които разполагате в Информационния център на ГФ за застрах. полица на "ДаллБогг" BG/30/117000182705, издадена на 05.01.2017 за 'ГО" на кола с номер на рама VSSZZZ7MZ2V513470, Протокол за ПТП № 0131717 от 08.06.2017 - собственик, водач, рег. номер на колата, стикер и т.н.

Моля данните да ми бъдат изпратени като заверени копия от документите, с които разполагате. Доколкото ми е известно от комуникация с ГФ по телефона и по имейл, във всички документи е налично моето ЕГН (злоупотреба с лични данни).

Същите са ми необходими за пред Съда и Прокуратурата.

Прилагам съответните документи като онлайн адреси.

С уважение,

...............................................

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН ...

гр.Варна, 9010, ул."Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

стац. тел. 052 988 600.моб. тел. 0888 60 90 72

Предпочитан начин на комуникация: по ел. поща на адрес rennie@softisbgcom

Информация за моя случай (не е единичен) - "ДаллБогг" ме съди като застрах. измамник: http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html

Кореспонденция с ГФ: http://softisbg.com/dannies_blog/10112017.html


19.12.2017

Варна

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1438

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.