17.01.2018 До ГФ

Начало на блога
 

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник и от кореспонденция с ГФ

-

Subject: официален отговор, че в с. Росеново не съществува ул. Суха река
Date: Wed, 17 Jan 2018 13:23:35 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: GF <GF@gfund.bg>Здравейте,

Приложено, изпращам официален отговор от кмета на с. Росеново, Добричко, че улиците в селото са по номера и не съществува улица "Суха река".
Пояснение. Несъществуващият адрес е наличен в застрах. полица (приложено заверено от адвокат копие).  С колата от полицата е станало ПТП на 08.06.2017, Протокол за щети № 0131717. В подробната информация за протокола липсва АДРЕС на собственика. Липсващият адрес се оказва несъществуващ.

Очаквам компетентния Ви отговор.

С уважение,

Ренета Стоянова, Варна, ул. Г. Бакалов 17-7-80, моб. тел. 0888б 60 90 72, email: rennie@softisbg.com

Информация по случая от 25.10.2017 досега: http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html 

Резюме. "ДаллБогг" съди случаен гражданин без кола и без шофьорска книжка, пострадал от измама с личните му данни (мен), като застрахователен измамник, регистрирал и застраховал на свое име огромен брой коли. Целта е съдът да прогласи нищожност на застрах. договор, обективиран в застрах. полица BG/30/117000182705, издадена на 05.01.2017, приложена към исковата молба. Моят случай не е единичен, а част от мащабна кампания на "ДаллБогг" за прогласяване нищожност на стотици, а може би и хиляди, застрахователни договори 'Гражданска отговорност". По този начин "ДаллБогг" смята, че се бори с "лавината от опити за застрахователни измами" (цитатът е от официално уведомително писмо от изп. дир. на "ДаллБогг", изпратено до мен на 27.10.2017). След близо три месеца без миг спокойствие за набедения ответник, става ясно, че посоченият в застрах. полица адрес на застрахования (ответника по делото) не съществува - документно престъпление. 

-

Начало на блога
 

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1487

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.