17.01.2018 До РП-София с копие до ВСС

Начало на блога
 

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Subject: официален отговор, че в с. Росеново не съществува ул. Суха река
Date: Wed, 17 Jan 2018 13:09:04 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: SRP <rp_sofia@prb.bg>, Висш съдебен съвет <vss@vss.justice.bg>, ivss@inspectoratvss.bg

-

ДО: СРП, пр. 45168/2017

КОПИЕ ДО: ВСС/ИВСС

Изпращам официален отговор от кмета на с. Росеново, Добричко, че улиците в селото са по номера и не съществува улица "Суха река" за прилагане към пр. 45168/17 на СРП с молба за образуване на ДП по Глава девета от НК, "Документни престъпления".

Пояснение. Несъществуващият адрес е наличен в застрах. полица (приложено заверено от адвокат копие). 

С уважение,

Ренета Стоянова, Варна, ул. Г. Бакалов 17-7-80, моб. тел. 0888б 60 90 72,

Информация по случая от 25.10.2017 досега: http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html 

Резюме. "ДаллБогг" съди случаен гражданин без кола и без шофьорска книжка, пострадал от измама с личните му данни (мен), като застрахователен измамник, регистрирал и застраховал на свое име огромен брой коли. Целта е съдът да прогласи нищожност на застрах. договор, обективиран в застрах. полица BG/30/117000182705, издадена на 05.01.2017, приложена към исковата молба. Моят случай не е единичен, а част от мащабна кампания на "ДаллБогг" за прогласяване нищожност на стотици, а може би и хиляди, застрахователни договори 'Гражданска отговорност". По този начин "ДаллБогг" смята, че се бори с "лавината от опити за застрахователни измами" (цитатът е от официално уведомително писмо от изп. дир. на "ДаллБогг", изпратено до мен на 27.10.2017). След близо три месеца без миг спокойствие за набедения ответник, става ясно, че посоченият в застрах. полица адрес на застрахования (ответника по делото) не съществува - документно престъпление. 

-

Начало на блога
 

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1485

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.