10.01.2018 До СРП с копие до СГП и МВР - фалшиви данни в ИЦ на ГФ

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Subject: фалшиви данни в ИЦ на ГФ
Date: Wed, 10 Jan 2018 09:29:20 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp_sofia@prb.bg, sgp@prb.bg, priemna@mvr.bg


-

ДО: СРП

КОПИЕ ДО: СГП и МВР


Уважаеми компетентни лица,

В Информационния център на ГФ се съхраняват неверни (фалшиви) данни, че на моето ЕГН се води кола с номер на рама VSSZZZ7MZ2V513470 (приложена разпечатка от ГФ от дата 21.12.2017). Проверка по моето ЕГН показва, че нямам кола (приложено у-ние от Пътна полиция-Варна от дата 08.11.2017). Фалшивите данни са подадени от застрахователя "ДаллБогг". С колата е станало ПТП- протокол за щети № 0131717 от 08.06.2017 (информацията ми е от сайта на ГФ; има я и в разпечатката от 21.12.2017). Фалшивите данни за собственика са налични и в застрах. застрах. полица "ГО" № BG/30/117000182705, изд. на 05.01.2017 (приложена). В застрах. полица адресът "ми" е посочен като с. Росеново, общ. Добрич, ул. "Суха река" 5. Аз съм от Варна. Посоченият в полицата "мой" адрес не съществува. Разговаряла съм с кметство Росеново - в селото няма улица "Суха река", улиците са обозначени с номера, а не с имена. Несъществуващият адрес не е подаден от "ДаллБогг" към ИЦ на ГФ. Не е изключено ДаллБогг да е наясно, че адресът не съществува, затова да не го е подал към ИЦ на ГФ. 

Моля за проверка по данните, подадени от "ДаллБогг" към ИЦ на ГФ и по-конкретно - защо е "икономисал" данните за несъществуващия "ми" адрес и наясно ли е, че в с. Росеново, Добричко, не съществува улица "Суха река", респ. не съществува адрес ул. "Суха река" 5? Молбата ми е във връзка с упорития отказ на "ДаллБогг" да оттегли исковата си молба срещу мен, внесена на 08.09.2017 в РС-Добрич - дело 3307/17 (приложени три молби за оттегляне на иска срещу мен: 1, 2, 3). Несъществуващият адрес съвсем ясно сочи на документно престъпление.

Случаят с "моята" кола и "моя" несъществуващ адрес не е нито маловажен, нито единичен. ДаллБогг води стотици дела за обявяване нищожност на задълж. застраховки "ГО", като редовно призовава  лица, които отдавна са продали колите си или даже отдавна са починали. Прилагам списък с около 100 такива дела и съдебно решение от 05.01.2018 по подобен случай, при който в хода на делото е установена фалшива полица: ""По искане на ответника е представена писмена информация от Гаранционен фонд за това, че към полица N ***отговаря стикер N ***.Към стикер N *** отговаря друга полица, издадена от ищцовото дружество с N ***. По информация на Гаранционния фонд N на стикера на оригинала на процесната полица съответства на друга застрахователна полица."

Моля в хода на проверката да изискате следните доказателства за името, ЕГН-то и адреса на собственика на кола с номер на рама VSSZZZ7MZ2V513470:

1. Протокол № 0131717 за ПТП-то на 08.06.2017, както и от всички съпътстващи го документи, с които 'ДаллБогг" разполага, за да се установи дали и в тях фигурира моето ЕГН и несъществуващият адрес в с. Росеново, Добричко - ул. "Суха река" 5?

2. Двата екземпляра на застрахователна полица BG/30/117000182705, издадена в 11:59 ч. на 05.01.2017 г. в офиса на "Адмирал Иншуранс Брокер" (сега - "Мусала Иншурънс Брокер") с адрес гр. Варна, пл. "Екзарх Йосиф" 1, ет. 2, ап. 4. Единият се съхранява при застрахователя, а другият се дава на застрахования. Екземплярът при застрахователя е обозначен със специалния знак на ГФ (отрязък № 2 от стикера). Екземплярът на застрахования се представя при настъпване на застрах. събитие (ПТП-то от 08.06.2017). По данни от ГФ, в момента тече процедура по предявяване на щети, които нито знам кой е причинил, нито на каква стойност възлизат, но съществува реална опасност с регресен иск срещу мен бъда осъдена да ги плащам.

3. Специалния знак на ГФ (отрязък № 2 от стикера) за полица BG/30/117000182705.

4. Квитанцията за платена премия към полица BG/30/117000182705.

5. Зелената карта към полица BG/30/117000182705.

6. Контролния талон към полица BG/30/117000182705. Към всяка полица 'ГО" има такъв. Той е с холограмен знак на ГФ и с надпис, че е неразделна част от застрах. договор. 

С уважение,

Ренета Стоянова, Варна, ЕГН ***,

Варна, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

стац. тел. 052 988 600, моб. тел. 0888 60 90 72

Блог "ДаллБогг ме съди като застрахователен измамник": http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html

Резюме. "ДаллБогг" съди случаен гражданин без кола и без шофьорска книжка, пострадал от измама с личните му данни (мен), като застрахователен измамник, регистрирал и застраховал на свое име огромен брой коли. Целта е съдът да прогласи нищожност на застрах. договор, обективиран в застрах. полица BG/30/117000182705, издадена на 05.01.2017, приложена към исковата молба. Моят случай не е единичен, а част от мащабна кампания на "ДаллБогг" за прогласяване нищожност на стотици, а може би и хиляди, застрахователни договори 'Гражданска отговорност". По този начин "ДаллБогг" смята, че се бори с "лавината от застрахователни измами" (цитатът е от официално уведомително писмо от изп. дир. на "ДаллБогг", изпратено до мен на 27.10.2017)

-

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник
 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1477

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.