12.11.2018 Има ли масово фалшиви полици на застраховка „Гражданска отговорност" в България?

Начало на блога
 

Този материал е част от Статии и предавания за застрахователни измами

-

Източник: https://www.actualno.com/business/ima-li-masovo-falshivi-zastrahovki-grajdanska-otgovornost-v-bylgarija-news_705504.html

-

Тази статия е отзвук от предаването на Валя Ахчиева "Как полици с мъртви души обикалят застрахователни дружества", излъчено по БНТ 1 на 11.11.2018 като продължение на предаването от 28.10.2018 "Организирана българо-румънска схема за застрахователни измами".

-

Има ли масово фалшиви полици на застраховка „Гражданска отговорност" в България? Този въпрос постави за пореден път телевизионното предаване "Открито" по БНТ, чиято водеща е Валя Ахчиева. Според статистика, която беше представена в предаването, различни съдилища в страната са определили, че 391 полици „Гражданска отговорност" са нищожни - при водени общо 216 дела.

-

             Забележка. Повече са - справка: 248 дела, в които е прогласена нищожност на 427 бр. "Гражданска отговорност" (междувременно излязоха още, които тепърва ще бъдат публикувани - живот и здраве, бел. блогър)

-

Ахчиева се съсредоточи върху случай, според който полици на един автомобил - Opel Vectra, са били сключени с шест застрахователни компании, но всичко тръгва от починал още преди 5 години човек - Иво Стоянов Ванков от Враца. От КАТ във Враца казват, че автомобилът още е собственост на Иво Ванков. Но на сайта на Гаранционния фонд излиза друго - че има шест полици, с различни застрахователи, като първата полица е сключена, докато Ванков още е жив, макар съседите му да твърдят, че той не е имал кола. Втората полица е сключена малко преди Ванков да почине в пожар. После идва полицата при "DallBogg Живот и здраве", заради която има и жалба пред Гаранционния фонд.

-    
Нататък - оказва се, че след първите три полици на колата му, следващите три са на друго име като собственик - Валери Евлогиев Димитров. Но г-н Димитров изобщо не знае, че притежава такава кола - докато не получава писмо от "Бул Инс", според което трябва да покрие 5000 лева щети за катастрофа в Италия. Чак след този случай "Бул Инс" всъщност прекратява полицата, но след това Opel-ът бива застрахован в ОЗК "Застраховане" и полицата е активна до момента, в който случаят не вижда бял свят по телевизията. От ръководството на застрахователя се оплакаха, че заради такива застраховки "Гражданска отговорност" - на коли, карани от румънци, често търпят щети, има много повече плащания на произшествия, отколкото идващите пари по полиците и посочиха, че брокерът би трябвало да провери дали талонът на застрахованата кола действително е на името на човека, на който се твърди, че е, след като има свързаност със системата на КАТ. От ОЗК "Застраховане" казаха, че полицата е сключена от "Юнайтед Брокерс" (да се чете: Юнайтед Брокер, без "с", бел. блогър).
-
Институционална (не)заинтересованост
-
Върховната административна прокуратура вече е поискала от КФН да провери Гаранционния фонд дали изпълнява задълженията си по закон - да възстановява неправомерно заплатени обезщетения по чл. 518 от Застрахователния кодекс. Срокът за отговор е 3 декември тази година. Досега Гаранционният фонд още не е платил дължимите обезщетения на застрахователите заради нищожните 391 полици, твърди Ахчиева. Конкретно фондът не е платил и малко над 10 000 лева на застрахователя "DallBogg Живот и здраве" по четири полици на името на Иво Ванков, които са сключени, след като той е починал.

А председателят на КФН Карина Караиванова коментира, че никъде в закона нямало предвидени правомощия за комисията да се намесва във "все още нерешени окончателно търговски спорове" между фонда и застрахователи. Според чл. 13 от Закона за КФН обаче комисията дава писмени указания за изпълнение на Кодекса за застраховане. От КФН твърдят, че "DallBogg Живот и здраве" не са представили пред Гаранционния фонд съдебни решения за полиците, по които дружеството е пострадало.

-

    Забележка. От КФН много добре обясниха - вж писмените им обяснения, че първо, ГФ не е длъжен да плаща, т.к. няма нито едно съдебно решение, по което да е осъден да плаща (а няма по простата причина, че ГФ не е бил призоваван по нито едно от стотиците еднотипни дела за прогласяване нищожност на задължителни договори за застраховка ГОА - вж списък на близо 600), и второ, съгласно решение на Съда на Европейския съюз, застрахователят е длъжен да плати на пострадалото/ увредено трето лице, дори при сключването на застраховката да са били посочени неверни данни за собственика за колата - вж прекрасната правна аргументация по едно от тези дела - РС-Русе, 22.01.2018 г. г. д. № 4627/2017 г. (тук се споменава и решението на СЕС) 

-

А директорът на правната дирекция на Гаранционния фонд Деница Шорикова обясни, че фондът чакал тълкувателно решение на ВКС, за да се задейства за 391-те обявени за нищожни полици.

-

               Забележка. Г-жа Шорикова можеше просто да каже, че ГФ не е бил страна по нито едно от стотиците еднотипни дела за прогласяване нищожност на задължителни договори за застраховка ГОА и следователно решенията по тях не важат за него. Но как да го каже,  след като ВКС наистина е разпоредил образуване на тълкувателно дело по елементарни въпроси, чиито отговори знае и първокурсник от ЮФ, като последният от тях, въпрос № 4, е именно този - дали е противопоставимо на трети страни и на ГФ съдебно  решение за прогласяване нищожност на ГО (отговор:  разбира се, че не е противопоставимо нито на трети лица, нито на ГФ, т.к. не са били страни по делото, а основен принцип в правото е, че никой не може да бъде осъден зад гърба му, без негово знание и без да му се даде възможност да се защити).   

-

Същото казва и КФН, но от ВКС посочват, че нито едно тяхно решение не пречи на която и да е българска институция да си върши работата така, както е разписано по закон както и че тълкувателното дело не се отнася до това трябва ли да се плаща от страна на Гаранционния фонд, а до уеднаквяване на съдебна практика.

-

               Забележка. От ВКС не са съвсем прави - т.д. № 1/2018 на ВКС, ОСТК, се отнася точно и именно до задължението на ГФ да плаща щетите по ПТП, причинени от незастраховано лице - вж отблизо въпрос № 4. Отделно, че разнобоят в  съдебните решения не е резултат от противоречива съдебна практика по прилагане на един и същ закон - в случая КЗ, а от това, че едни съдии го прилагат, а други - не Специално тези, които не прилагат КЗ, не прилагат и основни, базови правни принципи, като напр. че никой не може да оспорва чужд подпис, че никой не може да предявява чужди права, че никой не може да иска нищожност на задължителна застраховка и др. - вж статията в "Де факто" "Адвокатите в становище до ВКС: „Гражданската отговорност" е особен договор, застрахователите не могат да го атакуват току така" .

           Вж също и противоположното становище - на проф. Поля Голева, признат капацитет по гражданско и застрахователно право, Заобикалянето на закона като основание за нищожност на задължителната застраховка „гражданска отговорност" на автомобилистите  - с мои бележки в червено.

-

Начало на блога
 

Този материал е част от Статии и предавания за застрахователни измами

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1720

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.