2012 „Румънският казус" е национален въпрос и трябва да се решава на държавно ниво

Начало на блога
 

Този материал е част от Статии и предавания за застрахователни измами

-

16 Март 2012 г.

Източник: zastrahovatel.com

Много хубави обяснения за "румънския казус".

-

Интервю с Константин Велев, председател на УС на ЗК "Дженерали застраховане" АД

 

- Г-н Велев, може ли да бъде „излъгана" системата за електронна полица ЕИСОУКР и има ли застрахователни агенти, които го умеят?

По принцип не би трябвало да бъде излъгана, защото полицата се издава в момента от самата система и се получава от застрахования или ако говорим за агента, нещата зависят от вътрешната организация на застрахователната компания. Важно е какви права компанията е предоставила на агента по отношение на привличането на клиенти и свързаното с това продаване на електронната полица. В някои застрахователни компании агентите, които убеждават клиентите да се застраховат, работят с оферти, в които са посочени условията на застраховката. След като клиентът се съгласи да се застрахова, на базата на тази оферта се издава съответната полица, която агентът предоставя на клиента. Системата може да бъде лъгана само ако организацията на работа в компанията може да го позволи.

- Има ли общо между „румънския казус" и измамите с фалшиви полици?

- Не съм убеден, че има нещо общо. В практиката на нашата компания двата случая са диференцирани. Не сме констатирали случаи на измами от страна на агенти, свързани с електронните полици. Естествено, като всяка компания на българския пазар сме се натъкнали на случаи с полици, продадени формално на български граждани застраховани лица, но автомобилите се управляват в Румъния.

- Ами в това се състои една от измамите. А продължението й става чрез анулиране на полици на румънците...

- Този казус формално трябва да се разглежда юридически. От правна гледна точка трудно ще намерите измама от страна на информационната система ЕИСОУКР, защото всъщност румънските граждани ползват съществуващите вратички в българското законодателство. В Румъния има много фирми, които се занимават с внос на автомобили в България, регистрират ги на името на български гражданин и впоследствие той го продава на румънски гражданин. Новият румънски собственик продължава да управлява автомобила с полицата, издадена на името на българския гражданин. Схемите са две. Първата е посредством договор за покупко-продажба от българския гражданин на румънския  с нотариална заверка на подписите. Впоследствие,  след като се сключи този договор за промяна на собствеността, страните не регистрират този договор в КАТ, т.е. променят официалната регистрация на автомобила.

- Но това е измама!

- Да,  проблемът е много сериозен и вече се прехвърли от някои райони на Южна България и в Гърция , а очакваме, че ще има продължение и в Сърбия. Но най-тревожно е положението с румънците и нещата действително ескалират. Това е така, защото в Румъния режимът за покупка на автомобилите втора ръка, които се внасят там, и съответното им данъчно облагане е изключително неизгоден за тях. А в България им се предоставят добри финансови условия.

От гледна точка на застрахователите това е абсолютно неприемливо. За съжаление законът дава възможност да не се променя регистрацията и няма никакви последствия в този случай. А от това изцяло се възползват румънските граждани. Би било нормално автомобилът автоматично да бъде снет от регистрация, ако в съответния срок страните не се явят, и ако водачът продължи да управлява автомобила със старите регистрационни табели, трябва да бъде в нарушение на нашия закон. Това дава основание на застрахователите да откажат покритието на риска. Другата схема е още по-трудна за разплитане от страна на застрахователите  - тя е с пълномощно, предоставено на румънеца, по силата на което той може да управлява, отдава под наем или да продава автомобила на цена, каквато сам прецени. Румънският гражданин се явява пълномощник и не е нужно да променя българската регистрация и съответно притежаваща полица „Гражданска отговорност" от български застраховател.

- Известно ми е, че в ЗК „Дженерали застраховане" АД сте се опарили от двойната регистрация на возила от българи и румънци.  На колко румънци са прекратени полиците от м.август 2011 г. до сега?

- За да се направи нова застраховка в Румъния, първото, което трябва да се направи, е да се промени регистрацията на автомобила. От тук трябва да се тръгне, защото въпросът е много сериозен. По този повод направихме няколко дискусии с широк формат и подкрепени от Комисията за финансов надзор. Имаме изключителната подкрепа на застрахователния надзор, който се мъчи да ни съдейства пред други държавни органи за разрешаването на проблема. Трябва да се направи сериозен преглед на режима на регистрация и снемането на регистрацията на тези чужди автомобили.

След като видяхме, че нищо няма да се направи на ниво регулаторен режим, касаещ регистрацията и снемането на регистрацията на моторни превозни средства, всяка застрахователна компания предприе различни мерки от подписваческа гледна точка. В нашата компания се приема, че това е повишен риск и затова сме предприели мерки в няколко посоки.

Прекратихме полиците на такива водачи - става дума за около 200 полици. Имайте предвид, че ЗК „Дженерали застраховане" АД далеч не е от най-засегнатите от този проблем компании. Направихме и сериозно увеличаване на цените на полиците, за да бъде икономически безсмислена тази престъпна схема. Става дума за цена по застраховка „Гражданска отговорност" на физически лица, които имат повече от 5 автомобила, записани на тяхно име. Впоследствие приехме по-рестриктивно условие, като въведохме тези високи цени за физически лица с повече от 3 автомобила, записани на тяхно име. Защото в други застрахователни компании се установи, че има физически лица с регистрирани по 10,  20, 200, а дори и с 500 автомобила, и е очевидно, че става дума за участие в схеми.

- А купуват ли по новата цена?

- Не, тя е сериозно повишена и им се струва неизгодна. И защо да си купуват при нас, след като има други застрахователи, които си заравят главата в пясъка, без да виждат проблема в бъдеще, и продават полицата на доста по-ниска цена.

- Колко са тези застрахователни компании?

- Две-три компании са поели голям брой такива полици. Разбира се, не бих ги назовал, защото в известна степен информацията е на база слухове от пазара. Няма как да се провери.

- Има ли въобще издадени от брокерите ви и агентите румънски полици, които впоследствие са анулирани?

- И аз знам тази схема за фалшивите полици на теория, но при нас все още не сме установили подобен случай.

- Колко щети има заведени на румънски автомобили и за каква стойност?

- Естествено, че има. Именно по този начин установихме схемата и тогава поискахме да прекратим действието на полиците. За наша радост ставаше дума за дребни щети.

 

- По принцип това крие голяма опасност за застрахователите. Как смятат те да се справят, ако щетите ескалират?

- Да, проблемът е изключително опасен, защото в крайна сметка води до много сериозно повишаване на риска. Имахме данни, предоставени ни от колеги в Румъния, че за последната година близо 30% от пътнотранспортните произшествия в Румъния са станали с участието на автомобил с българска регистрация.

 

- Това е много страшно!

- Да, много страшно. Защото в крайна сметка води до много сериозно източване на фондовете на застрахователните компании, които са продали тези полици на първо време.  А тъй като част от тези компании започнаха масово да отказват щети по различни причини, в тези случаи тези хора се обръщат към Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.

 

- А НББАЗ впоследствие се обръща към Гаранционния фонд...

- Да. Във всички случаи, каквото и да правим по веригата, докато не се намери чисто регулаторно решение на проблема, потърпевшите в крайна сметка са българските граждани и България. Направо казано, тази престъпна схема източва национален доход от национални фондове. Защото застрахователите са предприели някакви мерки, всяка компания сама за себе си. Все още обаче има застрахователи, които продължават да записват такъв бизнес - било чрез брокери, било чрез агенти. Дори нашите компании да са прекратили полиците на тези автомобили, те вече са с българска регистрация и пътуват в чужбина. Непромяната на регистрацията и движението на този автомобил в чужди държави в крайна сметка води до голям риск - при евентуално произшествие претенциите ще бъдат насочени към НББАЗ, а бюрото ще насочи претенции към Гаранционния фонд. В момента когато той от своя страна започне масово да изплаща такива щети, средствата му ще намаляват, а индиректно това довежда до повишаване на вноската към него от страна на застрахователите.

- А индиректно това ще излезе от джоба на застрахованите, защото ще се калкулира в цената на полиците по „Гражданска отговорност", нали?

- Да, проблемът е на България, това е държавен проблем и именно това имах предвид, като казах, че изтича национален доход.

 

-Коя е институцията, към която трябва да се обърнем за коментар ние журналистите  в този случай?

- Национална полиция . Те са орган, който определя държавната политика в областта на регистрацията и снемането от отчет на моторните превозни средства. Те са орган, който подготвя промените в наредбата за регистрация и предлага промените за одобрение от Министерския съвет. Досега застрахователите имахме няколко срещи с Национална полиция и те декларираха разбиране по проблема, но остава и да го разрешат.

- А в Кодекса за застраховане не са ли нужни промени?

- Няма как да се промени нещо в закона. Разговаряхме и с КФН по въпроса, но няма какво да се променя, защото става дума за застраховане на автомобили с българска регистрация. Най-важното е, след като се промени собствеността, да се създаде механизъм, ако не се декларира промяна в регистрацията от българска към румънска - регистрацията им автоматично да бъде отнета.

-

Начало на блога
 

Този материал е част от Статии и предавания за застрахователни измами

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1717

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.