Злоупотреби с полици "Гражданска отговорност" на разсрочени вноски

Начало на блога
 

Този материал е част от Статии за застрахователни измами

 -

Това е статия без дата. Предполагам, че е отпреди новия КЗ, в сила от 01.01.2016.

-

Източник: https://planetvest02.wordpress.com/

Злоупотреби със задължителните застраховки "ГО" на разсрочено погасяване отчитат от бранша, информира бТВ. Застрахователни служители на граждански договор и служители в застрахователните брокери посредници забогатяват незаконно като си присвояват последните погасителни вноски от застрахования и разчитат, че няма да участва в ПТП до изтичането на застрахователната полица.

-

От всеки пет автомобила в България, следвайки официалната статистика, един се движи по пътищата без валидна полица "Го". Застрахователните компании и Комисията за финансов надзор отчитат в своите регистри, че колата въобще няма застраховка или тя е прекратена, защото водачът не си е платил в срок една или повече от вноските на разсрочено плащане. В тази незавидна ситуация обаче попадат и стотици изрядни водачи, които в срок си плащат вноската на застрахователния брокер посредник или агент. Той обаче съвсем умишлено "забравя" да се отчете пред застрахователя и си присвоява парите от погасителната вноска.

-

Водещи фигури в застрахователния бранш отбелязват, че клиентите не трябва да се притесняват, че ще попаднат във водовъртеж от неприятности и съдебни разправии кой да поеме щетите, в случай, че могат да докажат, че са жертва на измама. В гаранционния фонд "Гражданска отговорност" са убедени, че тази незаконна схема ще бъде бързо пресечена с въвеждането на единната информационна система и електронната полица.

-

Абсолютно всички автомобилисти могат да следят за валидността на техните полици "ГО" на разсрочено плащане на сайта на Гаранционния фонд. С новата дигитална система самите застрахователи вече също няма да могат да укриват пред държавата и фонда точния брой на полиците, които са продали и съответно какви вноски трябва да направят в Гаранционния фонд.

-

Самите застрахователни компании предпочитат да не повдигат въпроса пред медиите за нередностите с полиците "ГО", които вършат техни агенти, брокери и други служители, за да не пострада имиджът им.

-

Вариация на същата тема

Бум на злоупотребите със застраховките "Гражданска отговорност" на разсрочено плащане отчитат от застрахователния бранш, предаде бТВ. Застрахователни агенти на граждански договор и служители в застрахователните брокери посредници се облагодетелстват престъпно като си присвояват последните вноски от застрахования и разчитат, че няма да му се случи пътно-транспортно произшествие до изтичането на застрахователната полица.

-

От всеки 5 автомобила в България, следвайки официалната статистика, един се движи по пътищата без валидна полица "Гражданска отговорност". Застрахователните компании и Комисията за финансов надзор на република България отчитат в своите регистри, че автомобила въобще няма застраховка или тя е анулирана, защото водачът не си е платил една или повече от вноските на разсрочено плащане. В тази незавидна ситуация обаче попадат и стотици съвестни водачи, които редовно си плащат вноската на застрахователния брокер посредник или агент. Той обаче съвсем умишлено "забравя" да се отчете пред застрахователната компания и си присвоява парите от погасителната вноска.

-

Водещи фигури в застрахователния бранш отбелязват, че водачите не трябва да се притесняват, че ще попаднат във водовъртеж от неприятности и съдебни доизяснявания кой да поеме щетите, щом могат да докажат, че са жертва на измама. В гаранционния фонд "Гражданска отговорност" са убедени, че тази измама ще бъде бързо прекратена с въвеждането на единната информационна система и електронната полица.

-

Всички автомобилисти могат да следят за валидността на техните полици "ГО" на разсрочено плащане на уеб сайта на Гаранционния фонд. С новата дигитална система самите застрахователни компании вече също няма да могат да укриват пред държавата и фонда точно колко полици са продали и съответно какви вноски трябва да направят в Гаранционния фонд.

-

Несъмнено самите застрахователи предпочитат да премълчат пред медиите за масова информация за нередностите с полиците "ГО", които вършат техни служители, агенти и брокери, за да не пострада доброто име на организацията им.

-

Начало на блога
 

Този материал е част от Статии за застрахователни измами

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1715

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.