Из интервю с адв. Стоян Желев, брат на бившия президент Жельо Желев

-

Публикувано в този блог на 24.12.2018 г.

Р. Стоянова

-

Цялото интервю е публикувано във в-к Банкер през 2015 г. Било е във връзка с обсъждането на  Проект за ЗИД на Закона за адвокатурата (който не мина в НС).

Интервю с адвокат Стоян Желев - член на Висшия адвокатски съвет пред в-к Банкер


2396 | 27.02.2015 / Актуално /

КОЙ СЕ СТРАХУВА ОТ СИЛНА АДВОКАТУРА?Стоян Желев е адвокат с близо 30-годишна практика в Софийската адвокатска колегия и член на Висшия адвокатски съвет(ВАдвС). Брат е на починалия преди три седмици президент Желю Желев.

-

Журналист: В сравнение с уредбата на адвокатската дейност Законът за нотариусите е още в „тийнейджърска" възраст, но представителите на тази професии ги обявяват за непоклатим и отказват на адвокатурата да бъдат върнати изконни нейни дейности.

- Тези хора подхождат доста егоистично и като че ли - комерсиално. Да, става въпрос за защита на техния монопол - нито повече, нито по-малко. Сякаш тях не ги интересуват ценностите, които ние защитаваме? Всъщност отказват на адвоката да бъде предоставена официална удостоверителна власт за един относително малък кръг частни документи, а в същото време тази власт му е предоставена и сега по отношение представените от него документи по всяко едно дело в съда. При това адвокатът заверява дори официални документи относно факта, че представеното пред съда копие е идентично с оригинала. Съдията, значи, приема тази удостоверителна дейност, но нотариусът - не!

Ами кметовете, които заверяват пълномощни без дори да са юристи?

И за тях трябва да се каже. Откъде-накъде един кмет, който теоретично може да бъде и с основно образование, има право да заверява „измислени" пълномощни, с които се правят грандиозни имотни измами, а опитен адвокат не може? Та адвокатът носи по закон всякаква отговорност за действията си - дисциплинарна, гражданска и наказателна, докато кметът не носи практически никаква. А въз основа на това пълномощно нотариусът удостоверява прехвърлянето на собственоста! Знаете ли колко такива случаи са минали през ръцете ми и колко клиенти измряха в резултат на такива действия, очаквайки правосъдие след кражба на имотите им?

Излиза, че обратно на високото й призвание, на Адвокатурата се вменява изначална недобросъвестност, от която обществото трябва да бъде пазено?

- Точно това безобразно схващане внушават подобни изявления. Ами дайте пък да видим, щом ни сочат, че сме заплаха за гражданския оборот, а частните нотариуси са негов гарант, откога започна бумът с имотните измами, а? Ама били си направили в Нотариалната камара регистър на пълномощните за повече сигурност. А кой казва, че ние няма да го направим? Точно такава е идеята - удостоверяването да става контролирано и заверките да влизат в регистър. Питам: защо нотариусите не повдигат въпроса, че общинските администрации не водят регистри за заверените от кметовете пълномощни? С какви очи техни представители стигнаха дотам да твърдят, че с някои от исканите промени сме ставали заплаха за националната сигурност?! Това е ужасна манипулация на общественото мнение, която минава всякакви граници! Някои хора са толкова вперени в пъпа и в портмонето си, че не виждат нищо добро в опита ни да разширим защитата на обществения интерес, въвеждайки модерни европейски ценности.

Друг аргумент срещу разширяване на адвокатските правомощия е, че адвокатът не може да бъде независим в приложението на закона, защото винаги е страна. А каква е гаранцията, че нотариусът е независим арбитър, щом като според устройствения му закон той може да дава и консултации на страните?

- Много точен въпрос. Ако нотариусът преглежда само формално обстоятелствата по сделката и си прибира таксата, адвокатат Желев го интересува дали сделката е законосъобразна и дали защитава интереса на клиента си. И за разлика от нотариуса, адвоката Желев може да се прости с професията и с куп пари, ако се окаже, че клиентът му е купил нещо което го няма. Добре е да се знае, че нотариусите нямат нормативното задължение и не защитават интересите на страните в сделките. А тези интереси в известна степен винаги се разминават. Тук е мястото да кажем, че в контактите помежду ни ръководството на Нотариалната камара не е агресивно настроено. Струва ми се, че отделни нейни представители прекалиха и преекспонираха страховете си вероятно поради натиск от провинциалните й членове. Тези нотариуси вече нямат такива обороти като при летящия им старт като нова правна професия през 1998 година. Не ние сме обаче носителите на кризата.

-

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1737

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.