Изповядване на нотариална сделка с пълномощник

Начало на блога

Този материал е част от Хуморески и гротески

-

 Кратка сценка по данни от Решение № 7 от 17.07.2008 г.на ОС-В. Търново по в.гр.д. № 406/2008 г.   

           - Добър ден! Аз съм адв. К, пълномощник на продавача, а това - купувачите.
            - Лични карти и пълномощни, моля!
            - Заповядайте!
            - Такааа. А пълномощното, колега, къде е?
            - Еей, забравил съм го! Че и не се сещам къде го оставих ...
            - Нищо, колега, верваме ви. Ще минем сделката и така. Те в службата по вписванията не проверяват. Давайте да четем и да подписваме. Нали носите проекта на нотариалния акт?
            - Разбира се, заповядайте!
            - Добре. Такаа, всичко е наред. Сега да го изчетем.
            - Ами то няма нужда, ние си го знаем, давайте да се подписваме, че всички бързаме.
            - Купувачите, съгласни ли сте, наясно ли сте с правните последници?
            - Да, да, съгласни сме, всичко ни е ясно.
            - Подписвайте тогава, такааа ... Хайде, честито! Елате след три дни да си получите вписаните екземпляри.
            - Аз кога да намина да донеса пълномощното?
            - Когато ви е удобно. Абе и да не го донесете, няма проблем.

 

Резултат с изображение за astonished

Начало на блога

Този материал е част от Хуморески и гротески

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1808

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.