Мотиви по НОХД №1940/2012г. РС-Пазарджик

Съдиите обикновено не обръщат внимание на вписванията или невписванията в регистрите за нотариални удостоверявания.

 -

Тук бдителен кмет забелязва, че заверка, уж извършена от нотариус, е таксувана само 3 лв., което му се сторило съмнително ниска цена за нотариално удостоверяване, и повикал полиция. Съмненията му се оказали основателни. В регистъра на нотариуса нямало такъв номер на заверка. Предотвратен е опит за измама (браво на кмета! по-съобразителен е от нотариус 007!).

-

Източник: http://rcourt-pz.info/inquire/2012/arhiv/nlaw/12/0170f512_940c1812.htm

-

На 06. 06. 2011г. около 16,30 часа в Кметсво с. , в стаята на св. Л.К. отишла подс. Й.П.. Същата носела в себе си и представила на св. Л.К. комплект документи за съпруга й А.П., който бил в чужбина - удостоверение за адресна регистрация в Германия- настоящ адрес, преведено на български от фирма „ Пино на името на А.И.П. и Й.Г.П. с посочена дата 06. 12. 2010г ; съответен документ на немски език за адресна регистрация в Германия- настоящ адрес на името на А.И.П. и Й.Г.П. с посочена дата 06. 12. 2010г ; пълномощно в оригинал с регистрационен № 8361- 14/ 30. 05.2011 с нотариална заверка на нотариус Г.К. *** с упълномощител А.И.П. и упълномощен Й.Г.П. да представлява и регистрира в ЕСГРАОН гр. П. за смяна на постоянен адрес на А.И.П..  Подс. Й.П. поискала да й бъде издадено веднага удостоверение за регистрация в чужбина на настоящ адрес на съпруга й Г.И. Проданов . За целта подс. Й.П. попълнила типова бланка с наименование - искане за административни услуги. Св. К. обяснила на подс. П., че искания документ ще бъде изготвен на следващият ден. Св. Л.К. изготвила исканото удостоверение и сутринта на 07.06.2012г. се обадила на подс. Проданов да дойде и да вземе документите си. На 07. 06. 2011г , преди да подпише удостоверението за регистрация на адрес на името на А.П., на Кмета на с. -Гурко М. му направило впечатление, че представеното пълномощно в оригинал от подс. Й.П. с регистрационен № 8361- 14/ 30. 05.2011 с нотариална заверка на нотариус Г.К. *** с упълномощител А.И.П. и упълномощен Й.Г.П., било таксувано 3 лв., а издаването на такова пълномощно било по- скъпо. За това той разпоредил на св. К. да сигнализира органите на полицията. (а пък в нашия случай заспалият нотариус 007 въобще не е забелязал, че нотариалната заверка на съдържанието изобщо не е таксувана; по време на разследването се установи, че тази заверка е дописвана впоследствие от приятел на лъжепълномощника и естествено липсва в регистъра за нотариални заверки на кметството, бел. блогър) Св. Л.К. изпълнила даденото й разпореждане. На място в кметство с. пристигнали полицаи, които извършили провера. Междувременно Кмета на с. - Гурко М. се свързал по телефона с нотариус Г.К. и същият по телефона заявил, че лицата А.П. и Й.П. не били се явявали при него и той не е издавал и заверявал такова пълномощно. От показанията на св. К. - нотариус с район на действие община Пещера се установява, че в регистъра му от месец януари 2009 до декември месец 2011г , лица с имена Й.П. и А.П. не били регистрирани при него.Твърди, че  такива лица не били се явявали пред него  и не е заверявал подписите им, нито  е издавал пълномощно.  В регистъра му нямало такъв посочен номер 8361. Номерацията  и през декември месец 2011г била под номер 6000. В представеното пълномощно с упълномощител А.П. и упълномощен Й.П. , подписът и печата  с нотариалана заверка не били негови.

-

-

Начало на блога

Това е част от Наказателно производство, което пък е част от Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама

-

Вж също: Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1806

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.