Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки

Начало на блога

Този материал е част от раздела Гражданско производство, което пък е част от раздела Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама 

-

Съдиите обикновено не обръщат внимание на вписванията или невписванията в регистрите за нотариални удостоверявания.

-

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

КАК СЕ ИЗВЪРШВА ЗАВЕРКА НА ПОДПИС И СЪДЪРЖАНИЕ

Нищожното нотариално удостоверяване влече нищожност на сделката поради липса на форма, а не поради липса на съгласие Повечето съдии рутинно прогласяват нищожност на упълномощителната сделка поради липса на съгласие.

-

В-к Дневник 01.09.1998
(много хубави обяснения за отговорностите на новопоявяващия се тогава частен нотариат)
"[Частният нотариус] не би могъл да укрие извършена услуга и да не отрази в своите сметки приходите, тъй като самата същност на работата му е регистриране на определен документ в собствения му общ регистър. Ако издаденият документ не носи номер от този регистър, той е невалиден и липсва нотариално удостоверяване."

          В нашия случай на имотна измама, в регистъра за нотариални заверки на кметството липсва отбелязване за извършена заверка на съдържанието на пълномощното. Иначе върху самото пълномощно тя е изписана на ръка и носи цифрено-буквена номерация "рег. №2-А". А пък под същия номер за заверка на подписа - № 2  е заверен и подписът на друго лице предния месец същата 2013 година - така под № 2 в регистъра за 2013г. фигурират две лица - майка ми, вписана само с три имена, без никакви други данни (без ЕГН, без л.к., без адрес) и друго лице - Юсуф Х. Я., вписано с ЕГН и адрес. Липсата на надлежно отбелязване в регистъра лишава заверката от достоверна дата, а липсата на достоверна дата лишава удостоверяването от доказателствена сила на официален документ (пълномощното е частен документ, но нотариалната му заверка му е официален, бел. блогър)

-

Следва съдебната практика (по-надолу има и малко наказателна)

-

Решение № 7 от 17.07.2008 г.на ОС-В. Търново по в.гр.д. № 406/2008 Тук се изреждат множество нередности не само по упълномощаването, но и по изповядването на сделка за покупко-продажба на имот през 90-те години на миналия век. Първоинстанционният съд не им е обърнал внимание или е счел, че са дреболии. Въззивният потвърждава решението му. Не знам, да плаче ли човек или да се смее на тази комбинация от кметско-нотариално-съдебни простотии? Хубавата новина е, че нещата полека-лека се оправят и към днешна дата вече почти не се срещат подобни решения (пиша това на 20.05.2019 г., бел. блогър) - с мои бележки в синьо.
-


Решение № 13, Елховският районен съд, гр.д.№ 145 по описа за 2009 г. Тук районният съдия изобщо не разбира значимостта на установената липса на отразяване в "нарочната книга" на кметството за извършената заверка на подписа върху пълномощно от 2003 г. 
- с мои бележки в червено.

-

Решение № 56 от 15.10.2009 г. на АПЕЛАТИВЕН  СЪД БУРГАС по в.гр. д. №141/2009  Тук съдът установява, че пълномощното е вписано в регистъра, но е отбелязано, че е само за продажба, а оспорената сделка е за дарение, затова прогласяват нищожност на дарението. Много интересен случай, не съм  срещала друг такъв (бел. блогър).

-

Решение от 28.12.2009г. на РС-Своге по гр.д. № 167/2008 - в doc формат (търси се с ключови думи) Тук пише: "В тетрадката (регистър), в която се описват заверените документи по ЗННД, изрично е отбелязано, че Н. и М. Н. „упълномощават Л. Н. да продаде собствения ни имот"(л. 106 от делото)." А в нашия случай на имотна измама в тетрадката (регистър) е отбелязано само "пълномощно" № 2 от 12.02.2013 г. без никакви обяснения, липсва отбелязване на изписания върху самото пълномощно "рег. №2-А" за заверка на съдържанието, на отделна страница има заверки за м. януари същата 2013 г., където същият № 2 фигурира като номер за заверка на подписа на друго лице, а на още една отделна страница се намират заверки за същия м. февруари същата 2013 г., където няма никаква заверка на името на майка ми нито от 12 февруари 2013 г., нито от друга дата през февруари 2013 г. (бел. блогър).

-


Мотиви  към присъда № 9 от 03.02.2010 година,постановена по н.о.х.дело №  807/2009 на РС-Велинград  Хубави обяснения за пълномощното като комплекс от частен и официален документ. Цитират ППВС 3/82 И пореден пример за безотговорни псевдо-нотариални действия от правно-неграмотни лица: "През 2007 г. в Кметство гр.Костандово не са водили регистър на извършените нотариални заверки ,като са оставяли преписи от заверените документи с отразени върху тях поредни номера.През месец ноември 2007 година свид. К. *** ,попълнила името на подс. п. и останалия ръкописен текст в правоъгълен щемпелен печат за нотариална заверка" и т.н.

-

Решение № 20 от 02.03.2010 на Апел. съд Бургас по в. гр. д. №73/2009  В общия регистър на нотариусa е отразено нотариално удостоверяване на подписи на други лица върху договор за продажба на МПС, а не на ищците за апартамента им в Бургас. При сделката за покупко-продажба на апартамента пълномощникът се е легитимирал с номер на личната карта на друго лице и невярна дата на издаването й. Въпреки всичко това, ОС-Бургас отхвърля иска. Ищците обжалват и Апел. съд отменя глуповатото решение.

-

Решение от 29.09.2011г. на РС Плевен по гр.д. № 5404/2011г  Тук районният съдия твърди, че липсата на заверка на съдържанието на пълномощното не води до нищожност на сделката - с мои бележки в червено.
-

Решение от 05.07.2011 на РС Бяла Слатина по гр.д. № 786/2010 Измамници фалшифицирали всичко наред - не само подписите на упълномощителите, но подписа и печата на кмета. Пълномощното, разбира се, не е вписано в регистъра на кметството. Нотариусът, изповядал продажбата, явно не се е обаждал в кметството да попита, дали са заверявали такова пълномощно.

-

Решение от 05.03.2012  на РС-Габрово по гр.д. №556/2011 "съгласно  пълномощно  с нотариална  заверка на  подписа на упълномощителя рег.№369/04.03.2008г. и нотариална  заверка на съдържанието рег.№385,томІ,№5, на  нотариус Анна Цонева, с рег.№359 в регистъра  на   Нотариалната камара, с район  на действие, района  на РС-Габрово, ищцата С.Х.П.  е упълномощила" и на 07.03.2008 били изповядани 2 сделки "при нотариус Светослав Василев, peг.  № 093 в регистъра на Нотариалната Камара, с район на действие юрисдикционния район районен съд - Габрово." Нотариус Василев №093 не забелязал непоредните номера на заверката на подписа и съдържанието на пълномощното. Не ги забелязали и съдиите, макар че са ги описали на три места в решението си (на три места! да не си помисли някой, че непоредните номера са обикновена фактическа или техническа грешка).

-

Решение от 14.06.2012 г. на РС-Русе по гр. дело № 6308/2011  Съдът установява, че в регистъра на нотариуса не фигурира пълномощно с рег. № 1031 от 24.03.2006г. (номерът съществува, но е от друга дата и на друго лице) и прогласяват нищожност на нотариалното удостоверяване. Съдията е г-н Васил Петков - блестящ юрист - вж произнасянето му по едно от стотиците еднотипни дела на застрахователя ДаллБогг за прогласяване нищожност на застраховки "Гражданска отговорност"

-

Решение от 05. 12. 2012 г. на Админ. съд Добрич по адм. дело № 290/2012 Подписите върху молбите са заверени нотариално от Кмета на с. Оброчище, община Балчик на 29. 05.1997 г. и са отразени в книгата за заверки при Кметство с. Оброчище с №№ съответно 37 и 38. (съвсем правилно са изведени, бел.  блогър). Предметът на делото е съвсем друг, но е показателно, че описанието на нотариалните заверки включва текста "отразени в книгата за заверки". Ако не са отразени, имаме престъпление в наказателното производство и  нищожност в гражданското.

-
Решение от 02.03.2012 г. на ОС-Варна по гр.д. № 225 по описа на ВОС за 2011 Тук окръжният съдия установява, че нотариалното удостоверяване е надлежно вписано в регистъра за нотариални заверки, обаче кметът е заверил ксерокопие от пълномощно, съответно прогласява нищожността му (правилно). За съжаление Апел. съд Варна отменя решението, а ВКС не допуска касация -
с мои бележки в синьо. Този интересен казус има продължение, но не можах да открия окончателното решение.

-
Решение № 174 от 13.07.2012 г. на РС-Оряхово по гр.д.№ 981/2011    Тук районният съдия установява, че пълномощното не е вписано в книгата за нотариални заверки на кметството и прогласява нищожност на упълномощаването - СУПЕР!
-

Решение от 26.10.2012 година на РС-Монтана по гр. д. № 198/2012  Пълномощно с непоредни номера и с абсурдна номерация - рег.№50 за заверката на подписа и рег. № 28, том 28, акт 28 за заверката на съдържанието - съдът не забелязва това, не го е забелязал и нотариусът преди това, нито адвокатът на ищеца по делото. Разглеждат само въпроса, дали е ходено в селото. Упълномощителите са от София. С мои бележки в синьо.

-

Решение от 30.01.2013  на Софийски градски съд по в.гр.д. № 12973/2012 
"От представеното с отговора по ИМ, от Нотариус В.А. удостоверение, изх.№ 001/04.01.2010 г./л.60 по делото пред СРС/ се установява, че
такъв документ е изведен в регистъра на Нотариуса със същия рег.№ 9139/08.10.2004 г. като текста, посочен в удостоверението съвпада с текста по самото пълномощно. Видно от отговора на Нотариус Е.П. /л.81 по делото пред СРС/, същата не може да представи заверено копие от това пълномощно, тъй като не го съхранява в кантората си, но е представила заверено от нея извлечение от Общия регистър за 2003 г. /л.82 по делото пред СРС/. Видно от това доказателство в текста на пълномощното съществува правото на упълномощения „да учредява договорна ипотека върху процесния УПИ, подаване и получаване на всички документи". (а в нашия случай в регистъра липсва не само каквато и да било информация за съдържанието на пълномощното; липсва и самият номер за заверка на съдържанието, изписан върху пълномощното от 2013 г. като "рег № 2-А"; а на всичко отгоре в кметството не се води и специална книга за съхранение на преписи от документи със заверено съдържание, бел. блогър)
     
Решението на СГС е било отменено от ВКС по разни причини с решение от 08.04.2014 по гр.д.№ 4451/2013г., но и ВКС също е написал, че за извършената заверка се прави бележка в регистъра:
"В тази хипотеза (
заверка само на подписа, бел. моя) задължението на нотариуса е да извърши проверка на самоличността, дееспособността и представителната власт на лицето и да направи бележка в специалния регистър за удостоверяванията на подпис. При удостоверяване на подпис върху частен документ - не се изисква препис от документа, не се удостоверява съдържанието му и документът не се подрежда в специална книга. С оглед така описаната процедура, уредена в чл.589-590 от ГПК, при която нотариусът в качеството си на длъжностно лице не издава в кръга на службата си, по установени форма и ред документа /в случая пълномощното/, а само слага върху него надпис, с който установява единственото извършено пред него действие на полагане на подписа на явилото се лице, дава основание да се приеме, че пълномощното, което е с нотариална заверка само на подписа не е официален документ и не съставлява доказателство за съдържащото се в него изявление на автора-упълномощител (дори и с две заверки - на подписа и на съдържанието, самото пълномощното пак си остава частен документ; официален е само удостоверителният надпис за заверката му, бел. моя). Съответно и извлечението от регистъра на нотариуса, където е вписано това удостоверяване, не съставлява доказателство за съдържащото се в пълномощното изявление на автора-упълномощител, защото съгласно чл.590 ал.2 от ГПК за извършеното удостоверяване на подпис върху частен документ, нотариусът прави само бележка в своя специален регистър.
-

Решение  от  27.09.2013год. на РС-Каварна по гр. д.№155/2012год.
Нотариалните удостоверявания са предназначени да укрепят сигурността на гражданския оборот. Съдебният състав приема, че  ищецът не е ангажирал убедителни доказателства, посредством които да обори презумпцията по
чл. 179, ал. 1 ГПК. (в нашия случай по гражданското ни дело е точно обратното - ангажирали сме убедителни доказателства, посредством които оборваме презумпцията по чл. 179, ал. 1 ГПК, бел. блогър)
-
Р Е Ш Е Н И Е на РС Ст. Загора по гр. дело № 2165/2013
(
отхвърлят иска, понеже пълномощното е било надлежно вписано в регистъра, а в нашия случай не е, бел. блогър) Видно от представеното по делото заверено копие от актова книга на кметство с.Подслон, пълномощното е включено в книгата под пореден № 5 от 1999г. - със заверка на подписа на Петър С. Йорданов за Станка Косева Йорданова да го представлява пред нотариус за Прехвърляне на имоти - отметната е събиране на държавна такса за пълномощното в размер на 3000лева, както и е вписан № 0420167 от 23.02.1999г. (квитанцията, бел. моя)

-

Решение  № 130 от 03.12.2013г. на АПЕЛАТИВЕН СЪД - гр.Бургас по гр. дело  № 299/2013 год. (съдът описва пълномощно със заверка на подпис и съдържание като две пълномощни) "поради нищожност на пълномощно с рег. № 74/ 05.01.2010г., удостоверяващо подписа и на пълномощно с рег. № 75/ 05.01.2010г., удостоверяващо съдържанието на документ на пом.нотариус В. О."

-

Присъда 137/3.12.2013г. по НОХД № 1199/2013 на РС-Шумен (ако линкът не работи, натиснете тук)
Наказателно дело, в което се споменава пълномощно с удостоверен подпис и съдържание 94 и 95, том І, акт 1314 от 17.10.2011 г., при кметски наместник на с. Кълново. Няма как номерът на акта на бъде 1314, защото всеки том съдържа макс. 200 акта. Включено в примерите под № 36

-

МОТИВИ по НОХД №323/'13г.на РС-Никопол Имотна измама с около 115 дка земи в Плевенско. Тотално фалшиви документи. Условна присъда. Две пълномощни с нелепа номерация на заверките: едното "с нотариални заверки на подпис с №668/18.08.2013г. и на съдържание с №65/18.08.2013г.", а другото - "с нотариални заверки на подпис с №814/10.09.2008г. и на съдържание с №102/10.09.2008г." Пострадалата е успяла да си върне земите по гражд. път: "През 2010г. Дучева (възрастна жена от гр. София, бел. моя) посетила гр.Гулянци за да си получи рентата за предходните години за земеделската си земя и да подпише нови договори за аренда. Тогава установила, че земята и е продадена. След извършена проверка от нея, било заведено гражданско дело в Районен съд Никопол с №209/2011г. С решението по делото цитирания нотариален акт бил обявен за нищожен на основание чл.26,ал. вр. с чл.37от ЗЗД, И.И.Д. била призната за собственик на недвижимите имот, предмет на акта и нотариалният акт бил отменен на основание чл.537,ал.2 от ГПК. Решението влязло в сила на 23.07.2012г. Копие от него било изпратено на РП Никопол, по повод на което било образувано и настоящото наказателно производство." Не можах да открия гр. дело, но предполагам, че и по него не е било обърнато внимание на номерацията на заверките, нито на вписванията в нотариалния регистър. Гледали са само подписа на ищцата, а той е бил безспорно фалшифициран, т.к. е установено, че някаква възрастна жена била водена да се подпише от нейно име пред служител с нотариални функции в Долна Митрополия.  

-

Р Е Ш Е Н И Е  № .... от 24.09.2014 г., СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД, ВЪЗЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ, гр.д. 13855/2011 г. по описа на СГС
Установява се, че е положен печат на нотариуса върху оригиналното пълномощно, като същото е изведено с рег. № 5531 от 20.12.2007 г. на нотариус Д.К. с район съд гр. П. и вписано в общия регистър на актовете му. В него е описано и съдържанието на пълномощното, а именно, че А.П. е упълномощил ответника Л.К. да извършва разпоредителни действия с имота на упълномощителя - апартамент № 4, в ж. к. „И.", бл. **, ет. 1. (
точно така се прави, а в нашия случай номерът за заверка на съдържанието липсва в регистъра на кметство Гороцвет, бел. блогър)
-
Решение № 105 от 22.01.2015 г. на РС-Бургас по гр.д. № 6773/2014  Тук районният съдия е установил, че пълномощното липсва в регистъра, а подписът на ищцата видимо се различава от истинския ѝ. Прогласяват нищожност. Решението е неприсъствено, т.е. влязло е в сила без никакви обжалвания - супер лесно.
-

Р Е Ш Е Н И Е от 09.03.2015 на ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД по гр. дело № 1738/2014 година (прогласяват нищожност на договор със заверка на подписите поради липса на заверка с такъв номер и дата в регистъра за заверките на нотариуса - правилно!) От постъпилото по делото удостоверение - изх. № 2/2015 г., издадено от нотариус И.И. с рег. № 230 по РНК, се установява, че в общия регистър на нотариуса на датата 03.01.2007 г. са описани нотариални удостоверявания от номер 1 до номер 27 включително, но не и нотариална заверка под № № 0165 от 03.01.2007 г.
-

Решение №414/2014/01.04.2015 по дело №4813/2014 на ВКС, ГК, IV г.о.  ВКС е категоричен - щом липсва отбелязване в регистъра за извършената заверка на подпис, дата и/или съдържание на пълномощното, нотар. удостоверяване е нищожно, дори подписът да е истински и волята - ясно изразена. Това решение на ВКС е било обжалвано  пред 5-членен състав, жалбата - оставена без уважение, като са повторени мотивите на тричленния състав. Определението на 5-членния състав е окончателно.

-


РЕШЕНИЕ от 30.04.2015 г. на ПЛЕВЕНСКИЯТ  ОКРЪЖЕН СЪД  ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ по ТД №73/2015 г. (
съдът изтъква, че извършването на заверката се потвърждава от вписването ѝ в регистъра за извършените заверки) "В случая, видно от доказателствата, а това не се оспорва от жалбоподателя, към заявлението е представено удостоверение от нотариус, извършил заверката на подписите на договор по чл. 129 от ТЗ, че такъв договор е вписан в нотариалните книги на нотариуса досежно извършената заверка на подписите."
-

Решение от 09.03.2016 по гражданско дело № 366/2015 на РС-Кубрат  Кметско пълномощно с абсурден номер за заверка на съдържанието - не може да бъде акт № 35 в том 1, защото в регистъра към тази дата в  регистъра е имало само 14 номера и дори всички да са били със заверено съдържание, номерът на акта в том 1 би бил максимум № 7 - не е забелязано от нотариуса, изповядал сделката, нито от адвоката на ищеца, нито от съда.

-

Решение  от 10.10. 2016 г. на ОС-Търговище по в. гр. д. № 126/2016
(
въпреки че пълномощно с такъв номер не е регистрирано в кметството, съдът отхвърля иска, поради отдавна изтекла давност - над 11 години от сделката) Ищцата твърди, че никога не била подписвала и издавала такова пълномощно. При справка, която направила в кметството установила, че такова пълномощно не било издавано и заверявано и такъв регистрационен номер не съществувал. По делото е представено и удостоверение от км.с.Бела Рада, общ.Видин,  което е издадено в уверение на това, че в архивата, намираща се в кметството няма заверявано пълномощно с рег.№169/04.09.2002г.
-

Решение №60/19.05.2016 по дело №3569/2015 на ВКС, ГК, III г.о. В това решение на ВКС много добре се обяснява важността на вписването. И макар че в него става дума за нотариален акт, почти същото важи и за пълномощните - вж  Чл. 580 ГПК не е само за нотар. актове, а и за удостоверяването на подписи "когато в акта липсва някой от трите елемента за дата на съставяне - по отношение на деня ,месеца или годината, ако съответната дата може да се удостовери напълно и в цялост от други нотариални действия при оформянето на сделката - екземпляри от нотариалния акт ,подреждането в специалната книга по чл.581 ГПК, вписване на акта в службата по вписвания. (в нашия случай няма специална книга, регистърът за нотар. удостоверявания в кметството е воден абсолютно незаконосъобразно с дублирани заверки и т.н., пълномощните по принцип не се вписват в СлВп, а това не е вписано дори и в е-регистър "Единство", понеже е кметско от 2013; накратко - удостоверяването няма как да се установи от никакви други действия)

 -

Протокол за споразумение по н.о.х.дело № 1752/2016 на РС-Стара Загора. Неприсъствени заверки на кмет със съмнителна номерация, на която никой не е обърнал внимание - нито в наказателното производство, нито в гражданското.

 -

Определение №591/05.12.2016 по дело №60165/2016 на ВКС, ГК, I г.о. Тук ВКС твърди, че чл. 580 ГПК се бил отнасял само за нотариалния акт, а при заверка на подписите чл. 576 ГПК бил предвиждал, че то е нищожно само при нарушение на чл.589, ал.2 ГПК (подписите да са истински). Според мен, това твърдение на ВКС е малко недообмислено, защото в чл.576 ГПК няма отделно предвиждане конкретно и само за заверката на подписи. В чл. 576 е предвидена нищожност на нотариалните удостоверявания - на всякакви нотариални удостоверявания, без разлика дали на подпис или на нотариален акт. За да отговори правилно и законосъобразно на въпроса, ВКС е трябвало да каже, че съгл. чл. 590, ал. 1 ГПК, при заверка на подписите действително се прилага чл. 580 ГПК, обаче само "доколкото няма особени правила". Особените правила са в Наредба № 32 за архивите на нотариусите, където съгл. приложение № 6 към чл. 17 от Наредбата, при заверка на подписа в щемпела се вписват само трите имена и местожителството - не се пише нито ЕГН, нито документ за самоличност. Така - съвсем правилно и законосъобразно ВКС щеше да отговори на въпроса на касатора (отделен въпрос е, че образецът от приложение № 6 е безнадеждно остарял и причинява разнобой в нотариалните заверки).

-

Решение № 122 от 15.03.2017 на РС-Елхово по гр.д. №  353/2016  Тук районният съдия установява, че върху пълномощното липсва дата на удостоверяване и че не е вписано в кметския регистър, съответно прогласява нищожността му (
правилно)

-

Решение от 15.03.2017 г. на ВКС по гр.д.№ 2872 от 2016 г.
(в регистъра номерът на пълномощното е вписан на името на друго лице, както и в нашия случай)  "От представеното от ищеца удостоверение от кметство в [населено място], находящо се на лист 122 от делото на първоинстанционния съд, обаче се установява, че завереното в кметството на [населено място] пълномощно рег.№ 206 от 17.08.2007 г. е с друго съдържание- не е за упълномощаване на К. Д. да се разпорежда с имотите на К. Т., а е за упълномощаване на друго лице- П. А. Д. за подаване на заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в П. Доверие. Предвид на това и тъй като не са представени други доказателства, оборващи горепосоченото удостоверение, следва да се приеме, че пред нотариуса, изповядващ сделката от 30.10.2007 г., Д. С. И. се е легитимирал като пълномощник на К. Т., преупълномощен от К. Д., с неистински документ /пълномощно рег.№ 206 от 17.08.2007 г. със съдържание различно от съдържанието на действително завереното в кметството на [населено място] пълномощно/."
   

-

 

Решение   №  73 от 21.03.2017 г. на Пловдивският апелативен съд, търговско отделение по възз.търг. дело №103/2017 г. (Апел. съд потвърждава отказа на АВ за вписване на договор по ТЗ поради липса на заверка на съдържанието - липсва и в регистъра на нотариуса, и върху самия договор) "Съгласно закона, договорът следва да е с нотариално заверени подписи и съдържание. При липсата на нотариално заверено съдържание не е спазена предвидената форма по закон,което е пречка за заявеното вписване с оглед обхвата на проверката, очертан по-горе в решението." (изискването за заверка не само на подписите, но и на съдържанието на търговския договор влезе в сила от 16.02.2018 - ДВ, бр. 105 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г. - вж материала Нови разпоредби в ТЗ за удостоверяване на подпис и съдържание, след скандали с кражби на фирми като напр. фирмата на Павел Стоименов - вж. статията Как измамници превърнаха един от най-богатите българи в бедняка милионер)

-

Решение №76 от 31.05.2017г. на РС-Несебър по гр. д. № 698/2016  Тук районният съдия установява, че в книгата за заверки на кметството под № 72 (за заверка на подписа на ищцата) е вписано друго лице, и решава, че това означава липса на съгласие за упълномощаване, а то е липса на форма - с мои бележки в синьо.

 

-

Решение № 1859 от 09.11.2017 г. на Административен съд - Бургас по адм.д. № 644/2017 Тук пише: "Според сведението на нотариус № 464 в регистъра на Нотариалната камара е посочено, че след извършена справка в общия регистър за 2009 година е било установено, че на 29.07.2009 година е бил удостоверен подписът на В.В. в качеството му на ЕТ, а със завереното пълномощно рег. № 6888 А.М. е била упълномощена от В. да го представлява пред  „Националната Агенция по Приходите" като „регистрира касов апарат на името на фирмата след представяне на необходимите документи" и като „представя и подписва счетоводните документи при проверка от органите на НАП" (лист 259 - 262).Според удостоверението на нотариус № 396 в регистъра на Нотариалната камара, на 19.02.2014 година с пълномощно рег. № 687 А.М. е била упълномощена от В.В. със следните права - да го представлява пред НАП като „получава Заповед за възлагани ревизии на ЕТ и физическо лице", „представя документи за извършване на проверки и ревизии", „подава Искане за представяне на документи в НАП", „получава изготвени доклади за извършвани проверки и ревизионни актове като ЕТ и физическо лице", „подписва и получава АУАН" (лист 251 - 255)." А в нашия случай на имотна измама в общия регистър на кметството (една тетрадка с неномерирани листи) е отбелязано само "пълномощно" № 2 от 12.02.2013 г. без никакви обяснения кой и за какво се упълномощава, липсва отбелязване на изписания върху самото пълномощно "рег. №2-А" за заверка на съдържанието, на отделна страница има заверки за м. януари същата 2013 г., където същият № 2 фигурира като номер за заверка на подписа на друго лице, а на още една отделна страница се намират заверки за същия м. февруари същата 2013 г., където няма никаква заверка на името на майка ми (бел. блогър).  

-

Решение №11/01.02.2018 по дело №1131/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.  Тук и районният, и окръжният съд не обръщат внимание на липсващото вписване на пълномощното в кметския регистър. По-важно им се струва, че пълномощното било заверено в съседното село по време на раздаване на рентата - установено със свидетели. Прогласяват нищожността му поради действия извън териториалната компетентност на кмета (правилно), а на арендния договор - поради липса на съгласие (неправилно). ВКС обезсилва решението на въззивния съд и връща делото на районния за съобразяване с  ТР № 5/2014г. (мнимото представителство - чл. 42, ал. 2 ЗЗД), като на свой ред ВКС също не обръща внимание на липсващото в регистъра вписване.

-
Решение от 13.07.2018 година на Ямболския окръжен съд по гр. д. 335/2017  Тук окръжните съдии изтъкват, че заверката на пълномощното съдържа и ЕГН, и лична карта, а пропуснатата дата се установява от вписването в регистъра за заверки - 16.04.2014 г.
-

Решение от 02.08.2018 на РС-Монтана по гр. д. № 444/2018  - Тук районният съдия установява, че в пълномощното не е вписано в кметския регистър и само заради това прогласява нищожността му (браво на съдията!). По-рано обаче някакъв прокурор отказал да образува ДП по случая, въпреки че е установил същото (срам за прокурора! и той е като онзи от материала 02.02.2017 Как работи прокуратурата?)

-
Решение от 02.02.2019 на РС Пловдив по гр. д. 8824/2017 Тук районният съдия установява, че пълномощното липсва в нотариалната книга на кметството и че кметът е бил в конфликт на интереси, но решава, че това означава липса на съгласие за упълномощаване и оттам - липса на съгласие за даряване -
с мои бележки в синьо.
-

Решение № 48 от 18.02.2019г. на РС Бяла по гр. дело № 560/2018г. Тук отхвърлят иска, т.к. пълномощното е перфектно оформено и изведено в регистъра на нотариуса - рег.№ 3007 и рег.№ 3008, т.1 акт 53 от 13.06.2008г. на нотариус рег.№ 357 с район на действие Районен съд Русе: "От приетото по делото като писмено доказателство, извлечение от регистър за пълномощни се установява, че ищецът Н.М.З. е присъствал /видно от снетите му лични данни/." В нашия случай е точно обратното.

-

Решение от 18.02.2019 на РС-Плевен по гр.д.№1718/2018
(това е нашето дело на първа инстанция, бел. блогър) - твърденията на ищците са в насока неспазване на предвидената от закона форма и правила относно нотариалното удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощното. В тази насока е изискана, в оригинал, водената от Кметство с. ***, Книга на нотариалните удостоверявания. В Книгата, съдът е констатирал, че  няма отразяване на заверка на  пълномощно с №2-а от дата 12.02.2013г. С оглед изложеното, съдът приема, че липсва изцяло нотариална заверка на съдържанието на процесното пълномощно от 12.02.2013г., който порок води до нищожност на същото, поради липса на форма за действителност, а посоченото лице- като пълномощник- С.К., няма качеството на пълномощник спрямо лицето ******. Следва да бъде прогласена нищожността на пълномощно от 12.02.2013г. с нотариална заверка на подписа №2/12.02.2013г, на Кметство с. ***, общ. ***, с упълномощител наследодателката на ищците ***.

-

Решение от 26.02.2019 на РС-Нови пазар по гр.дело №1605 /2017   Тук районният съдия установява, че в кметството не се е водил регистър, нито спец. книга, само били пазели индигирани копия от пълномощните, каквото и да означава „индигирани".  Съдията малко е объркал членовете и алинеите (случва се), но по принцип решението е правилно, упълномощаването наистина е нищожно - с мои бележки в червено.

-Решение от 11.06.2019 по в.гр.д. № 188/2019 на ОС-Ловеч
  "От приложените два броя дневници ЕДСД /регистри/ на Кметство - с. М., единият започнат на 03.06.2004 г. и приключен на 03.07.2006 г., а другият започнат на 03.07.2006 г. и приключен на 28.03.2007 г., също не се установява извършване на заверка на пълномощно рег. № 67/28.06.2006 г. на Кмета на с. М.. Съдебният състав констатира, че в първия дневник, обхващащ релевантния по делото период, с оглед датата на пълномощно рег. № 67/28.06.2006 г., няма вписано такова пълномощно. На вписания в съответната графа № 67 за 2006 г. отговаря датата 06.03.2006 г. (не 28.06.2006 г.), а като вид документ е означена заповед № 246/02.03.2006 г. Същевременно, за датата 28.06.2006 г. са вписвани документи, започващи с номера от 221 до 230 и сред тях няма пълномощни. Съдебния състав констатира, че във втория дневник, макар да касае период, следващ датата на пълномощно рег. № 67/28.06.2006 г., също липсва регистрирано пълномощно от името на П.С.К. за период от 03.07.2006 г. до датата на сделката - 07.07.2006 г."
(нерегистрираното пълномощно безспорно е нищожно, но за съжаление ищците губят делото поради изтекла придобивна давност в полза на ответниците - потвърдено от ВКС с Решение №140/17.11.2020 по дело №4530/2019; по този случай на имотна измама има и влязло в сила определение за споразумение между прокуратурата и кмета на с. Микре по НОХД № 666/2011 на РС Ловеч, но и то с нищо не е помогнало на твърде забавилите се с предявяване на иска ищци, бел. блогър, 18.11.2020)

-

Решение от 26.07.2019 на ОС-Плевен по в.гр. дело № 330/2019
(това е нашето дело на втора инстанция, бел. блогър) - не е спазена  предвидената от Закона форма и правила относно нотариалното удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощното.[В книгата за нотариални заверки на кметството] за м. февруари 2013г., под №2 е записано - Й.Д.Н., вид на документа - пълномощно, дата - 12.02.2013г. Следващите номера - от №3 до №5 вкл. са посочени - Й.Д.Н., вид на документа- декларации, дата 12.02.2013г. В Книгата няма отразяване на заверка на [съдържанието на] пълномощно с № 2-А от дата 12.02.2013г. Налице е нищожност на упълномощаването, обективирано в пълномощно от 12.02.2013г, поради неспазване на формата за действителност. В Книгата на нотариалните заверки на Кметството липсва удостоверяване в хронологичен ред на удостоверяване съдържанието на процесното пълномощно, на основание чл.7 т.4 от Наредба № 32, а това води до нищожност на същото поради липса на форма за действителност, поради което С.Г.К. няма качеството на пълномощник спрямо лицето Й.Д.Н. Оплакването на жалбоподателите за неправилна преценка досежно недействителността на Договора за покупко - продажба от 18.03.2013г. поради нищожност на пълномощното от страна на ПлРС е неоснователно. Неприемливо е противопоставянето на твърдението, че всеки ОбНС приема подзаконови нормативни актове, с които определя правила за водене на Книгите за нотариални удостоверявания в Кметствата, като за 2013г. такава наредба не е изискана от Община гр.***. Наредба № 32/29.01.1997г. за служебните архиви на нотариусите е издадена от Министъра на правосъдието и въвежда единен държавен стандарт досежно два вида Книги, които следва да се водят от лицата по чл.83 ЗННД, които ще извършват нотариални удостоверявания без да се нотариуси - Книга за нотариалните удостоверявания и Специална книга, в която се подреждат документите със заверено съдържание - такава в Кметство с.*** няма. Каквито и правила да въвежда ОбНС гр.*** те трябва да са съобразени със ЗННД и Наредба № 32, за да се осъществява законосъобразно дейността на лицата по чл.83 ЗННД в предвидените от Закона случаи. Потвърждава решението на РС-Плевен по гр.д. 1718/2018 г.

-

 

Наказателна практика, свързана с темата за вписването или невписването в регистъра за нотариални заверки:

МОТИВИ към присъда по н. о. х. д. № 177/2008 г. по описа на Районен съд - гр. Сливница
"Пълномощното било вписано в описната книга за нотариалните заверки на общината, като не било възпроизведено пълното му съдържание, а е отразено, че св. Е. има право „...да  управлява товарния автомобил, марка „Фолксваген ЛТ 40" с ДК № ...., както в страната, така и в чужбина. Да го представлява пред органите на КАТ, МВР, данъчни служби и митници" и не е  отразено „правото да го продава на когото прецени и за каквато цена той определи и да извършва сделка сам със себе си".(
в нашия случай на имотна измама, в регистъра на кметство Гороцвет липсва не само номерът за заверка на съдържанието, но и каквото и да било възпроизвеждане на съдържанието на инкриминираното пълномощно, както липсват и каквито и да било други данни за майка ми, освен три имена - без ЕГН, без постоянен адрес / местожителство, без лична карта, бел. блогър)   

-

2008 ОС-Пазарджик отменя решение от 16.04.2008 г. на РС Пазарджик по НАХД № 1776/2007    Тотално фалшиво пълномощно - и като частен документ, и като официален. Липсва в регистъра на нотариуса.

 -

Мотиви по НОХД № 97/2010г. на РС-Монтана  Тук се изреждат множество невписвания, но не по вина на длъжностни лица. Някакъв измамник е съставил изцяло фалшиви документи за сделка - номера, подписи и печати. Осъждат го на една година затвор.

-

Решение № 464 от 07.02.2011 г.ВКС наказателно дело № 413 по описа за 2010 г.  Тук не обръщат особено внимание, че кметът не е вписал у-нието за наследници  в дневника на кметството. Делото е наказателно и за съда по-голям интерес представлява невярното съдържание на у-нието.
-

Мотиви по присъда по НОХД № 1287/2011 г. по описа на РС-Плевен Тук районният съдия се чуди, защо редовно извършеното нотариално удостоверяване не е отбелязано в книгите за нотариални заверки (съдията неправилно счита, че удостоверяването е редовно; според закона, то не е редовно, бел. блогър) - с мои бележки в синьо.
-

Решение № 28 от 29.10.2013 на АПЕЛАТИВЕН  СПЕЦИАЛИЗИРАН  НАКАЗАТЕЛЕН  СЪД,  III  състав, по ВНОХД №287/2013  Тук има много добро описание на номерацията на няколко пълномощни -  надлежно вписани в общия регистър на нотариуса с поредни номера  (вж ел. стр. 3 и ел. стр. 4 от общо 16 електронни страници)

-

МОТИВИ KЪМ ПРИСЪДА ПО НОХД № 94/2013г. на РС-Никопол Тук съдът осъжда условно служителка от кметство за съставяне на документи с невярно съдържание. Хубави обяснения за изискването да се регистрират документите в книгата на кметството (регистъра). Служителката унищожила кметския регистър, за да заличи следите - заляла го била с кафе уж без да иска, после изготвила изцяло нова книга-регистър без заповед от кмета и накрая избягала в чужбина.

-

Решение № 946 от 03.04.2014 г. на ОС Благоевград по дело 20131200600340 - НОХД   Тук под същия номер е вписана заверка на друго лице от друга дата. Някаква измамница е съставила фалшиво пълномощно уж от нотариус (и в нашия случай под същия номер, №2 - за заверка на подписа на 12.02.2013, е вписана заверка на друго лице от м. януари същата 2013 година, бел. блогър).

-

  Решение от 01.08.2014г. на ОС-Кюстендил по ВНОХД  № 212/2014   Справка от регистъра на нотариуса е показала, че заверките са на други лица. И в нашия случай е така, но РП-Плевен още не го е установила, макар че разследва вече седма година (установи се в хода на гражданското ни дело, което изпревари наказателното, бел. блогър, 13.07.2019).

-

Решение от 24.03.2015 на РС Тетевен по НАХ Дело №43/2015
"Възползвайки се от своите правомощия, привлечената (кметска наместничка, бел. блогър) извършила нотариална заверка на подписите на два документа (декларации, бел.блогър), в които удостоверила неверни обстоятелства, че подписите в двата частни документи са положени от М. Н.П. ***, пред нея, след като се е уверила в самоличността й в Кметството на селото.Същата съзнавала, че двата документа ще бъдат използвани като доказателства за тия обстоятелства, че подписите в двата частни документи са положени от М. Н.П. от свидетеля по делото и неин зет И.П.Г., при придобиването на собствеността върху имоти собственост на М. П. След като съставила нотариалната заверка на подписите, привлечената вписала в регистъра за нотариалните заверки при Кметство с.Орешене поредният регистрационен номер, датата 20.01.2012 година, имената, ЕГН-то и адреса на лицето съставило двете декларации, както и вида на документа."
(така се вписва заверка в регистър - с три имена, ЕГН и адрес, а не само с три имена, като в нашия случай, бел. блогър)

-

Решение № 13 към наказ. дело: 20155100600184 Дата: 02/19/2016 г. ОС-Кърджали (съдържа правно-неграмотно обяснение от подс.кмет, защо заверката на пълномощното не е била отразена в книгата за заверки) "Поради причината, че пълномощното не било подписано в кметство с. П., а в гр.М., подсъдимият не отразил тази заверка в книгите на кметството." (кметът явно не е разбирал, че гр. М. е извън района на териториалната му компетентност; подписът е бил фалшив; заверката - неотразена в регистъра на кметството)

-

Решение  № 78 от 18.05.2016 на РС-Попово гр.д. № 149/2015  Тук съдията показва пълно неразбиране на значението на вписването в регистъра за нотариални удостоверявания - с мои бележки в синьо.

-

МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА №71/08.02.2017 Г. ПО НОХД №437/2015  Г. ПО ОПИСА НА ВИДИНСКИ РАЙОНЕН СЪД "А.П.М. - помощник-нотариус по заместване на нотариус Александър Чакъров, peг. № 310 в НК, с район на действие Районен съд-С., е заявила, че не е заверявала пълномощно с рeг.  №17485/26.10.2011г с упълномощител П.К.С.. Заявила е, че върху документа не е положен нейният подпис, печат и щемпел, и същият не е изведен от служител на нотариалната кантора. Приложено е копие от общ регистър на нотариус Ч., чието съдържа факти, идентични с твърдяното от последния свидетел."

-


Р Е Ш Е Н И Е от 11.04.2017г.на Врачанският окръжен съд  наказателно отделение по ВНОХ дело N 38/2017 год. (
оправдават кмета Ценко Чоков; извел е перфектно заверките на подписа и на съдържанието с поредни номера в регистъра; има връзка и с материала Чл. 580 ГПК не е само за нотар. актове, а и за удостоверяването на подписи). "На 09.09.2014 г. преди обяд подсъдимият в своя кабинет,в качеството си на кмет е извършил щемпелна заверка на пълномощно,удостоверяваща подпис на упълномощителя К. в документа,заведена в общия регистър под № 222 от 09.09.2014г. и заверка на съдържанието на документа под № 223 от 09.09.2014.,вписана в общия регистър,както и подписа на "декларатор" в Декларация по чл.264 ал.1 ДОПК за публични задължения,под № 224/09.09.2014г.,подпис на "декларатор" в Декларация по чл.25 ал.8 от ЗННД за гражданство и гражданско състояние с № 225/09.09.2014г., вписани под тези номера в общия регистър на Кметството.Това са документи  необходими за учредяване на права и промяна на съществуващи или за материално-правни разпореждания, и заверката се осъществява съгласно чл.580-590 ГПК и чл.37 ЗЗД.На осн. чл.580 т.6 ГПК необходим реквизит се явява изписване на името на страните или техните представители. Тази заверка е вписана по правилата на закона в общия регистър под № 222 от 09.09.2014г. за заверка на подпис.Под № 223 от 09.09.2014 г. т.1 стр.28 е извършил заверка на съдържанието представено в пълномощното от упълномощителката К.,вписана в общия регистър на Кметството.С щемпелна заверка е удостоверил датата, подписа на Ч.а като декларатор в представените декларации по ДОПК и ЗГГС,с № 224 от 09.09.2014г и № 225 от 09.09.2014г. Правната природа на пълномощното/респективно на декларациите/,приложено като доказателство по делото е документ и по форма отговаря на изискванията на чл.37 ЗЗД.

-

Решение от 11.06.2019 по в.гр.д. № 188/2019 на ОС-Ловеч
  "От приложените два броя дневници ЕДСД /регистри/ на Кметство - с. М., единият започнат на 03.06.2004 г. и приключен на 03.07.2006 г., а другият започнат на 03.07.2006 г. и приключен на 28.03.2007 г., също не се установява извършване на заверка на пълномощно рег. № 67/28.06.2006 г. на Кмета на с. М.. Съдебният състав констатира, че в първия дневник, обхващащ релевантния по делото период, с оглед датата на пълномощно рег. № 67/28.06.2006 г., няма вписано такова пълномощно. На вписания в съответната графа № 67 за 2006 г. отговаря датата 06.03.2006 г. (не 28.06.2006 г.), а като вид документ е означена заповед № 246/02.03.2006 г. Същевременно, за датата 28.06.2006 г. са вписвани документи, започващи с номера от 221 до 230 и сред тях няма пълномощни. Съдебния състав констатира, че във втория дневник, макар да касае период, следващ датата на пълномощно рег. № 67/28.06.2006 г., също липсва регистрирано пълномощно от името на П.С.К. за период от 03.07.2006 г. до датата на сделката - 07.07.2006 г."
(нерегистрираното пълномощно безспорно е нищожно, но за съжаление ищците губят делото поради изтекла придобивна давност в полза на ответниците - потвърдено от ВКС с Решение №140/17.11.2020 по дело №4530/2019; по този случай на имотна измама има и влязло в сила определение за споразумение между прокуратурата и кмета на с. Микре по НОХД № 666/2011 на РС Ловеч, но и то с нищо не е помогнало на твърде забавилите се с предявяване на иска ищци, бел. блогър, 18.11.2020)

-

Решение от 22.07.2019 по гр. д. №5122/2018 на РС-Ст. Загора   Имотна измама с кметско пълномощно от 2013 г. Около 30 дка арендувани ниви. Дело, което е можело да бъде спечелено, ако бяха изискали кметския регистър за нотариални заверки и специалната книга за съхранение на екземпляри със заверено съдържание в продължение на 10 години - такава очевидно няма, видно от обясненията по делото, че оригиналът на пълномощното от нотариалното дело е бил унищожен (нот. дела се съхраняват само 5 години). Никой не се е сетил, че при кмета трябва да се съхранява другият оригинал в продължение на 10 години - чак до 2023.

-

 28.07.2019 lex.bg - ЧСИ Тотко Колев е лишен от права за 2 години заради продадения либийски танкер Тук пише: "Хаос в служебния архив. Последното установено нарушение на Колев, заради което е глобен с още 1000 лева е, че документите по изпълнителното дело са били разхвърляни в служебния му архив, а голяма част от тях били и с дублирани номера (като архива на кмета по измамата със земите на майка ми, бел. блогър). Именно затова съдът е приел, че не се касае за технически пропуск." Още по темата с либийския кораб BADR - тук.

-

Решение №108/05.12.2019 по дело №2862/2018 на ВКС, ТК, I т.о. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЩЕМПЕЛА ЗА ЗАВЕРКА НА ПОДПИСА "В текста на договора не е посочено, че при сключването му дружеството „Елексир 2008" ООД и А.Ж.Д. са действали чрез пълномощник. При положените подписи са изписани имената на страните по договора, съответно техните управители и имената на поръчителите - физически лица, като до никой от подписите не е посочено, че е положен от друго лице, в качеството му на пълномощник. В случая отбелязването на самоличността на пълномощника не е извършено в документа, а едва при заверката на подписите четири месеца след съставянето му, чрез поставяне върху документа на посочения в разпоредбата на чл.590, ал.1 от ГПК надпис, съдържащ данните по чл.580 от ГПК. Не може да се приеме, че с извършената нотариална заверка може се допълва липсваща част от съдържанието на документа или да се променя индивидуализацията на лицата, посочени като автори на волеизявленията."


-

 Решение на ВКС от 21.01.2020 по гр.дело № 582/2019 НИЩОЖНО НОТАР. УДОСТ. НА ПОДПИС "Въззивният съд правилно е приел ,че съгласно чл.590, ал.1, изр.2 ГПК при удостоверяване на подпис върху частен документ се прилага на чл.580 ГПК"

-

Определение № 241 от 16.04.2020 г. по гр. д. № 4100/2019 на ВКС - (не допуска касация). (това е определението на ВКС по нашето гр.дело, жалбоподателите са 2-ма от 6-мата ни ответници, бел.блогър)

По делото е установено следното относно заверките, отразени върху процесното пълномощно от 12.02.2013 г.: Върху щемпел от правоъгълен печат е отразено, че [кметът] е удостоверил, че подписът в пълномощното е положен от [Найденова], отбелязан с рег. № 2/12.02.2013 г. в книгата за нотариалните заверки. Под това удостоверяване надлежно са положени подпис на кмета и печат на кметството. След горното удостоверяване на подписа на упълномощителката, следва изписан на ръка текст за удостоверяване съдържанието на пълномощното, като е отразено, че на 12.02.2013 г. [кметът] удостоверява съдържанието на представеното му пълномощно, вписано под № 2-А, том I, акт № 2. Съдът е констатирал, че след това удостоверяване няма положен подпис и печат от страна на кмета; има положени втори печат и подпис, но над текста - успоредно с първия печат и подпис, като съдът е приел, че безспорно (несъмнено) те се отнасят до заверката на подписа. Установено е и че в книгата за нотариалните заверки, водена от кметството, няма отразяване на заверка на съдържание на пълномощно с рег. № 2-А от дата 12.02.2013 г. При така установените обстоятелства, въззив. съд е споделил изводите на първата инстанция, че предвид разпоредбите на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Нар. № 32/29.01.1997 г. за САННК, в случая не е налице валидно заверяване на съдържанието на процесното пълномощно чрез поставяне на подпис и печат от длъжностното лице - след текста или на алонж, което е самостоятелно основание за нарушение на предписаната от закона форма"

-

Начало на блога

Този материал е част от раздела Гражданско производство, което пък е част от раздела Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1780

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.