Решение №11/01.02.2018 по дело №1131/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки

Съдиите обикновено не обръщат внимание на вписванията или невписванията в регистрите за нотариални удостоверявания.

 -

Тук и районният, и окръжният съд не обръщат внимание на липсващото вписване на пълномощното в кметския регистър. По-важно им се струва, че пълномощното било заверено в съседното село по време на раздаване на рентата - установено със свидетели. Прогласяват нищожността му поради действия извън териториалната компетентност на кмета (правилно), а на арендния договор - поради липса на съгласие (неправилно). ВКС обезсилва решението на въззивния съд и връща делото на районния за съобразяване с  ТР № 5/2014г. (мнимото представителство - чл. 42, ал. 2 ЗЗД), като на свой ред ВКС също не обръща внимание на липсващото в регистъра вписване.

     

-

За да видите цялото решение, натиснете тук. 

-

Най-важното от решението:

Установено било, че в регистъра за извършени нотариални заверки и пълномощни на Кметство [населено място] няма заверено и липсва пълномощно рег.№ 32 от 1.12.10г.Прието е от показанията на св.Д. Д., че заверката на пълномощното от кмета на [населено място] - Д.И.Д., е била извършена в [населено място], по време на раздаване на рентата.Въз основа на тези факти съдът е направил извод, че нотариалното действие - нотариално удостоверяване на подписа на Д. Д. и датата на процесното пълномощно, извършени от кмета на [населено място], е осъществено извън териториалната му компетентност, което на основание чл.576 вр.с чл.573 ал.1 и чл.589 ал.2 ГПК и чл.83 ЗННД, обуславя неговата нищожност. Прието е, че след като пълномощното с рег.№ 32/1.12.10г.е нищожно, в него не е обективирана волята на Д. Д., изразяваща се в съгласие за сключване на договора от пълномощника, то и изповяданата сделка е също нищожна. Съдът се е произнесъл по довода за липса на пълномощно и въз основа на това е прогласил за нищожен договора за аренда поради липса на съгласие.Общите факти по спорното правоотношение налага еднакво решение спрямо всички другари.

              При новото разглеждане на делото съдът следва да съобрази Тълкувателно решение № 5/2014г.на ОСГТК на ВКС за вида недействителност на договорите, сключени от пълномощник без представителна власт, при липса на потвърждаване от лицата, от името на които е сключен договора.

-

Горният казус, разглеждан от ВКС, е по скандала с над 200 измамени възрастни хора от с. Сърневец, отразен в медиите в началото на 2020 г. - вж Гърми нов скандал! Документи разкриват как с фалшиви подписи са присвоени стотици хиляди евро! и
06.02.2020 Прокуратурата обвини бизнесдама след мащабно разследване на Блиц за измами с европари

-

По същия казус е и Определение № 104 на ВКС от 07.02.2020 по гр.дело № 3236/2019

-

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1791

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.