Новини по делото за нашата имотна измама: апр. 2021-дек. 2021

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

Нищо ново. Прокуратурата продължава да спи дълбоко. На 07.06.2021 започна деветата година от подаването на сигнала за имотна измама.

.

02.04.2021 Докато седя и чакам прокуратурата да се размърда, стигам до логичното заключение, че още през 2013/14 разследващите са разполагали с достатъчно доказателства за повдигане на обвинение срещу няколко лица. Първо, от 13.09.2013 съхраняват копие от нотариалния регистър на кметството, който ясно показва, че кметът не е заверявал съдържанието на пълномощното. Второ, от 2013 имат и самото пълномощно в оригинал, но още не са установили, че е нередовно от външна страна - факт, установен от Съда на три инстанции по гражданското ни дело (за това, че инкриминираното пълномощно е нередовно от външна страна писах на набл. прокурор на 01.09.2020, като цитирах Съда, в т.ч. и ВКС, но той пак не реагира; може би смята, че щом нотариус 007 е дал показания, че пълномощното е било редовно от външна страна, значи е така; хм, прокурорът сякаш не е запознат с разпоредбата на чл. 121 НПК: "Свидетелят не е длъжен да дава показания по въпроси, отговорите на които биха уличили в извършване на престъпление него, неговите възходящи, низходящи" и т.н.). Трето, от 2013 или 2014 имат експертиза и показания, че заверката на съдържанието е дописвана от Велик Дунчев, братовчед на псевдо-пълномощника Станимир и познат на кмета. Дописването на заверката от Дунчев е безспорно доказателство и за това, че майка ми не е ходила в разградското село Гороцвет. Разсъждавам така. Да приемем, че  Станимир и Дунчев наистина са карали майка ми при кмета на Гороцвет, както твърдят. Абстрахирам се от факта, че разследващите разполагат със справка за местоположението им в деня на измисленото пътуване, от която се вижда, че Станимир е бил в района на кв. "Люлин", София, а Дунчев - в района на гр. Разград. И така, нарочно приемам тяхната лъжлива версия и продължавам. Кметът е заверил подписа ѝ, обаче не е заверил съдържанието на пълномощното (факт). И ето тук си задавам въпроса - какво ли им е попречило да уведомят майка ми, че пълномощното трябва да се завери повторно, за да отговаря на законовите изисквания? С други думи - защо ли му е трябвало на Дунчев да дописва нотариалното удостоверяване на съдържанието с фалшивия рег. № 2-А? Манипулирането на официално нотариално удостоверяване е много сериозно документно престъпление - чл. 308, ал. 2 НК, което в случая се поглъща от чл. 212 НК.

           Справка за чл. 308 НК - НК, Чл. 308. (1) Който състави неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ с цел да бъде използуван, се наказва за подправка на документ с лишаване от свобода до три години
          (2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Когато предмет на деянието по ал. 1 са удостоверения за наследници или актове за гражданско състояние, нотариални актове или нотариални удостоверявания, български или чуждестранни документи за самоличност, документи за завършено образование или за придобита квалификация, свидетелства за управление на превозни средства, за регистрация на превозни средства, визови стикери, други документи, удостоверяващи прехвърляне или учредяване на право на собственост или на други вещни права, правоспособност, лични или регистрационни данни, наказанието е лишаване от свобода до осем години.
-
            Справка за поглъщането на чл. 308 от чл. 212 НК - Решение № 288 от 26.03.2018 по наказателно дело № 997/2017 на ВКС: "Привидното основание за получаване на чуждото имущество - съответните инкриминирани документи (с невярно съдържание или неистински, или преправени) могат да бъдат изготвени както от самия деец, така и от другиго. Самото съставяне на документите и последващото им унищожаване действително не са елементи от състава на престъплението по чл. 212, ал. 1 от НК, тъй като изпълнителното деяние от обективна страна включва само ползването им. Тази квалификация на деянието елиминира възможността за отделно приложение на чл. 308 - чл. 316 от НК, защото документната измама поглъща съответните документни престъпления."
-
       И така, защо Дунчев е трябвало да си "слага главата в торбата"? Отговорът е съвсем прост. Те двамата със Станимир не е имало как да отидат пак при майка ми и да ѝ кажат, примерно: "Госпожо, извиняваме се, но кметът е оплескал заверката и сега трябва да Ви водим повторно на нотариус",  защото при евентуална повторна заверка майка ми е щяла да разбере, че пълномощното е за всичките ѝ земи, а не само за 2,8 дка, както я е лъгал Станимир, който впрочем собственоръчно е дописал на ръка още 50 дка в празните редове на недозавереното пълномощно. Elementary, my dear Watson! - както би казал Шерлок Холмс. Но кой да се сети? А може би са се сетили и нарочно са крили през цялото време? Осем години! И продължават! До изтичане на наказателна давност най-вероятно.
.
22.08.2021 Още не са поискали удължаване на срока, който изтече на 7 август. Потвърждава се предположението, че ще се размотават до изтичане на наказателната давност.
.
26.08.2021 Днес информационният сайт на ПРБ съобщава, че преписката е за решаване при прокурора - разпределена на 25.08.2021. Вчера пишеше, че е разпределена на 24.08.2021. Искане за удължаване няма, а срокът изтече на 07.08.2021. И през есента на 2018 имаше подобно явление - за решаване от  08.10.201809.10.2018, 11.10.2018, 18.10.2018, 23.10.2018 и 30.10.2018
-
             Представям си мъките на горкия прокурор "Ох, как да я реша тази пуста преписка?!?" Ако е чул за супер решението на Военно-апелативен съд - София от 22.07.2020 по ВНОХД № 7/2020  може би ще се сети какво да напише в обвинителния акт, но едва ли. Казусът по супер решението е следният. С фалшиво завещание гражданин получава апартамент и го продава. Повдигнато му е обвинение по чл. 212, ал. 1 НК. Военно-апелативният съд - София се произнася брилянтно, че пострадалият от престъплението е само и единствено собственикът на недвижимия имот (а не купувачът на вече отнетия с измама имот, както обикновено се произнасят повечето съдии!) И дава отлична формулировка на предмета на престъплението - "недвижимо имущество" на стойност по СТЕ (а не цената, на която е продаден имотът!) За съжаление ВКС връща делото поради калпаво формулирано обвинение, довело до противоречиво произнасяне на двете съдебни инстанции.
-   

16.09.2021 - От 14.06.2021 досега, 16.09.2021, няма информация за удължаване, но има информация, че преписката е при прокурор за решаване с многократно променяна дата без никакви ПСД: за решаване от 20.07.2021за решаване от 23.07.2021за решаване от 24.08.2021за решаване от 25.08.2021, за решаване от 08.09.2021. Явно чакат да изтече наказателната давност.

.

12.10.2021 - За пореден път няма информация за удължаване, а срокът до 07.10.2021 изтече, без да се появи информация, че е искано и получено удължаване. Предполага се, че е било получено. Преписката продължава да се решава  от 08.09.2021. По-рано обвиняваха пострадалата ми майчица, че им била пречела на разследването, но тя почина още през март 2017 - преди повече от три и половина години, а аз си мълча, за да не им преча. Много ми е чудно как ли мотивират множеството си искания за удължаване на срока?

-

04.11.2021 - с голямо закъснение, близо един месец, се появи информация, че срокът е удължен, предполага се до  07.12.2021.

-

14.12.2021 -  появи се информация, че е поискано удължаване, а на следващия ден, 15.12.2021 - че е получено (предполага се, че до 07.02.2022)

.

17.12.2021 - от РП-Плевен са изпратили някакво постановление до ОДМВР-Разград. Информацията си стои без промяна и до днес, 27.01.2022. Явно пак ще удължават срока.  

.

Начало на блога


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2575

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.