Инструкцията за предварителните проверки никога не е съществувала в правния мир

Публикувано в блога на 18.06.2021

 

Начало на блога


 

Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

-

Инструкцията за предварителните проверки никога не е съществувала в правния мир
18.06.2021, Lex News  

-

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки на прокуратурата и МВР окончателно е прогласена за нищожна от Върховния административен съд (ВАС). Решението на петчленен състав на съда (пълния му текст виж тук) слага край на съдебната сага, която един адвокат започна преди 3 години, за да се въведат ред и прозрачност при провеждането на предварителните проверки.

С него върховните съдии Панайот Генков (председател на състава), Йордан Константинов (докладчик), Добринка Андреева, Красимир Кънчев и Росица Драганова потвърдиха, че инструкцията страда от базисен порок - не е обнародвана в Държавен вестник и следователно никога не е станала част от действащото право.

Инструкцията беше издадена през март 2011 г. от тогавашните главен прокурор и вътрешен министър Борис Велчев и Цветан Цветанов. Тя обаче никога не е била публикувана за обществено обсъждане, обнародвана в Държавен вестник или огласена поне на сайтовете на прокуратурата и на МВР (с предполагаемия ѝ текст можете да се запознаете тук).

Както „Лекс" писа, през 2011 г. главният прокурор и вътрешният министър са поискали инструкцията да бъде обнародвана, но от Държавен вестник са отказали. Причината за това е в Закона за ДВ, който определя какво се публикува в него, но не предвижда това за съвместна инструкция между министър и обвинител №1.

Сега след окончателното решение на съда, ако искат правилата за провеждане на предварителните проверки да продължат да се прилагат, министърът и главният прокурор ще трябва да издадат самостоятелни актове - инструкция и методически указания, които да важат съответно за ръководеното от тях ведомство.

Първите дела срещу инструкцията не са тези, довели до окончателното ѝ обявяване за нищожна. Те започнаха през 2013 г., когато ВАС отмени няколко текста от нея и от решението му тогава стана ясно, че цялата инструкция е нищожна, защото е нормативен акт и обнародването ѝ е задължително. Отменителното решение обаче беше за конкретни разпоредби, защото тогава само те бяха атакувани в съда.

След това инструкцията беше обжалвана изцяло, но преди ВАС да се произнесе по същество, през 2014 г. следващият главен прокурор Сотир Цацаров и вътрешният министър тогава Цветлин Йовчев подписаха инструкция за отмяна на старата. Така делото във ВАС беше прекратено.

Преди три години обаче адвокатът от Велико Търново Иван Млъзев атакува отменителната инструкция, тъй като тя също никога не е била подложена на обществено обсъждане, и не е обнародвана. Идеята му беше да се сложи ред в правилата за провеждане на предварителните проверки. В жалбата си до съда тогава той написа: „Полицейските и прокурорските органи продължават да прилагат правилата, залегнали в Инструкция №89/10.03.2011 г. за провеждане на предварителни проверки, доколкото липсва нормативна база, на която да стъпят в своята работа, а това създава невъобразим хаос в реализирането на практика на института на предварителната проверка в рамките на съществуващите производства по осъществяването ѝ".

През 2019 г. ВАС обяви инструкцията за отмяна на инструкцията за нищожна. И това отвори пътя да бъде атакувана самата Инструкция за провеждане на предварителните проверки. Нея тричленен състав на ВАС я прогласи за нищожна март тази година, но МВР обжалва. Показателно е, че представителят на прокуратурата по делото определя жалбата на министерството като неоснователна.

Само три месеца отне на върховните съдии Генков, Константинов, Андреева, Кънчев и Драганова, за да обявят окончателно инструкцията за нищожна. Те се съгласяват изцяло с констатациите на тричленния състав от март за грубите пороци при приемането на нормативния акт (повече за решението виж тук).

„Нормата на чл. 11, ал. 3 ЗНА определя, че нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт", пишат петимата съдии. И подчертават, че след като ВАС е прогласил нищожността на отменителната инструкция „липсва нарочен акт по смисъла на чл. 11, ал. 3 ЗНА, с която процесната инструкция да е била изрично отменена съгласно законовото изискване" и това трябва да направи съдът. И го направи.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2581

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.