22.04.2016, БНР: Българският нотариус - гарант за правната сигурност на гражданите

Начало на блога

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Източник: https://bnr.bg/hristobotev/post/100684295/balgarskiat-notarius-garant-za-pravnata-sigurnost-na-grajdanite

-

Какви са предизвикателствата пред българските нотариуси днес? Мерките на нотариалната гилдия за преодоляване на имотните измами и измамите с продажби на фирми. Какви са правомощията на нотариуса като гарант за правната сигурност на гражданите. Целта на нашата дейност е превенцията. Ние защитаваме Закона. Даваме безплатни съвети, консултации, за да бъдат избегнати съдебни спорове - това каза нотариус Антоанета Итова, председател на Софийска регионална нотариална колегия. На 14 май - събота от 10.00 часа до 14.00 часа в голямата зала на втория етаж в сградата на Съюза на юристите в България ще се проведе Открит нотариален ден за безплатни анонимни нотариални консултации, на който нотариуси от Софийска нотариална колегия ще предоставят обективни и безпристрастни правни съвети в областта на вещното, наследствено и семейно право.

Днес в предаването гостуваха ръководството на Софийска регионална нотариална колегия - Антоанета Итова, Жени Петрова и Даниела Иванова, а също така в дискусията се включи нотариус Камен Каменов, експерт по нотариално право, част от екипа на „Законът и Темида", автор на рубриката „Минути с нотариус Каменов".

Начало на блога

Обратно към всички статии и предавания за имотни измамиNo TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2571

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.