10.01.2017До всички прокуратури и ВСС

Subject: молба за проверка
Date: Tue, 10 Jan 2017 00:58:38 +0200
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>
To: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg, Висш съдебен съвет <vss@vss.justice.bg>



Уважаеми компетентни органи,

Пиша Ви с молба за проверка защо е спряно ДП-то по моя случай на имотна измама. Номерът е 2924/13 вр. пр. 3624/13 на РП-Плевен. Още не съм получила постановлението за спиране, но Ви моля да си направите една вътрешна проверка - независимо дали ще обжалвам или не. Проверка изобщо за спиранията на ДП-та в РП-Плевен по повод, примерно, информацията от сайта на ПРБ  (приложена).

Информацията от сайта на ПРБ е, че  от 100  случайно подбрани преписки, образувани през 2013 в РП-Плевен, около 50 са получили отказ да се образува ДП,  28 от образуваните ДП-та са били спрени още същата година и още не са възобновени (sic!) , а още 10-тина са били прекратени.

Молбата ми е конкретно във връзка с моето ДП 2924/13 вр. пр. 3624/13 на РП-Плевен, образувано през далечната 2013 и отскоро сложено "във фризера" на 03.01.2017. Вече съм на 84, а бях на 80, когато пострадах и Ви помолих за съдействие.

Вие досега съдействие не сте ми оказали. Само се мотаете и се правите на ни чул, ни видял.  И моля, не ми казвайте сега, че мога да обжалвам спирането. Обжалването струва пари, много пари по моите мерки - и за консултации с адвокати, и за съставяне на жалба, и за изпращане по пощата с обратна разписка.  Аз много обеднях след измамата, понеже 4-та година съм лишена от рентата от откраднатите ми над 50 дка ниви. Това са около 10 000 лв загуби. Децата и внуците ми помагат, но вече ми е неудобно да ги товаря финансово. Още повече, че те изясниха случая и изпратиха всички писмени доказателства на прокурорите - вж. Документите, с които е извършена имотната измама на адрес http://softisbg.com/dannies_blog/dokumenti-ot-notarialnite-dela-007.html

След всичко направено от нас, оставаше само Вашите хора да повдигнат обвинението - това и Съдът Ви го каза, вж определението на РС-Плевен от 01.02.2016,  потвърдено от Окръжен на 01.03.2016 (вж определението на съда от 01.02.2016 на адрес: http://softisbg.com/dannies_blog/2016-02-01%20Opredelenie%20na%20rs-pleven.pdf).

Цитирам Съда:
"Представителят на РП-Плевен в своето постановление изцяло пренебрегнал показанията на пострадалата Й.Н." (Й.Н. съм аз, Йорданка Найденова)

"Показанията на свидетелката на неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент. Предвид тези обстоятелства и посочените по-горе доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата."

"Съдът счита, че възползвайки се от това свидетелят ***, който е бил добър познат със свидетеля *** го е мотивирал да завери подписа
под пълномощното, без присъствието на Й.Н. В този смисъл достоверността на показанията на свидетеля *** следва да бъде преценявана през разпоредбата на чл.121 от НПК, която му дава възможност да не дава показания уличаващи го в извършване на престъпление. Същото се отнася и за свидетелите *** и ***."

"поради каква причина в крайна сметка пълномощното е издадено в с.Гороцвет от кмета *** близък познат на свидетеля ***, като се има предвид, че село Гороцвет освен, че не се намира на главния път гр.Варна-гр.Плевен, отстои на 27 км. от този път. Нелогични са твърденията на *** и ***, че са пътували за гр.Плевен, отделно установено от заключението на назначената техническа експертиза, че на 12.02.2013г. *** и *** не са били заедно.

С оглед здравословното състояние на пострадалата Н., видно от заключението на назначената по делото съдебно-медицинска експертиза и напредналата й възраст най-логично е било упълномощаването да бъде извършено пред нотариус в гр. Варна, не е било необходимо и да се
пътува до гр.Плевен. С оглед установените факти по делото, а именно, че с.Гороцвет се намира на 27 км. от главния път гр.Варна-гр.Плевен, приятелството на *** с кмета на с.Гороцвет - ***, навеждат съда на извода, че свидетелят *** е бил търсен за така наречената „не присъствена заверка".

След проверка в регистъра на нотариусите съдът установи, че регистрираните нотариуси с действащ район гр. Варна, където живее пострадалата Н. са 41 и ако всичките са били ангажирани този ден, както твърди свидетеля ***, не е ли могло поради „голямата служебна ангажираност" на свидетеля *** да бъде определен конкретен ден и час, в който да бъде извършена заверката на подписа на Н.. Липсата на отговори на тези логични въпроси навеждат съда на извода, че свидетелката Н. изобщо не е полагала подписа си пред длъжностно лице, а са достоверни нейните показания, че е подписала пълномощно представено й от ***, което впоследствие той е заверил.

Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице.

Изложените съображения налагат отмяна на постановлението на РП-Плевен и връщане на делото за последващи процесуални действия."

Край на цитата от съда.

Накратко. Моля за проверка защо е спряно ДП 2924/13 вр. пр. 3624/13.

В очакване на компетентния Ви отговор, благодаря предварително.

С уважение,
Йорданка Найденова, 84 г.
пострадала по ДП №2924/2013 вр. пр. №3624/2013 по описа на РП-Плевен
гр. Варна
тел. 0888 60 90 72
Предпочитан начин на комуникация: по е-поща
е-поща: ynaydenova@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЕ: списък на спрени ДП от 2013 в РП-Плевен

03608/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.

Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 17-10-2013

03605/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 27-08-2013

03604/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 30-07-2013

03603/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 18-12-2013

03602/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 24-10-2013

03591/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 06-11-2013

03588/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 23-08-2013

03583/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 22-08-2013

03582/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 02-09-2013

03581/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 21-01-2014

03580/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 02-09-2013

03578/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 23-08-2013

03572/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 16-08-2013

03566/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 01-08-2013

03552/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 02-09-2013

03551/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 28-11-2013

03548/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 01-08-2013

03547/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 19-08-2013

03546/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 17-09-2013

03544/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 09-09-2013

03543/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 03-09-2013

03541/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 02-09-2013

03540/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 23-09-2013

03538/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 02-08-2013

03537/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 20-12-2013

03534/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 29-08-2013

03534/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 29-08-2013

03527/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 02-08-2013

-

Прикачен файл: http://softisbg.com/dannies_blog/2017-01-04%20RP-Pl%20postanovlenie%20za%20spirane.png

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/970

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.