26.01.2018 До Гл. прокурор - за липсата на отговор на сигнала от 13.07.2017

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Гл. прокурор и новините за януари 2018

-

Subject: липса на отговор на сигнал от 13.07.2017 за престъпление срещу правосъдието
Date: Fri, 26 Jan 2018 01:12:20 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: office_gp@prb.bg, sgp@prb.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, delovodstvo@ombudsman.bg, vss@vss.justice.bg, ivss@inspectoratvss.bg, priemna@parliament.bg, primeminister@government.bg, priemna@president.bgДО: КАБИНЕТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

КОПИЕ ДО ДРУГИ КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ (с молба да се самосезират според съответните си компетенции)


Отн. Липса на отговор сигнала ми от 13.07.2017 до кабинета на Гл. прокурор (приложен)
от Ренета Т. Стоянова, гр. Варна (пълните ми данни са в края на сигнала)

Кореспонденция във вр. с все още неполучения отговор на сигнала ми

18.08.2017 До кабинета на Гл. прокурор- моля за информация, къде е сигналът ми от 13.07.2017 за престъпление срещу правосъдието в РП-Плевен

02.10.2017 До к-т Гл. прокурор с копие до ДАНС и др. във връзка с тел. обаждане от ДАНС. Уведомявам за днешното обаждане от непознато лице, представящо се за Стоян Лечев от ДАНС, което говори за моя жалба до Гл. прокурор "относно едни неща на РП-Плевен". Моля да ме информират писмено дали съществува такова лице в ДАНС и ако съществува, дали на 02.10.2017 ме е търсило от моб. тел. 0886874076 на стац. ми 052988600. Изказвам предположение, че е било опит за тел. измама, понеже лицето се изразяваше много непрофесионално. Отново напомням за сигнала си до Гл.прокурор от 13.07.2017.

23.10.2017 От Р. Арнаудова Уведомява ме, че неизвестен прокурор от СГП на неизвестна дата е възложил на агент Стоян Лечев от ДАНС да снеме обяснения от мен.

22.11.2017 До СГП - вр. с писмо от Р. Арнаудова, приложено Моля за информация по пр. 19310/17 на СГП. Уведомявам ги, че агент Лечев още не е снел обяснения от мен и че ситуацията в РП-Плевен, заради която подадох сигнала на 13.07.2017, не се е подобрила през изминалите 4 месеца, а напротив - влошила се е. Завършвам с "Вече не издържам!"

23.11.2017 От ДАНС - потвърждават, че на 02.10.2017 ми се е обадил агент от ДАНС. Обаждането е било продиктувано от служебна необходимост.

24.11.2017 До ДАНС с копие до Гл. прокурор, СГП, Омбудсман и Пр-ство на ЕК - благодаря и ги питам, дали служебната необходимост вече е отпаднала, тъй като никой повече не ме е търсил. Прилагам кратка справка за издирването на сигнала ми от 13.07.2017.

Края на декември 2017 - получавам постановление на СГП от 07.12.2017, изведено на 08.12.2017, за отказ да се образува ДП (приложено), в което пр. Точев споменава сигнала ми, но не отговаря на него. 

ИЗЛОЖЕНИЕ

В постановлението си за отказ да образува ДП, пр. Точев от СГП обяснява, че няма правомощие да даде отговор на мои искания, каквито не съм отправяла.

Не съм искала "ангажиране на наказателна отговорност на конкретни лица по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624/2013г. по описа на РП- Плевен."

Нито съм искала "ускоряване на досъдебната фаза на наказателното производство по делото и предаването на съд на конкретни лица."

Нито съм искала "да не бъде назначавана послесмъртната комплексна пснхолого - психиатрична експертиза по отношение на Найденова", покойната ми майка, починала в 4-тата година от имитацията на разследване в РП-Плевен.

След като е изредил тези т.нар. мои искания, пр. Точев е заключил, че те са "в рамките на преценката на наблюдаващия прокурор по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624/2013г, по описа на РП- Плевен".

Съжалявам, но набл. прокурор ли ще прецени, защо в РП-Плевен от 2013 г. досега "още не са направили графологична експертиза на подписа на пострадалата върху пълномощното (или укриват резултата?)"? Цитатът е от сигнала ми. Не се споменава от пр. Точев.

Набл. прокурор ли ще прецени, защо в РП-Плевен от 2013 г. досега още не са установили "Плевенският нотариус от какви документи за собственост се е уверил, че продавачката е собственик на продаваните имоти (или и това укриват?). Подсказка:  нотариусът се е "уверил", че продавачката е собственик на продаваните имоти от неподписани и невписани компютърни разпечатки от информационната система на общинската служба по земеделие, неумело имитиращи преписи от решения на поземлена комисия - с променени имена на членовете на комисията-издател и без нито един техен подпис, без заверка "Вярно с оригинала" и без дата на "заверката"?  И този цитат е от сигнала ми. Също не се споменава от пр. Точев.

Набл. прокурор ли ще прецени, защо в "РП-Плевен представят измамните продажби като извършени с нотариалните актове на пострадалата, по-точно изобщо не споменават с какви документи са извършени сделките"? И този цитат е от сигнала ми и също не се споменава от пр. Точев.
В сигнала си до Гл. прокурор бях обяснила, че "за фалшифицирания подпис на пострадалата върху пълномощното сме уведомили набл. районен прокурор с писмо от 06.10.2016 (приложено), като сме помолили да получим копие от експертизата на подписа. Писмото ни е оставено без отговор, а молбата ни не е удовлетворена вече 10-ти месец [16-ти месец към днешна дата, бел. моя, 25.01.2018]. Пр. Точев нищо не казва по този въпрос.

В сигнала си бях посочила, че за неподписаните "преписи" от невписани решения на поземлена комисия "председателят на Нотариалната камара, г-н Димитър Танев, се изказа по телевизията, че представляват документи с невярно съдържание ("Открито" с Валя Ахчиева, 21.07.2016)"

Пр. Точев нищо не казва и по този въпрос.

Нито един прокурор досега не е коментирал това предаване. Все едно никога не го е имало и г-н Танев никога не е казвал: "Налице е, в случая се касае просто за липсата на документ, удостоверяващ правото на собственост. След като се касае за документ с невярно съдържание, какъвто е "завереният" препис, опираме точно до това - документ с невярно съдържание." Предаването може да се види на адрес https://www.bnt.bg/bg/a/kak-vazrastna-varnenka-stana-zhertva-na-imotna-izmama. Темата е продажба с псевдопрепис от предходен невписан документ за собственост при наличие на актуален, вписан нотариален акт, до който лъжепълномощникът не е успял да се добере. Изказването на г-н Танев е от 23:10 до 26:10 минута.

Бях уведомила Гл. прокурор, че в РП-Плевен мълчат и не изпълняват нито "неколкократните указания на ОП-Плевен, последно с писмо от 13.06.2017 (приложено), в което е посочен срок от 3 дни във връзка с мое писмо до ОП-Плевен от 31.05.2017 (приложено)", нито указанията на съдебния контрол, дадени в началото на 2016.

Пр. Точев нищо не казва и по този въпрос.

След броени дни стават цели две години от последния съдебен контрол и близо три от последния опит за прекратяване на наказателното производство (!).

Бях намекнала за евентуален натиск върху разследващите, предвид факта, че земите ни са във владение на Иво Бокса, известен член на ОПГ за рекет и кражба на имоти, а тази ОПГ е била покровителствана от окръжен прокурор Димитър Захариев. (Групата беше разбита от ГДБОП в края на април 2017. Месец и нещо по-късно беше арестуван и окр. пр. Захариев. Делото вече е в съда, за разлика от нашето, което стои на етап досъдебно от 2013.)

Пр. Точев нищо не казва и по този въпрос.

Кой ще отговори на тези въпроси?

Набл. прокурор от РП-Плевен като че ли е изпаднал в някакъв ступор. Мълчи и изпраща искания за удължаване. Съответно получава максималните срокове. Накрая и с нашия случай може би ще стане като с безброй други. Ще изтече давностният срок за търсене на наказателна отговорност и бъдещият Главен прокурор ще каже като настоящия, "Престъпление има, но всички са чисти" - вж в. "Дневник", 10.06.2017, "В големите приватизационни сделки има престъпления, но вече всички са чисти, обяви главният прокурор"

НАКРАТКО. Отново моля за проверка по сигнала ми за престъпление по чл. 288 НК в РП-Плевен при разследването по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен. Самата имотна измама не е сложна за разследване. Има само два-три документа, които трябва да се разгледат компетентно. Точно това указа съдът в началото на 2016 г. (приложено) Ние, от пострадалата страна, не стоим със скръстени ръце и не чакаме наготово, а отдавна сме подготвили собствено разследване, проведено след множество платени правни консултации, като сме предоставили резултатите на прокуратурата (приложено). Всички адвокати, с които сме се консултирали, са категорични, че случаят е от областта на наказателното право.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Сигналът от 13.07.2017 до кабинета на Главния прокурор за престъпление срещу правосъдието в РП-Плевен, на който все още не съм получила отговор: http://softisbg.com/dannies_blog/13072017.html

          Чл. 288 НК. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Орган на властта, който пропусне да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, или по друг начин осуети такова преследване с цел да избави другиго от наказание, което му се следва по закон, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години
-

2. Материалите по нашето разследване, предоставени на прокуратурата в началото на август 2017 г. и хвърлени в кошчето за боклук, образно казано: http://softisbg.com/dannies_blog/dokumenti-ot-notarialnite-dela-007.html

-

3. Съдът за разследването в РП-Плевен по нашия случай на имотна измама - указанията му са от началото на 2016 и още стоят неизпълнени: http://softisbg.com/dannies_blog/-rp-pleven-imotna-izmama.html

4. Постановление на СГП от 07.12.2017, изв. на 08.12.2017, за отказ да образува ДП, в което пр. Точев споменава сигнала ми от 13.07.2017, но не отговаря на него: http://softisbg.com/dannies_blog/2017-12-07%20postanovlenie_sgp_07122017.pdf

5. Хронология на мудното разследване в РП-Плевен, доколкото може да се говори за разследване (пренебрегват се всички доказателства - думата "пренебрегват" е констатация на съдебния контрол от началото на 2016, а не моя оценка)
06.06.2013 Подаден е сигнал за имотна измама
20.12.2013 Образувано е ДП след 6-месечна предварителна проверка

30.10.2014 Постановление за прекратяване

13.11.2014 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението

02.12.2014 Определение на ОС-Плевен - потвърждава опр. на РС-Плевен

24.07.2015 Постановление за прекратяване

01.02.2016 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението

01.03.2016 Определение на ОС-Плевен - потвърждава опр. на РС-Плевен

14.03.2016 Самоотвод на набл. прокурор, приет на 14.04.2016

24.04.2016 Нов набл. прокурор (втори)

18.10.2016 Вторият набл. прокурор е командирован в РП-Пловдив, малко след като е поискал и получил удължаване с още 4 месеца до 12.01.2017

01.11.2016 Нов набл. прокурор (трети), спира ДП-то с постановление от 17.11.2016, изведено на 20.02.2017 - три месеца след датата на издаване и повече от месец след крайния срок 12.01.2017

12.04.2017 Спряното ДП е възобновено по чл. 245, ал. 2 НПК със срок до 07.06.2017 съгл. чл.245, ал. 3 НПК

07.06.2017 Срокът е удължен до 07.10.2017

1
0.10.2017 Срокът е удължен със 123 дни, считано от 07.10.2017 (съобщението на сайта на ПРБ е малко странно: изходящ документ с адресат ОП-Плевен, сякаш РП-Плевен е уведомила ОП-Плевен за удължаването)
07.02.2018 Срокът най-вероятно отново ще бъде удължен поне с един месец, а може би и с два.

Чл. 234 НПК. (3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм.- ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) При фактическа и правна сложност на делото прокурорът може да удължи срока по ал. 1 до 4 месеца. Ако и този срок се окаже недостатъчен, административният ръководител на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор може да го удължава по искане на наблюдаващия прокурор. Срокът на всяко удължаване не може да бъде повече от два месеца.

(в началото, когато сегашният НПК е бил нов - някъде 2006-08 - единствено Главният прокурор е разрешавал удължаване на разследването след 6-тия месец, а делата, които са продължавали повече от две години, са били водени на специален отчет)   С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН***

пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Гл. прокурор и новините за януари 2018

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1500

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.