18.01.2018 До РП-Плевен и горестоящи

 

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с РП-Плевен и новини януари 2018

 -

Subject: ако се затруднявате с решаването на пр. 3624/13 РП-Плевен, моля ползвайте...
Date: Thu, 18 Jan 2018 23:19:24 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp@pl.prb.bg, AP V.Tarnovo - official e-mail address <ap_vt@vt.prb.bg>, op@pl.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, sgp@prb.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, delovodstvo@ombudsman.bg, vss@vss.justice.bg, ivss@inspectoratvss.bg, priemna@parliament.bg, primeminister@government.bg, priemna@president.bgТОВА НЕ Е НОВА ЖАЛБА, А НАПОМНЯНЕ, ЧЕ ПЕТА ГОДИНА ОЧАКВАМЕ КОМПЕТЕНТНО ПРОИЗНАСЯНЕ!

ДО: РП-Плевен, пр. 3624/2013

КОПИЕ ДО: Горестоящи компетентни лица и институции

Уважаеми компетентни лица,

Ако се затруднявате с решаването или с проверката на пр. 3624/13 РП-Плевен, моля ползвайте материалите по нашето разследване - предоставили сме го безвъзмездно с включени в него компетентни становища: http://softisbg.com/dannies_blog/dokumenti-ot-notarialnite-dela-007.html

СЪДЪРЖАНИЕ на материалите по нашето разследване

1. Нотариални актове за покупко-продажба от 14 и 18 март 2013 г. на г-н Иван Иванов, рег. № 007 Плевен

           1.1. Наши бележки по нотариалните актове .

           1.2.  Становища на компетентните органи по нотариалните актове

2. Преписи от решения на поземлена комисия, от които нотариус Иванов се е "уверил", че продавачката (майка ми) е собственик на продаваните имоти

           2.1. Наши бележки по преписите

           2.2. Становища на компетентните органи по преписите

3. Бележки по двата екземпляра на пълномощното (в тях са и нашите бележки, и компетентните становища)

4. Бележки по регистъра за нотариални удостоверявания на кметството, където е заверено пълномощното (в тях също са и нашите бележки, и  компетентните становища)

5. Други

                                                                 ***

 Хронология на станалото вече историческо разследване по нашия случай

06.06.2013 Подаден е сигнал за имотна измама
20.12.2013 Образувано е ДП след 6-месечна предварителна проверка
30.10.2014 Постановление за прекратяване
13.11.2014 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението
02.12.2014 Определение на ОС-Плевен - потвърждава опр. на РС-Плевен
24.07.2015 Постановление за прекратяване
01.02.2016 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението
01.03.2016 Определение на ОС-Плевен - потвърждава опр. на РС-Плевен
14.03.2016 Самоотвод на набл. прокурор, приет на 14.04.2016
01.05.2016 Нов набл. прокурор (втори)
18.10.2016 Вторият набл. прокурор е командирован в РП-Пловдив
01.11.2016 Нов набл. прокурор (трети), спира ДП-то
12.04.2017 Спряното ДП е възобновено със срок до 07.06.2017
07.06.2017 Срокът е удължен до 07.10. 2017

В момента срокът е удължен до 07.02.2018 и по всичко изглежда, че пак ще бъде удължен


Моля компетентните лица да обърнат внимание, че г-н Димитър Танев, предс. на Нотар. камара, каза през 2016 г. пред Валя Ахчиева за нашия случай на имотна измама:  "Налице е, в случая се касае просто за липсата на документ, удостоверяващ правото на собственост. След като се касае за документ с невярно съдържание, какъвто е "завереният" препис, опираме точно до това - документ с невярно съдържание." https://www.bnt.bg/bg/a/kak-vazrastna-varnenka-stana-zhertva-na-imotna-izmama

(изказването на Д. Танев е 3 минути от 23:10 до 26:10; предаването на В. Ахчиева е излъчено на 21.07.2016; темата е продажба с псевдопрепис от предходен невписан документ за собственост при наличие на актуален, вписан нотариален акт, до който лъжепълномощникът не е успял да се добере; година и половина измина оттогава, без нито един прокурор или друг орган да се самосезира, сякаш никога не е имало никакво предаване)

На 21.12.2017 пр. Луканов ми каза по телефона, че  ще има обвинение. Същото е казал и на апел. пр. Лещаков в средата на май 2017. Обещаваше го в началото на 2017 на покойната ми майка. Земите ни са във владение на дясната ръка на Камен Балбузанов - Ивайло Бировски (Иво Бокса). Бандата е била покровителствана от окр. прокурор Димитър Захариев, който вече е обвиняем.  

След двукратни опити да прекратят ДП-то през 2014 и 2015, в РП-Плевен най-после разбраха, че в нашия случай има престъпление, но като че ли още не са наясно с много неща.


Очаквам Вашия отговор, уважаеми компетентни лица, органи и институции на въпроса за издевателствата над пострадалата ми майка и игнорирането на огромния брой доказателства по делото, напълно достатъчни - според Съда - за повдигане на обвинение срещу повече от едно лице.


Повтарям за пореден път, че няма обективни причини за разтакаване, тъй като в РП-Плевен са налични следните доказателства:

1. Фалшифициран подпис на пострадалата - прилагам нотариално заверени през 2013 г. образци от подписа ѝ и ФАЛШИВИЯ подпис с неин коментар, направен приживе: "Фалшив, дата 06.10.2016, подпис"- къде е експертизата, дами и господа? пета година я чакаме!

2. Дописвани 4 от 5-те имота в пълномощното - 2 експертизи; и двете без правен извод;

3. Кметско пълномощно, заверено само на подпис (а за имот трябва и заверка на съдържанието) в разградско село на 120 км от дома на пострадалата жителка на гр. Варна от кмет, който по онова време е бил вече разследван от РП-Разград и осъден в края на същата 2013 година в окончателен съдебен акт за над 100 неприсъствени заверки - чл. 311, ал. 1 НК; освободен предсрочно от длъжност в началото на 2014;

4. Дописвана заверка на съдържанието на пълномощното  - показания и експертиза; без правен извод;

5. Измислен регистр. номер на заверката на съдържанието на пълномощното, несъществуващ в кметския регистър - без правен извод! (вж кметския регистър и същото писмо от 06.10.2016, с което майка ми приживе уведоми прокурора за фалшифицираната заверка на съдържанието на пълномощното: http://softisbg.com/dannies_blog/jd_najdenova_pismo_do_conka_kicheva_06102016.pdf);

6. "Препис" от решение на ПК 7000/1994, който не е направен от оригинала  - показания на н-к земед. служба; становище на предс. на Нотар. камара, че "преписът" е документ с невярно съдържание и че липсва документ за собственост при изповядване на сделката с 50-те дка ниви; без правен извод от прокурора! с правно-неграмотен коментар на прокурора от 2014 г. (приложен);

7. "Препис" от решение на ПК С100/2000, който също не е направен от оригинала (изобщо не е коментиран от прокурор, защото в Плевен "разследват" само едната от двете сделки и упорито отвръщат очи от другата, а тя е много интересна, защото при нея горска територия от защитена зона НАТУРА 2000 е продадена като земеделска земя);

8. Два "нотариални акта за покупко-продажба" на нотариус Иван Иванов 007 от 14 и 18 март 2013, гъмжащи от пропуски и грешки - някои технически, други класически пример за лъжливо документиране по см. на ППВС 3/82 - коментирани правно неграмотно от прокурора в постановление от 13.01.2016 по следния начин: "нотариалните актове са истински и отразяват действителната воля на издателя и самия издател са именно лицата, които са ги подписали".  Прокурорът греши - нот. актове отразяват волята на страните, а не на издателя, и задължително трябва да са истински по см. на чл. 93, т.6 от НК, за да може да се обсъжда съдържанието им - вж. ППВС 3/82 и ако се установи, че е невярно (лъжливо документиране), да се повдигне обвинение срещу нотариуса, който ги е издал. Греши и за "издателите". Издателят на нотариалния акт е само един - нотариусът, защото нотариалният акт е официален удостоверителен документ по см. на чл. 93, т. 5 от НК, какъвто се издава само от длъжностно лице по см. на чл. 93, т.1 от НК. .

9. Пострадала, която съхранява всички документи за собствеността си, в т.ч. нотариалните актове на свое име, издадени въз основа на оригиналните решения на ПК и вписани в СлВп-Плевен;

10. Измамник-лъжепълномощник, който не е успял да се добере до нотариалните актове на "продавачката", тъй като пълномощното не дава права за снабдяване с каквито и да било документи за собственост;

11. Н-к зем. служба, която не знае, че не може да се издава препис от липсващ оригинал на документ за поземлена собственост (показания, че в зем. служба не съхраняват в оригинал нито едно решение на ПК, издадено преди 2000 г., не знаят дори имената на членовете на ПК, които са заседавали през 1990-те и са издавали оригиналните решения, затова при поискване на препис разпечатват данни за имотите от информационната система на земед. служба и пишат имената на сегашните служители, като нарочно не поставят щемпела "Вярно с оригинала" и изрично отбелязват, че съставът на ПК е бил друг; правен извод от тези интересни показания няма)

12. Нотариус, който се е "уверил" в собствеността на праводателя от "документ" за собственост без подпис на издателя, т.е. от лист хартия без никаква удостоверителна стойност, заверен криво-ляво без "Вярно с оригинала" и без дата на заверката, но пък със забележка, че съставът на ПК е бил друг - вж "документа" за собственост с бележки по него: стр. 1 - http://softisbg.com/dannies_blog/Prilozhenie%203_prepis_ot_Reshenie_7000_s_belezhki_1.jpg и стр. 2  - http://softisbg.com/dannies_blog/Prilozhenie%203%20_prepis_ot_Reshenie_7000_s_belezhki_2.jpg
 
13. Нотариус, който не знае, че ако документът за собственост на праводателя не е вписан, нот. акт за покупко-продажба не се издава (чл. 586, ал. 4 ГПК - вж материала "Нотариус Иванов 007 не е запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК" http://softisbg.com/dannies_blog/notarius-ivanov-007-ne-e-zapoznat-s-razporedbata-na-chl-586-al-4-ot-gpk.html)

14. Нотариус, който не знае, че решенията на ПК, въз основа на които са издадени КНА, нямат силата на КНА (ЗСПЗЗ, ПЗР § 23 - вж материала "Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА? бърз отговор - вярно е, но само за тези решения на ПК, въз основа на които не е издаден КНА: http://softisbg.com/dannies_blog/post-127.html).

НАКРАТКО. Разследването по ДП 2914/13 на РП-Плевен е пълен провал от 2013 досега. Главният виновник за имотната измама е нотариус Иван Иванов 007. Който смята, че не е в неговите правомощия, моля да предаде сигнала ми на компетентните органи. 

-

 

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с РП-Плевен и новини януари 2018

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1491

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.