20.03.2018 До Главния прокурор - напомнящо писмо

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Гл. прокурор и новините за март 2018

-

Subject: очаквам отговор от 13.07.2017
Date: Tue, 20 Mar 2018 23:21:28 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: office_gp@prb.bg

-

ДО: Кабинета на Главния прокурор на РБ

-

Уважаеми господин Главен прокурор,

-

Девети месец очаквам отговор на мой сигнал до Вас от 13.07.2017 (приложен). Бихте ли ми отговорили? Бях поставила два конкретни въпроса за проверка по ДП 2924/2013, пр. 3624/2013 на РП-Плевен: 1) защо пета година не е извършена граф. експертиза на подписа на пострадалата и 2) защо пета година не е установено от какви "документи" Плевенският нотариус се е уверил, че продавачката (пострадалата) е собственик на отнетите с измама имоти.

-

Отново моля за отговор на тези два въпроса.

-

Подписът на пострадалата е фалшифициран - категорично. Фалшификацията е толкова груба и неумела, че не е необходимо човек да е вещо лице графолог, за да я забележи. Набл. районен прокурор е уведомен за това с учтиво писмо от 06.10.2016, подписано лично от пострадалата, като е помолен да ѝ изпрати копие от експертизата на подписа. Писмото е оставено без отговор, а молбата - неудовлетворена вече година и половина. Става дума за подпис върху пълномощно, заверено в село на 120 км от дома на пострадалата в гр. Варна.

-

Документите за собственост, от които Плевенският нотариус се е уверил в собствеността, са с невярно съдържание - каза го самият председател на Нотариалната камара в предаване по телевизията за нашия случай на имотна измама - "Открито" с Валя Ахчиева, 21.07.2016, "Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама".

-

Към настоящия момент са изминали повече от 2 години от последния съдебен контрол на две инстанции в Плевен (силно критичен и на двете) и близо 3 години от последния опит за прекратяване с постановление от юли 2015. Срокът последно е удължен до 07.04.2018.

-

Пострадалата почина на 15.03.2017 на 84-год. възраст в 4-тата година от мудното и непрофесионално разследване в РП-Плевен по ДП 2924/2013, пр. 3624/2013.

-

Междувременно ние, от пострадалата страна, сме извършили собствено разследване по документи и сме го предоставили на РП-Плевен с копие до горестоящи.

-


От СРП наскоро получих копия от две постановления на СРП (приложени) - и двете с компетентно становище на различни прокурори от СРП за престъпления по чл. 212, 316 и 311 НК от компетентността на РП-Плевен - единодушно.

-

Само от компетентната прокуратура още няма компетентно становище.

-


Най-учтиво моля за авторитетното Ви съдействие, ако не чак за търсене на наказателна отговорност от прокурорите и следователите по ДП 2924/2013, пр. 3624/2013 на РП-Плевен, то поне за получаване на отговор на двата съвсем конкретни въпроса: 1) защо пета година не е извършена граф. експертиза на подписа на пострадалата и 2) защо пета година не е установено от какви "документи" Плевенският нотариус се е уверил, че продавачката (пострадалата) е собственик на отнетите с измама имоти.

-

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН ***

пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com

-


ПРИЛОЖЕНИЯ 3 бр. съгл. текста: моят сигнал до Вас от 13.07.2017 и двете постановления от СРП с единодушно становище на различни прокурори от СРП за престъпления по чл. 212, 316 и 311 НК от компетентността на РП-Плевен - http://softisbg.com/dannies_blog/2018-02-23%20postanovlenie_srp_n_vylchev_23022018.pdf и http://softisbg.com/dannies_blog/2018-02-27%20postanovlenie_za_izprashtane_po_kompetentnnost__sgp_borislav_georgiev_27022018.pdf

(в едното постановление се споменава и друга измама - застрахователна, която се разследва в РП-Варна по пр. 14049/17 БЕЗ връзка с имотната в РП-Плевен по пр. 3624/13).

 

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Гл. прокурор и новините за март 2018

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1522

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.