Пример №5 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

Пример № 5

Лице: Окръжен прокурор, гр. Плевен

Документ: Постановление от 25.01.2016 г.

Тема: Служебна проверка на постановление за прекратяване на ДП

-

 

На окръжен прокурор от Плевен е възложена служебна проверка по възражения срещу прекратено ДП. Месеци наред прокурорът се чуди какво да направи, за да се отърве от произнасяне по възраженията и накрая измисля - скрива ги, изравя едно имейлче от пострадалата до набл. прокурор и го пробутва на съда под формата на "обжалване от пострадалата срещу постановлението за прекратяване". Окръжният прокурор греши. Имейлчето не е никакво възражение, то е озаглавено "Благодарствено писмо до набл. прокурор" и наистина е благодарствено, дори майчински загрижено: "Да не би нещо да Ви заплашват тези престъпници и да не смеете да си кажете? Моля Ви, не се страхувайте! Повярвайте в доброто! То съществува, но има нужда от помощ, защото е деликатно и ранимо." Накрая има изразено намерение за оплакване "Ще се наложи да се оплаквам от Вас, за съжаление, но не давам да ми крадат земята", но това е само едно намерение и нищо повече.

-----------

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/761

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.