12.10.2017 До Омбудсмана - за липса на отговор от Гл. прокурор на сигнал от 13.07.2017

Начало на блога

Това писмо е част от Кореспонденция с Омбудсмана

-

Име: Ренета
Презиме: Тодорова
Фамилия: Стоянова
ЕГН: **********
Пощенски_код: 9010
Адрес: ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Населено_място: Варна
Телефон: 0888609072
Email: rennie@softisbg.com
Институция: Кабинет на Главния прокурор
Описание: На 13.07.2017 изпратих сигнал до кабинета на Гл. прокурор за престъпление срещу правосъдието в РП-Плевен. Същия ден получих обратната разписка, но отговор все още не съм получила.
Искане: Моля за съдействие да получа отговор от кабинета на Главния прокурор на сигнала ми от 13.07.2017.
Предходни_разглеждания: Не.
Допълнителни_документи: Сигнал от 13.07.2017 с приложения и обратна разписка: http://softisbg.com/dannies_blog/13072017.html

 

-

 

Начало на блога

Това писмо е част от Кореспонденция с Омбудсмана

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1350

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.