13.06.2017 До омбудсмана

Начало на блога

Това писмо е част от Кореспонденция с Омбудсмана

Subject: получих отговор директно от институцията
Date: Tue, 13 Jun 2017 13:59:20 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: delovodstvo@ombudsman.bg

-

Отн. Жалба № 4170 от 10.04.2017

Здравейте,

Уведомявам Ви, че описаният в жалбата проблем с липса на отговор вече е решен без намесата на Омбудсмана, което е чудесен пример за работеща институция. Настоящето уведомление е във връзка с позакъснелия отговор на Омбудсмана по тази жалба от 01.06.2017 (приложен).

Поздрави от Варна,

Ренета Стоянова

Отчет за съдействието на Омбудсмана по жалбите отн. бездействието на институциите по нашия случай на имотна измама: http://softisbg.com/dannies_blog/corespondentsiya-s-ombudsman.html

-

Начало на блога

Това писмо е част от Кореспонденция с Омбудсмана

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1242

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.