18.10.2016 От отдел "Приемна и деловодство" на Омбудсмана

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Уважаема г-жо Стоянова,

във връзка с Ваше писмо, получено на 17.10.2016 г. на електронната поща на институцията на омбудсмана, приложено Ви изпращаме отговора на Върховна касационна прокуратура по Ваша жалба №3720/16г., към който е приложено писмо, адресирано включително и до Вас. Важно е да имате предвид, че съгласно Закона за омбудсмана институцията не разполага с правомощия за намеса в дейността на органите на съдебната власт (съд, прокуратура и следствие).

Отдел „Приемна и деловодство"

 

-

 

            Писмото от отдел "Приемна и деловодство" е получено на 18.10.2016 по е-поща в отговор на напомнящото ми писмо от 17.10.2016, че очаквам отговор на жалба №3720 от 21.04.2016. Към него са приложени: отговор от върх. пр.  Г. Найденов, изпратен на 08.09.2016 до г-жа Мая Манолова, Омбудсман, и писмо от зам. гл. пр. Пенка Богданова, изпратено на 08.03.2016 до мен.  И в двете приложени писма липсва отговор на искането ми от 06.01.2016 за повдигане на обвинение срещу нотариус Иванов 007, а жалба №3720 до Омбудсмана беше именно заради тази липса.

          Цитираното от върх. пр. Найденов писмо на ЗГП Пенка Богданова е включено в списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система под  №7, а върх. пр. Найденов е споменат в пример №16.

-

Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана по имотната измама (имам и друга - по преводаческите проблеми, тя е по-стара и по нея се стигна до успешен край: Омбудсманът, тогава Константин Пенчев, в годишния си доклад за 2013 г. постави въпроса за отмяната на правилника за легализациите и за прекратяване на практиката по неприсъствена заверка на подписите на преводачите от цялата страна в МВнР; никой не му обърна внимание, разбира се, но все пак докладът му за 2013 беше едно хубаво събитие за нас, преводачите)

-

Цялата ми кореспонденция със зам. гл. прокурор г-жа Пенка Богданова Започва на 29.10.2015 с мое писмо до ЗГП, в което писах: "Мога ли, г-н/г-жо Зам. главен прокурор, да се надявам на Вашето съдействие за „отпушване" на разследването и насочването му към документно престъпление с официални удостоверителни документи - два нотариални акта на нотариус Иванов №007 от гр. Плевен?" ЗГП Богданова ми отговори в смисъл "Хич не се и надявай!" - разбира се, не точно с тези думи. И върх. пр. Найденов ми писа в същия смисъл.

-

Цялата ми кореспонденция с ВКП, ВАП, Зам. гл. прокурор-ВКП и Главен прокурор  От всички, най-добро впечатление досега ми е направил пр. Ангел Илиев от ВАП - с писмото си до РП-Плевен от 10.11.2015 и с отзивчивостта си на 26.05.2016 към молбата ми за получаване на копия от няколко страници. За сравнение, точно по същото време и по същия повод - молба за получаване на копия от няколко странички - районен пр. Фердинандов от Плевен демонстрира на 25.05.2016 недопустимо грубо и презрително отношение към гражданин.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/821

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.