Кореспонденция с РП-Плевен по пр. 3624/2013 с набл. пр. Здравко Луканов

Начало на блога

Обратно към цялата кореспонденция с РП-Плевен

Посл. актуализация: 18.08.2023

Р. Стоянова

-

Първото писмо от пр. Здравко Луканов е от дата 17.02.2017, изв. на 20.02.2017, получено в края на февр. 2017. Той е набл. прокурор от 01.11.2016, но ние научихме това с няколко месеца закъснение. Затова първите няколко писма, публикувани тук, са адресирани до предишния набл. пр. Кичева.

-

08.11.2016 До РП-Плевен с копие до горестоящи прокуратури. Изпращам материала Мълчанието на прокуратурата

-

15.11.2016 От майка ми до РП-Плевен с копие до горестоящи - молба за информация по ДП 2924/13 вр. пр. 3624/13 на РП-Плевен и получаване на копия от писма, изпратени до РП-Плевен от горестоящите прокуратури. В отговор на тази молба на 21.11.2016 се получи писмо от ОП-Плевен, на което майка ми отговори същия ден.

-

23.11.2016 До пр. Кичева - напомняне по пр. 3624/13. Напомням, че очаквам произнасянето на пр. Кичева по нот. актове на Иванов 007 (мое писмо от 09.05.2016) и по преписите на зем. служба (мое писмо от 08.06.2016).

-

27.11.2016 От майка ми до пр. Кичева - молба за получаване на копие от протокола, с който е иззето пълномощното от архива на кметство Гороцвет.

-

10.12.2016 От майка ми до пр. Кичева - напомнящо писмо за молбата от 27.11.2016.

- Тел. р-р не се състоя, защото го попитах, може ли да записвам гласа си, докато говорим (само моя глас) и той каза "Не"

19.12.2016 До ВТАП и РП-Плевен от майка ми. В отговор на писмо от ВТАП до РП-Плевен с копие до нея от 15.12.2016, пише, че няма информация дали разследването по нейния случай изобщо е започвало.

-

29.12.2016 До РП-Плевен - майка ми отново моли за информация: по кой член и алинея се води ДП-то, взети ли са предвид материалите, изпратени от нея и близките й в помощ на разследването, има ли привлечен/и обвиняем/и съгл. определението на РС-Плевен от 01.02.2016, потвърдено от Окръжен на 01.03.2016.

-

03.01.2017 До РП-Плевен - напомнящо писмо от майка ми с копие до горестоящи  и ВСС. Отново моли за информация по ДП-то. Цитира определението на съда от 01.02.2016, в което се казва, че няма причини да не се вярва на пострадалата и че са събрани достатъчно доказателства за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице.

-

04.01.2017 До РП-Плевен - напомняне за протокола от 2013 и молба да го изпратят заедно с постановлението от 03.01.2017

-

10.01.2017 До всички прокуратури и ВСС.  Майка ми моли компетентите лица за проверка, защо е спряно ДП-то по нейния случай на имотна измама. 

-

13.01.2017 От майка ми до РП-Плевен и горестоящи  Напомня, че още не е получила постановлението за спиране на ДП-то и отново моли за информация.

-

На 21.02.2017 Майка ми препраща днешното писмо от ВТАП до РП-Плевен и моли също да бъде уведомена: "Приложено, изпращам писмо, изпратено на 21.02.2017 от ВТАП до РП-Плевен по пр. 3624/13. Апел. пр. Лещаков иска да бъде уведомен за ДП 2924/13 пр. 3624/13 на РП-Плевен. Моля, уведомете и мен, пострадалата. Й. Найденова, 84 г., гр. Варна"

-

На 27.02.2017 получихме писмо от 17.02.2017 От пр. Луканов до майка ми и мен  Това е първото и единствено досега писмо от набл. прокурор до пострадалата страна (пиша това на 14.09.2017). Представлява придружаващо писмо към постановление на пр. Здравко Луканов от 17.11.2016 , изведено на 20.02.2017 за спиране на наказателното производство. Първо впечатление от Луканов - тъп и стреснат като всичките си колеги от всички прокуратури и други институции, ангажирани с нашия случай на имотна измама.

-

На 02.03.2017 майка ми получи инсулт и на 15.03.2017 почина.
-

03.04.2017 До РП-Плевен - напомнящо писмо Напомням, че очаквам отговор на писмото, изпратено на 06.10.2016 от майка ми

-

13.04.2017 До пр. Луканов - молба за възобновяване на спряното производство (много учтива) С това писмо моля наблюдаващия прокурор да даде компетентна преценка на три обстоятелства по кметското пълномощно, с което е извършена имотната измама в нашия случай: 1. Липсата на втори екземпляр от пълномощнотото в архива на кметството (установено при проверка от полицията на 12.09.2013), 2. Фалшифицираният подпис на майка ми (няма експертиза вече 4 години)  и 3. Номерът на съдържанието на пълномощното не е бил изведен в регистъра за нотар. удостоверявания на кметството (доказателство: самият регистър, копие от който получихме от РП-Плевен на 03.10.2016). За дописваните 4 имота с обща площ над 50 дка дори не споменавам (за дописването има две експертизи). Вж Инкриминираното пълномощно и Писмо до предишния набл. прокурор, изпратено от майка ми на 06.10.2016 - в pdf  и в html  (майка ми почина на 15.03.2017, без да дочака отговор).

-

 20.04.2017До пр. Луканов, РП-Плевен Искане за заверени копия от оригиналните документи по сделките от 14 и 18 март 2013 и напомняне за липса на отговори на писма от 06.10.2016 и от 27.11.2016, както и за констатацията на съда при съдебния контрол на 01.02.2016: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице"

-

24.04.2017 Получавам постановление на Луканов от 12.04.2017 за възобновяване на ДП-то. Като цяло е тъпо, но поне е издадено и изведено на една и съща дата - 12.04.2017. Този прокурор падна много ниско, задето се кри като мишка 3 месеца. Не знам какво трябва да извърши сега, за да измие срама си. Истински подвиг може би? Да повдигне успешно обвинение! Да, би било чудесно, ако стане! И веднага бих му се извинила, че съм го обиждала в блога.

 -

26.04.2017 Препращам на пр. Луканов писмо от ОП-Плевен с указания за него Писмото от ОП-Плевен е от 24.04.2017. Изпратено е до РП-Плевен с копие до мен. Реших да го препратя на Луканов, защото е важно, а окр. прокурор не е посочила по коя преписка на РП-Плевен да бъде приложено и може евентуално да го забутат някъде, както вече се е случвало неведнъж. 

 -

03.05.2017 До пр. Луканов - моля за извинение Усърдно се извинявам за гафа с думата "кретен", за да предотвратя евентуални опити да ме съдят за обида. Добре, че вече се бях извинила пред ОП-Плевен още същия ден, когато сгафих, на 28.04.2017. Същевременно напомням, че майка ми почина, без да получи извинение от нито един прокурор или следовател  за обидите по неин адрес, че била "агресивна", че имало съмнения в свидетелската й годност, че била пречела на разследването и т.н. 

-

05.05.2017 До пр. Луканов от РП-Плевен Искане незабавно да бъда призована за снемане на пълни показания. Изразих готовност да окажа пълно съдействие на разследването. 

-


10.05.2017 До пр. Луканов от РП-Плевен Моля го за отговор на мое писмо отпреди година до предишния набл. прокурор. Опитвам се да му обясня какви грешки е допуснал нотариус Иванов 007.


10.05.2017, 22:43 До пр. Луканов от РП-Плевен - искане по ДП 2924/13  за граф. експертиза на кметските подписи върху т.нар. 2 бр. оригинални пълномощни. Нашият случай най-вероятно ще се окаже фалшифицирани кметски подписи. 

-

19.05.2017 До РП-Плевен, пр. 3624/13, с копие до горестоящи Оплаквам се, че нямам никаква информация за хода и срока на ДП-то.

-

05.06.2017 До пр. Луканов от РП-Плевен - в помощ на разследването. Изпращам му материала "Прокуратурата е можела да разкрие измамата за два месеца".

-

15.06.2017 До РП-Плевен - препращам писмото от ОП-Плевен до РП-Плевен и моля служителите от РП-Плевен незабавно да го предадат на наблюдаващия районен прокурор, тъй като ОП-Плевен поставя срок от 3 дни за изпълнение на 5 точки с отдавна изискани копия на документи. Прилагам и две мои писма: до ОП-Плевен с 5-те точки и до ИВСС.

-

14.07.2017 Fwd: сигнал за престъпление срещу правосъдието - препращам сигнала от 13.07.2017 до Главния прокурор

-

08.08.2017 До РП-Плевен - в помощ на обвинението, изпращам бележките по пълномощното и по регистъра. Прилагам и писмото с указанията на ОП-Плевен от 13.06.2017 (неизпълнени от РП-Плевен)

-

05.09.2017 До РП-Плевен. Изпращам още материали в помощ на разследването - готови разработки (преценки) по трите най-важни документа, с които е извършена документната имотна измама с нашите земи. Това са нот. актове, преписите от решения на ПК и пълномощното. За тях Съдът указа на Прокурора да извърши преценка, но в РП-Плевен се изредиха трима прокурора, а преценка няма и няма. Вече 18-ти месец не се изпълняват указанията на Съда, а те са задължителни. Отделно от това, вече 11-ти месец чакам копие от граф. експертиза на подписа на майка ми върху двата екземпляра на пълномощното и 9-ми месец - копие от протокола, с който от  кметството е иззет "оригинала" на втория екземпляр на пълномощното (с фалшифицирания подпис на майка ми). От ОП-Плевен указаха на РП-Плевен да ми ги изпратят още преди няколко месеца, но не ги изпращат.

-

15.09.2017 До РП-Плевен - напомняне. Напомням, че вече 19-ти месец не се изпълняват указанията на Съда. Цитирам съдебните определения и препращам материалите от 05.09.2017, като обяснявам, че са важни, защото съдържат становища на компетентни лица.

-

29.09.2017 До РП-Плевен във връзка с тел. р-р за срока на ДП 2924/13 (с копие до горестоящи) По телефона ми казаха, че срокът не е удължаван. Тук споменавам разпита на брат ми в Хасково на 28.09.2017. Пак напомням за пренебрегването на доказателства и пак изпращам материалите от нашето собствено разследване. Искам да се вземат мерки срещу пренебрегването на доказателствата по нашия случай на имотна измама, която изобщо не е с голяма фактическа и правна сложност - просто трябва да се прегледат няколко документа и прокурорът да се произнесе компетентно по наличните в тях доказателства за документни престъпления, т.е. да извърши преценка, по думите на Съда, след което да повдигне обвинение поне срещу едно лице.

-


04.10.2017 До РП-Плевен - във вр. с несъстоялия се р-р с пр. Луканов  Тел. р-р не се състоя, защото набл. прокурор отказа  да записвам гласа си, докато говорим. Не неговия глас, а моя! Дадох му за пример апелативния и продължих с изреждане на пропуските и грешките в разследването, като дадох конкретен пример с пълномощното и завърших със седем въпроса:
1. Кога ще ни се изпрати граф. експертиза на подписа на пострадалата върху 2-та броя "оригинално" пълномощно (цяла година я чакаме)?
2. Кога ще ни се изпрати копие от протокола, с който от кметството е иззет т.нар. "оригинал" на пълномощното (близо година го чакаме)?
3. Защо се пренебрегват доказателства (констатация на Съда)?
4. Защо се тълкуват превратно (пак констатация на Съда)?
5. Защо още не е извършена преценка на събраните доказателства? Това е указание на Съда, а не мое искане. Според Съда, събраните доказателства са достатъчни за повдигане на обвинение срещу повече от едно лице. Констатациите и указанията на Съда, са от началото на миналата година, а още не са взети предвид, още по-малко - изпълнени, 20-ти месец вече.
6. Защо се мълчи по резултатите от нашето собствено разследване? Пак ги изпращам като линк (ако линкът не се отваря, моля да ме уведомите)
7. Защо две години разследването не е мръднало - от второто прекратяване през юли 2015 досега? А преди това други две години се е движило в погрешна посока или общо 4 години и 4 месеца изгубено време досега, считано от датата на подаване на сигнала за имотна измама на 06.06.2013.

-

06.10.2017 До РП-Плевен Това мое писмо представлява молба до набл. прокурор за писмено произнасяне. Изпратено е след поредното му упорито звънене на домашния ми телефон. Не съм му вдигала, защото работата му не е да си приказва с мен по телефона, а да се произнесе писмено. Почти цяла година вече мълчи.

-

На 07.10.2017 се появи съобщение, че е поискано удължаване на срока.  

На 09.10.2017 получих призовка да се явя за разпит на 11.10.2017 в ОСлО-Варна.

-

 

10.10.2017 До пр. Луканов във вр. с призовка извън срока по НПК. Отказвам да се явя на разпит, като излагам причините за това в 6 точки. Отказът е изпратен и на хартия с обратна разписка по Еконт Експрес до ОСлО-Варна с придружително писмо до следовател Милен Михалев.

-

На 11.10.2017 на сайта на ПРБ се появи съобщение, че на 10.10.2017 срокът е удължен със 123 дни, считано от 07.10.2017, затова реших да отида на разпита. Да не кажат после, че преча на калпавото им разследване. Добре мина, в спокойна и добронамерена атмосфера. Казах, че подписът на майка ми е фалшифициран, че номерът за заверка на съдържанието на пълномощното не е изведен в регистъра за нотар. удостоверявания на кметството, че  "преписите" от решението на ПК са просто едни разпечатки от базата данни на земед. служба, които не стават за сделка, и че нотариус Иванов 007 не е изпълнил служебните си задължения. Приложих копия от двете пълномощни, увеличени разпечатки от истинския и фалшифицирания подпис на майка ми върху тях, както и второ копие от фалшифицирания с нейния коментар "Фалшив, подпис, 06.10.2016", а също така и бележките по кметския регистър.

-

05.12.2017 До РП-Плевен с копие до др.  Тема: лишени от правосъдие - не знам защо. Това писмо е подобно на писмото от  21.11.2017 До ВТАП

-

11.12.2017 До РП-Плевен с копие до др. - Това писмо е същото, като писмото от 05.12.2017. Представлява поредно напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасяне.  Темата е същата: "лишени от правосъдие - не знам защо".

-

13.12.2017 До РП-Плевен с копие до др. Това писмо е същото, като писмото от 11.12.2017. Представлява поредно напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасяне.  Темата е същата: "лишени от правосъдие - не знам защо".

-

14.12.2017 До РП-Плевен с копие до др.  Това писмо е същото, като писмото от 13.12.2017. Представлява поредно напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасяне.  Темата е същата: "лишени от правосъдие - не знам защо".

-

15.2.2017 До РП-Плевен с копие до др. - поредно напомняне.Това писмо е същото, като писмото от 14.12.2017. Представлява напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасяне. Темата е същата "лишени от правосъдие - не знам защо".

-

16.12.2017 До РП-Плевен с копие до др. - поредно напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасяне. 

-

18.12.2017 До РП-Плевен с копие до др. - поредно напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасяне. Предишните са на 5, 11, 13, 14, 15 и 16.12.2017


19.12.2017 До РП-Плевен с копие до др. - поредно напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасяне

-

20.12.2017 До РП-Плевен с копие до др. - поредно напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасян. Изпратено под заглавие "Окр. пр. Захариев от Плевен вече отива на съд, а нашето ДП от 2013 все още е до никъде!" с линк към статията за окр. прокурор, който отива на съд.

-
21.12.2017 До РП-Плевен - питам дали вече са направили граф. експертиза. Трябвало е да я направят още през 2013.

-

21.12.2017 До РП-Плевен с копие до др. - поредно напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасяне. Заглавието на имейла е 'Следователят от Плевен ми се обади". Писах им, че следователят нищо не знае по делото, което уж разследва. Приложих справка от СлВп-Плевен, че земите ни са в Иво Бокса, както и справка "Мълчанието на прокурорите" - списък на писма, оставени без отговор. Изпратено с копие и до "Господарите на ефира"

-
22.12.2017 До ОП-Плевен -молба да препратят писмо до РП-Плевен Писмото е във вр. с тел. р-р с пр. Луканов, проведен същия ден (Луканов обеща, че обвинение ще има, но не каза кога). Препратиха го, за което им благодарих.

-

02.01.2018 До РП-Плевен - втора молба за у-ние, че предстои обвинение


03.01.2018 До РП-Плевен - ново! още един ден лишени от правосъдие


03.01.2018 До РП-Плевен - трета молба за у-ние, че предстои обвинение

12.01.2018 До РП-Плевен - ново! още един ден лишени от правосъдие (тук прилагам и нотариално заверените образци от подписа на майка ми, направени на 11.04.2013 пред нотариус Марина Ташева № 334 - Варна) за сравнение с фалшивия ѝ подпис върху пълномощното, както разбира се и самия фалшив подпис + коментара на майка ми за него, направен приживе на 06.10.2016 и изпратен на прокурора същия ден с учтиво писмо; добавям и правно-неграмотните коментари на пр. Маркович за "преписа" от решението на ПК за нивите и за нотариалния акт на Иванов 007 за "продажбата" им)

-

18.01.2018 До РП-Плевен и горестоящи - Поредно напомняне, че пета година чакаме компетентно произнасяне, като този път изрично моля да ползват материалите по нашето разследване, предоставени безвъзмездно с включени компетентни становища: http://softisbg.com/dannies_blog/dokumenti-ot-notarialnite-dela-007.html (компетентните становища хич не са компетентни, между нас казано, ама какво да ги прави човек - "нашенски юристи, сър!", бел. блогър)
-

30.11.2018 Подадох на място молба на ръка да ми определят ден и час за запознаване с материалите по досъдебното производство.

-

14.12.2018 От пр. Луканов - уведомява ме срещу кого и какви обвинения предстоят да се повдигат. Материалите ще ми бъдат предявени, когато и на обвиняемите. Няма да публикувам това писмо, за да не кажат, че издавам следствени тайни.

-

01.09.2020 До пр. Луканов с копие до горестоящи  - Отн. Инкриминираното пълномощно е нередовно от външна страна
-
02.09.2020 До пр. Луканов с копие до горестоящи - Отн. Мотиви към искането за получаване на копие от два документа по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен

-

На 07.08.2023 получих призовка за предявяване на материалите по ДП-то.

.

09.08.2023 Писмо до пр. Луканов с копие до горестоящи - отказвам да се явя за предявяване на материалите, да свидетелствам, да участвам по какъвто и да е начин по делото.

.

Обратно към цялата кореспонденция с РП-Плевен

 -

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1115

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.