10.05.2017 До пр. Луканов от РП-Плевен - искане по ДП 2924/13

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

 

-

 

Subject: искане по ДП 2924/13 на РП-Плевен
Date: Wed, 10 May 2017 22:43:03 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp pl <rp@pl.prb.bg>, OP Pleven <op@pl.prb.bg>, ap_vt@vt.prb.bgДО: Г-н Луканов, набл. прокурор по ДП №2924/13, пр. №3624/13

Копие до: Г-жа Антонова, набл. пр. 42/15 на ОП-Плевен

Копие до: Г-н Лещаков, набл. пр. 1755/14 на ВТАП


Отн.: Искане за експертиза на кметските подписи върху т.нар. 2 бр. оригинални пълномощни

Уважаеми г-н Луканов,

Преди повече от две години, на 19.04.2015, покойната ми вече майка беше помолила първия набл. прокурор да назначи граф. експертиза на кметския подпис върху пълномощното от архива на нотариуса (приложено нейно писмо).  Искането й беше оставено без внимание. Дори не получи отговор, защо е оставено без внимание.

Сега, след като от окт. 2016 разполагам и с копие от 2-рия т.нар. оригинал на пълномощното, изпратен приживе на вече покойната ми майка от втория набл. прокурор, забелязвам. че 3 от общо 4-те подписа на кмета са коренно различни, затова моля да назначите граф. експертиза на кметските подписи върху т.нар. 2 бр. оригинални пълномощни.   

С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********
дъщеря на покойната пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес  rennie@softisbg.com

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1184

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.