13.01.2017 От майка ми до РП-Плевен и горестоящи

Subject: Fwd: моля за информация
Date: Fri, 13 Jan 2017 00:32:07 +0200
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>
To: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg, Висш съдебен съвет <vss@vss.justice.bg>
Здравейте,

Това не е нова жалба, а поредна молба до РП-Плевен за информация по хода на ДП-то за моя случай на имотна измама. Все още не съм получила постановлението за спиране от 03.01.2017 и нямам никаква друга информация, освен копия от две писма, изпратени на 10.01.2017 от ОП-Плевен до РП-Плевен (приложени: Писмо 1 и Писмо 2). Какво става, моля? 

Благодаря предварително за компетентния отговор.

С уважение,
Йорданка Найденова, 84 г, пострадала по ДП №2924/2013 вр. пр. №3624/2013 по описа на РП-Плевен
гр. Варна 9010
ул. "Г. Бакалов" 17 вх. 7, ет. 1, ап. 80
тел. 0888 60 90 72

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/989

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.