29.12.2016 До РП-Плевен - молба за информация

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-
Subject:    моля за информация
Date:    Thu, 29 Dec 2016 15:55:12 +0200
From:    Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>
To:    rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg


-


ДО: РП-Плевен, мл. пр. Кичева, набл. ДП 2924/2013 по пр. 3624/2013
КОПИЕ ДО: ОП-Плевен (пр. Антонова по пр. 42/2015), ВТАП (пр. Лещаков по пр. 1755/2014), ВКП (пр. Найденов по пр. 179/2015), ЗГП Пенка Богданова, Главен прокурор (за сведение на горестоящите и предприемане на контролни мерки)


Отн. Моля за информация по ДП № 2924/2013 вр.пр. 3624/2013 на РП-Плевен

Уважаеми служители от РП-Плевен,

Моля, предайте на пр. Кичева, че вече десети месец нямам никаква информация за хода на ДП 2924/2013 вр. пр. 3624/2013 на РП-Плевен.
Най-учтиво моля за информация по ДП 2924/2013 вр. пр. 3624/2013 на РП-Плевен - по кой член и алинея се води, взети ли са предвид материалите, изпратени от мен и близките ми в помощ на разследването, има ли привлечен/и обвиняем/и съгл. определението на РС-Плевен от 01.02.2016, потвърдено от Окръжен на 01.03.2016.
 
Благодаря предварително.

 С уважение,
 Йорданка Найденова, 83 г, пострадала по ДП №2924/2013 вр. пр. №3624/2013 по описа на РП-Плевен
 гр. Варна
 тел. 0888 6090 72
Предпочитан начин на комуникация: по е-поща
  е-поща: ynaydenova@softisbg.com

  -No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/942

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.