27.11.2016 От Й. Найденова до пр. Кичева

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни системаSubject:

по ДП 2924/13 - молба за копие от протокола с който е иззето пълномощното от Гороцвет

Date:

Sun, 27 Nov 2016 23:47:36 +0200

From:

Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>

To:

rp pl <rp@pl.prb.bg>Молба за копие от протокола, с който е иззето пълномощното от Гороцвет

До почитаемата пр. Кичева, набл. прокурор по ДП №2924/2013 вр. пр. 
№3624/2013

От пострадалата по ДП №2924/2013


ПОЧИТАЕМА ПРОКУРОР КИЧЕВА,


Моля да ми бъде изпратено на посочения по-долу адрес заверено копие от
протокола, с който от архива на кметство Гороцвет е иззето 
оригиналното пълномощно, копие от което бяхте така мила да ми
изпратите, за което отново Ви благодаря. Надявам се, че молбата ми ще бъде удовлетворена. Благодаря предварително! С почитание, Йорданка Найденова, 83 г. от гр. Варна пострадалата по ДП №2924/2013 на РП-Плевен ЕГН 3301064135 Адрес: гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17 вх. 7 ет. 1 ап. 80 тел. 0888 60 90 72 (дъщеря ми)

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/854

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.