10.05.2017 До пр. Луканов от РП-Плевен

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

Subject: липса на отговор от 09.05.2016
Date: Wed, 10 May 2017 00:47:01 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp@pl.prb.bg, OP Pleven <op@pl.prb.bg>, V.Tarnovo - official e-mail address <ap_vt@vt.prb.bg>До: Районен пр. Луканов, пр. 3624/13-РП Плевен
Копие до: Г-н Вл. Николов, Админ. р-л на РП-Плевен, пр. 6962/16
Копие до: Окр. пр. Антонова, пр. 42/15-ОП Плевен
Копие до: Апел. пр. Лещаков, пр. 1755/14-ВТАП
От: Дъщерята на покойната пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен

Отн. Липса на отговор на мое писмо от 09.05.2016 до набл. пр. по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен (приложено)

Уважаеми господин Луканов,


Точно преди една година изпратих учтиво писмо с приложения до тогавашния набл. прокурор по ДП 2924/13 Цонка Кичева. В писмото и приложенията се съдържаше съобщение за престъпление от общ характер, извършено от нотариус Иванов 007-Плевен, а именно издаване на два нотариални акта в нарушение на закона. Отговор не получих. И писмото, и приложенията са нотариално заверени на подпис и съдържание от варненски нотариус. В приложенията се намират копия от двата нот. акта с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки. Моля да ги разгледате и да се произнесете.

Престъплението
- накратко.
Два официални удостоверителни документа с невярно съдържание - нот. актове за покупко-продажба от 14 и 18 март 2013 г. Какво е невярното в съдържанието им? Ако се абстрахираме от множеството технически  грешки, невярното е преди всичко изявлението на нотариус Иванов: "След като се уверих, че Продавачът е собственик [...] и че са изпълнени особените изисквания на закона, съставих този акт" - намира се
на гърба на съответния нот. акт. Невярно е и изявлението му: "След като се уверих в тяхната [...] представителна власт (на пълномощника, б.м.)" -
на лицевата страница.

Защо тези тържествени изявления на нотариус Иванов са неверни?
           Първо, за представителната власт. Защото няма как да се увери в представителна власт, дадена на някакъв софиянец от възрастен жител на Варна с кметско пълномощно от разградско село за подготовка на документи и разпореждане с всичките му земи в плевенско, с видимо дописвани 4 от 5-те имота и със заверка на съдържанието под фамозния рег. № 2-А.
                       Пояснение. Иванов е компетентен нотариус и знае, че регистрите съдържат само цели поредни числа. Ама "в неговата практика това не бил единичен случай, поради което в конкретната сделка не е проявил формализъм..." Толкова по-зле, че не е единичен случай (цитатът е от постановление за прекратяване от 30.10.2014, изведено същия ден)! Ама бил се обадил на кмета  и онзи му казал...!  Да, ама не! Да питаш кмета на Гороцвет дали е заверил пълномощно в присъствието на упълномощителя, е все едно да питаш крадеца дали е откраднал. Кметът е бил разследван от лятото  на 2012 г. за над 100 неприсъствени заверки и осъден в края на 2013 по чл. 311, ал.1, а в началото на 2014 - освободен от длъжност. Макар и успокоен от разговора с кмета, за всеки случай, нотариус Иванов взел, че преправил №2-А на №3 в нот. акт по втората сделка, така че да изглежда пореден на номера на заверката на подписа. Малко се притеснил,че преправеният номер съвпада с номера на заверката на декларацията по ЗННД, затова - пак за всеки случай - взел, че извадил декларацията по ЗННД от второто нот. дело. И без това била копие, а той вече си бил намислил да твърди, че всички документи са му били представени в оригинал с изкл. на пълномощното. За първата сделка не го било грижа (на 14.03.2013), затова в онзи нот. акт номерът си останал №2-А. Иванов е бил е сигурен, че никой няма да го пита за нея. Не щеш ли, попитали го, понеже пострадалата настоявала [тук греша, за първата не са го питали, б.м.]. Тя настоявала да го питат и за много други неща, но ... И той какво да каже, какво? Техническа грешка на секретарката! Недогледал човекът. Хора сме, грешим. Както самият Иванов ми писа, всички грешат - дори преводачите (аз съм преводач). В това отношение е напълно прав. Но като сгрешим, е добре да си признаем и да се опитаме да поправим допуснатите грешки. Не -  тук нотариус Иванов е категоричен, - моите грешки само съдът може да ги установи! Алтернативно - прокуратурата! И не признава. Прокуратурата на свой ред упорито мълчи по въпроса за грешките на Иванов вече близо 5-та година.
А те са доста. Колегиалност може би? Или натиск отвисоко? Не знам. Знам само, че в регистъра на кметството - очаквано - се оказа, че няма никаква заверка на съдържание на пълномощното. Уведомили сме прокурора в срок от три дни след научаването. Оттогава изминаха седем месеца. Отговор няма. Положението е деликатно. Може да се каже, че първоначално пр. Маркович е била измамена. Недопустимо! Но е напълно възможно тя да се е доверила на следователя Иван Димитров, в което няма нищо лошо (пр. Маркович е първият набл. прокурор, от 2013 до 2016). Следователят, да видим, какво е направил? Първо, вероятно е дал възможност на кмета да донесе т. нар. втори оригинал на пълномощното, който не е бил наличен при проверката от МВР в кметството. Второ, вероятно е укрил, че в късно донесения т.нар. оригинал подписът на майка ми е фалшифициран. Ама толкова грубо е фалшифициран, че не е нужно да си вещо лице графолог, за да го забележиш. Направена ли е експертиза на този подпис? От постановлението на пр. Маркович за първото прекратяване (30.10.2014) не се разбира. Липсва информация. Експертизите иначе са описани доста подробно. Но точно този пропуск не се забелязва на пръв поглед. Майка ми приживе помоли набл. прокурор да получи копие от граф. експертиза, но след шест месеца и половина почина, без да дочака отговор.

   
             Второ, за собствеността на продавача. Защото няма как да се увери от документ за собственост, който нито е подписан от издателя си (при втората сделка), нито е вписан в Агенцията по вписванията (и при двете сделки).
                       Пояснение. В случая документът за собственост и при двете сделки е бил "препис" от решение на ПК. И при двете сделки "преписът" не е бил направен от оригинала, тъй като в зем. служба не разполагат с такъв. От 2015 г. има показания на н-к зем. служба за втората сделка, налични в постановлението за прекратяване от 24.07.2015, изведено на 27.07.2015. Тя си е признала какви ги вършат в зем. служба години наред, без дори да разбират, че не е редно да слагат заглавие "препис" на компютърните разпечатки от базата данни и че няма как да издават "преписи" от документи, които липсват в архива на зем. служба. За първата сделка не е питана. 
С едно най-обикновено сравнение (успоредно изчитане) веднага лъсва нелицеприятният факт, че  и при нея т.нар. препис от решението на ПК не е бил направен от оригинала. В архива на майка ми се съхраняват всички оригинали. Предоставили сме ги на прокуратурата, но отговор няма. В интерес на истината, има един отговор. Дала го е пр. Маркович в постановлението за прекратяване от 30.10.2014, но е правно-неграмотен, за съжаление (приложен с мой коментар и извадка от съдебни решения за такива псевдо-преписи). И тук положението е деликатно заради грешката на пр. Маркович, която несъмнено е компетентен прокурор, но в случая не го е показала. Отделно на ръка - ето това е изкл. важен момент за разследването! - пострадалата "продавачка" (покойната ми майка) има нотариални актове на свое име, надлежно вписани в СВ-Плевен към АВ-София. И забележете - тя е дала на лъжепълномощника само единия - за около 3-те дка гора, но той го е скрил от нотариуса и е ходил да вади преписи от стари, невписани решения на ПК. В зем. служба му ги издали, без да забележат, че глупавите измамници са забравили да включат в пълномощното право да се снабдява с преписи от док. за собственост и - ей-това е черешката на тортата! - без да разполагат  с оригиналите, от които издали "преписи". Това е бездънно правно невежество, но какво да ги правим хората в зем. служба? Те не са длъжни да имат юридическо образование! А най-важното - признали са си. Те са единствените от всички ангажирани с издаването на документи за двете сделки, които са дали верни показания, макар и без да се разкайват. Пр. Маркович на свой ред ги е описала [показанията], без да направи извод и е станало нещо като репортаж на журналистка, вместо постановление на високо квалифициран юрист-прокурор. Нотариусът пък се изцепи по телевизията, че нямало било значение с какъв документ се удостоверява собственост - дали с актуален или с предходен, дали с вписан или с невписан - в предаване по нашия случай на Валя Ахчиева, излъчено през юли 2016. Според Иванов майка ми била имала два титула за собственост и нямало било значение с кой от двата ще стане сделката. Това е все едно нотариус да каже, че няма значение с какъв док. за самоличност се легитимираме - дали със стара, невалидна л.к. или с актуалната. Толкова се бориха да получат достъп до базата данни на МВР, за да проверяват валидността на личните карти, а в Имотния регистър могат да проверяват без никаква борба - той е публичен и напълно достъпен. Трябва да знаете, че нашите нотариуси са от т.нар. Латински нотариат, т.е. не са прости свидетели на волеизявления, а нещо като съдии. На тях държавата е възложила много сериозни функции по охраняване правата и интересите на страните. Неслучайно в ГПК има цяла глава за нотариалните производства (54-та). За съжаление, много въпроси по нот. производства тепърва се повдигат и изясняват. През 2016 г. Нотариалната камара излезе с чудесен бюлетин, в който се обясняваше много добре принципът на поредност на вписванията. Оказа се, че това е много стар принцип, още от 1927 г. (аз мислех, че е от 2008). Радвам се, че нотариусите започват да повишават нивото си на информираност, но никак не ми се иска да загубя имотите си, само защото в България концепцията за собственост е все още недостатъчно зряла.

   

               Трето, за изпълнението на особените изисквания на закона. Тези изисквания са в Глава 54-та от ГПК. Нотариус Иванов не ги е изпълнил, затова е станала имотната измама със земите на майка ми.
                         Пояснение. Много хора смятат, че работата на нотариуса при сделка е само на обикновен свидетел - да удостовери две съвпадащи насрещни волеизявления, да прочете на глас акта и всички заедно да се подпишат. Дори адвокати, съдии и прокурори не са наясно с изключително важната роля на Нотариуса от Латинския нотариат (има и англо-саксонски, там нотариусът е ниско-платен обикновен свидетел без юридическо образование). Прилагам две мои статии - "Защо се ходи на нотариус" и "Особените изисквания на закона". И двете са написани след множество правни консултации, тъй като аз не съм юрист.    
                                            Специално по въпроса за гъмжилото от грешки в нот. актове на Иванов, с които са "продадени" всички земи на майка ми в плевенско. Според мен той не ги е чел.
Направо е подписал донесените в кантората му проекто-нотариални актове. Ако ги беше прочел, щеше да забележи, че гъмжат от грешки и да ги коригира. Тук не става дума, дали ги е чел на участниците в нотариалното производство, а дали той самият ги е прочел. Фактът, че е оставил гъмжилото от грешки, говори, че не ги е чел. Или че не му е дадена възможност да ги коригира? Последното е възможно, само ако проекто-актовете са му били донесени вече подписани и по някакъв начин е бил убеден (заплашен? подкупен?) да ги подпише и подпечата в отсъствието на едната или и на двете страни (неприсъствено). Последното не е изключено, ако се вземе предвид телефонният разговор на 20.04.2013 г. между мен и майката на лъжепълномощника, Райна (тя е "купила" дописаните в пълномощното имоти), особено втората половина - там, където Райна се изпуска: "Да съм подписвала пред нотариус?" "Ами да - викам, - нали като купувате?" "Нищо не мога да ви кажа! Абсолютно! Нека той да си доде (синът й, лъжепълномощникт, б.м.), моля Ви, нека той да си доде, да се разбереме и тогава ще Ви се обадим." Е, тя е възрастна жената, може и да не помни, естествено е да забравя. И все пак - защо нотариус Иванов е оставил гъмжилото от грешки? Това е много интересен въпрос и доколкото ми е известно, още не му е задаван. Питан е само за преправения номер на заверката на съдържанието на пълномощното в нот. акт за втората сделка със същото пълномощно (дето се оправдал със секретарката)


ИСКАНЕ. Моля да разгледате оставеното без отговор писмо с приложенията към него и да се произнесете компетентно (да извършите преценка, по думите на съда)

Ако нещо не е ясно, моля не се колебайте да се свържете с мен на посочения имейл.

ПРИЛОЖЕНИЯ съгл. текста

С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********
дъщеря на покойната пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес  rennie@softisbg.com

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1183

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.