04.01.2017 До РП-Плевен - напомняне за протокола от 2013 и молба да го изпратят заедно с постановлението от 03.01.2017

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-


Subject: Fwd: напомняне
Date: Wed, 4 Jan 2017 22:34:00 +0200
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>
To: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg


До: РП-Плевен, пр. 3624/13, набл. пр. Кичева - ДП 2924/13

Копие до: ОП-Плевен, пр. 42/2015, пр. Антонова

ПОЧИТАЕМА ПРОКУРОР КИЧЕВА,

Това не е нова "жалба". Просто напомням, че преди месец и половина, на 27.11.2016, помолих за копие от протокола, с който от архива на кметство Гороцвет е иззето т.нар. оригинално пълномощно.

Окр. пр. Антонова на 19.12.2016 Ви е изпратила писмо (приложено), с което се указва да ми бъде оказано съдействие за получаване на исканото копие.

Моля копието от протокола, ако е наличен такъв, да ми бъде изпратено заедно с препис от постановлението за спиране, за наличието на което се съобщава на сайта на ПРБ (приложено съобщение) на адреса ми за кореспонденция:

Йорданка Найденова

ул. "Георги Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

гр. Варна 9010

тел. 0888 60 90 72

С почитание,

Й. Найденова, 83 г., Варна, пострадалата по ДП №2924/2013 вр. пр. №3624/2013

ПРИЛОЖЕНИЯ 2 бр. съгл. текста:

1. Писмо от ОП-Плевен до РП-Плевен от 19.12.2016, с което се указва да ми бъде оказано съдействие за получаване на исканото копие от протокола, с който от архива на кметство Гороцвет е иззето т.нар. оригинално пълномощно.

2. Съобщение от днес на сайта на ПРБ за налично постановление за спиране на наказателното производство от дата 03.01.2017.


-------- Forwarded Message --------
Subject: по ДП 2924/13 - молба за копие от протокола с който е иззето пълномощното от Гороцвет
Date: Sun, 27 Nov 2016 23:47:36 +0200
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>
To: rp pl <rp@pl.prb.bg>


До почитаемата пр. Кичева, набл. прокурор по ДП №2924/2013 вр. пр. 
№3624/2013

От пострадалата по ДП №2924/2013


ПОЧИТАЕМА ПРОКУРОР КИЧЕВА,


Моля да ми бъде изпратено на посочения по-долу адрес заверено копие от 
протокола, с който от архива на кметство Гороцвет е иззето оригиналното 
пълномощно, копие от което бяхте така мила да ми изпратите, за което 
отново Ви благодаря.

Надявам се, че молбата ми ще бъде удовлетворена.

Благодаря предварително!

С почитание,

Йорданка Найденова, 83 г. от гр. Варна

пострадалата по ДП №2924/2013 на РП-Плевен

ЕГН 3301064135

Адрес: гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17 вх. 7 ет. 1 ап. 80

тел. 0888 60 90 72 (дъщеря ми)

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/953

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.