28.04.2017 До пр. Антонова - моля за извинение


-------- Forwarded Message --------

Subject: Re: Emailing: 42 2015.pdf
Date: Fri, 28 Apr 2017 23:01:13 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: OP <op@pl.prb.bg>

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с ОП-Плевен по пр. 42/15

До пр. Антонова, пр. 42/15

Уважаема г-жо Антонова,

Извинявам се, че в изпратено до Вас писмо от дата 28.04.2017 съм допуснала грешка - оставила съм една неподходяща, обидна дума ("кретен"). Грешката се дължи на това, че копирах текст от блога на покойната си майка, където се изразявам по-свободно. Надявам се, че извинението ми ще бъде прието предвид тежкото ми състояние след неотдавнашната смърт на майка ми, която си отиде, без да получи извинение от нито един прокурор или следовател за обидите по неин адрес, че била "агресивна", че имало съмнения в свидетелската й годност, че била пречела на разследването и т.н.   

С уважение,

Р. Стоянова

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с ОП-Плевен по пр. 42/15

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1167

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.