03.01.2017 Молба за информация

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-


Subject:     моля за информация
Date:     Tue, 3 Jan 2017 19:06:52 +0200
From:     Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>
To:     rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg, Висш съдебен съвет <vss@vss.justice.bg>Това не е нова жалба, а поредна молба до РП-Плевен за информация по хода на ДП-то за моя случай на имотна измама. От 15.11.2016 Ви моля. Този път изпращам копие и до ВСС. За много години на всички компетентни лица! Специално на РП-Плевен пожелавам да повдигне едно хубаво, компетентно, желязно обвинение, което да издържи в съда, за да се оправя най-сетне белята, която стана още през 2013!
Й. Найденова


ДО: РП-Плевен, мл. пр. Кичева, набл. ДП 2924/2013 по пр. 3624/2013
КОПИЕ ДО: ОП-Плевен (пр. Антонова по пр. 42/2015), ВТАП (пр. Лещаков по пр. 1755/2014), ВКП (пр. Найденов по пр. 179/2015), ЗГП Пенка Богданова, Главен прокурор и ВСС (за сведение на горестоящите и предприемане на контролни мерки)


Отн. Моля за информация по ДП № 2924/2013 вр.пр. 3624/2013 на РП-Плевен

Уважаеми служители от РП-Плевен,

Моля, предайте на пр. Кичева, че след отвода на бившия набл. прокурор Ивета Маркович вече десети месец нямам никаква информация
 за хода на ДП 2924/2013 вр. пр. 3624/2013 на РП-Плевен.
Най-учтиво моля за информация по ДП 2924/2013 вр. пр. 3624/2013 на РП-Плевен - по кой член и алинея се води, взети ли са предвид
материалите, изпратени от мен и близките ми в помощ на разследването, има ли привлечен/и обвиняем/и съгл. определението на РС-Плевен от 01.02.2016,  потвърдено от Окръжен на 01.03.2016 (вж определението на съда от 01.02.2016):

"Представителят на РП-Плевен в своето постановление изцяло пренебрегнал показанията на пострадалата Й.Н." (Й.Н. съм аз, Йорданка Найденова)

"Показанията на свидетелката на неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент. Предвид тези обстоятелства и посочените по-горе доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата."

"Съдът счита, че възползвайки се от това свидетелят ***, който е бил добър познат със свидетеля *** го е мотивирал да завери подписа
под пълномощното, без присъствието на Й.Н. В този смисъл достоверността на показанията на свидетеля *** следва да бъде преценявана през разпоредбата на чл.121 от НПК, която му дава възможност да не дава показания уличаващи го в извършване на престъпление. Същото се отнася и за свидетелите *** и ***."

"поради каква причина в крайна сметка пълномощното е издадено в с.Гороцвет от кмета *** близък познат на свидетеля ***, като се има предвид, че село Гороцвет освен, че не се намира на главния път гр.Варна-гр.Плевен, отстои на 27 км. от този път. Нелогични са твърденията на *** и ***, че са пътували за гр.Плевен, отделно установено от заключението на назначената техническа експертиза, че на 12.02.2013г. *** и *** не са били заедно.

С оглед здравословното състояние на пострадалата Н., видно от заключението на назначената по делото съдебно-медицинска експертиза и напредналата й възраст най-логично е било упълномощаването да бъде извършено пред нотариус в гр. Варна, не е било необходимо и да се
пътува до гр.Плевен. С оглед установените факти по делото, а именно, че с.Гороцвет се намира на 27 км. от главния път гр.Варна-гр.Плевен, приятелството на *** с кмета на с.Гороцвет - ***, навеждат съда на извода, че свидетелят *** е бил търсен за така наречената „не присъствена заверка".

След проверка в регистъра на нотариусите съдът установи, че регистрираните нотариуси с действащ район гр. Варна, където живее пострадалата Н. са 41 и ако всичките са били ангажирани този ден, както твърди свидетеля ***, не е ли могло поради „голямата служебна ангажираност" на свидетеля *** да бъде определен конкретен ден и час, в който да бъде извършена заверката на подписа на Н.. Липсата на отговори на тези логични въпроси навеждат съда на извода, че свидетелката Н. изобщо не е полагала подписа си пред длъжностно лице, а са достоверни нейните показания, че е подписала пълномощно представено й от ***, което впоследствие той е заверил.

Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице.

Изложените съображения налагат отмяна на постановлението на РП-Плевен и връщане на делото за последващи процесуални действия."

 
 Благодаря предварително.

 С уважение,
 Йорданка Найденова, 83 г, пострадала по ДП №2924/2013 вр. пр. №3624/2013 по описа на РП-Плевен
 гр. Варна
 тел. 0888 6090 72
Предпочитан начин на комуникация: по е-поща
  е-поща: ynaydenova@softisbg.com


-

 

 -------- Forwarded Message --------
Subject: моля за информация
Date: Tue, 3 Jan 2017 19:06:52 +0200
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>
To: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg, Висш съдебен съвет <vss@vss.justice.bg>Това не е нова жалба, а поредна молба до РП-Плевен за информация по хода на ДП-то за моя случай на имотна измама. От 15.11.2016 Ви моля. Този път изпращам копие и до ВСС. За много години на всички компетентни лица! Специално на РП-Плевен пожелавам да повдигне едно хубаво, компетентно, желязно обвинение, което да издържи в съда, за да се оправя най-сетне белята, която стана още през 2013!
Й. Найденова


ДО: РП-Плевен, мл. пр. Кичева, набл. ДП 2924/2013 по пр. 3624/2013
КОПИЕ ДО: ОП-Плевен (пр. Антонова по пр. 42/2015), ВТАП (пр. Лещаков по
пр. 1755/2014), ВКП (пр. Найденов по пр. 179/2015), ЗГП Пенка Богданова,
Главен прокурор и ВСС (за сведение на горестоящите и предприемане на контролни мерки)


Отн. Моля за информация по ДП № 2924/2013 вр.пр. 3624/2013 на РП-Плевен

Уважаеми служители от РП-Плевен,

Моля, предайте на пр. Кичева, че след отвода на бившия набл. прокурор Ивета Маркович вече десети месец нямам никаква информация
 за хода на ДП 2924/2013 вр. пр. 3624/2013 на РП-Плевен.
Най-учтиво моля за информация по ДП 2924/2013 вр. пр. 3624/2013 на РП-Плевен - по кой член и алинея се води, взети ли са предвид 
материалите, изпратени от мен и близките ми в помощ на разследването, има ли привлечен/и обвиняем/и съгл. определението на РС-Плевен от 01.02.2016,
 потвърдено от Окръжен на 01.03.2016 (вж определението на съда от 01.02.2016):

"Представителят на РП-Плевен в своето постановление изцяло пренебрегнал показанията на пострадалата Й.Н." 
(Й.Н. съм аз, Йорданка Найденова) 

"Показанията на свидетелката на неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства

от началото на досъдебното производство и до настоящия момент. Предвид тези обстоятелства и посочените

по-горе доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата."

"Съдът счита, че възползвайки се от това свидетелят ***, който е бил добър познат със свидетеля *** го е мотивирал да завери подписа

под пълномощното, без присъствието на Й.Н. В този смисъл достоверността на показанията на свидетеля *** следва да бъде преценявана

през разпоредбата на чл.121 от НПК, която му дава възможност да не дава показания уличаващи го в извършване на престъпление. Същото се отнася и за свидетелите *** и ***."

"поради каква причина в крайна сметка пълномощното е издадено в с.Гороцвет от кмета *** близък познат на свидетеля ***, като се има предвид, че

село Гороцвет освен, че не се намира на главния път гр.Варна-гр.Плевен, отстои на 27 км. от този път. Нелогични са твърденията на *** и ***, че

са пътували за гр.Плевен, отделно установено от заключението на назначената техническа експертиза, че на 12.02.2013г. *** и *** не са били заедно.

С оглед здравословното състояние на пострадалата Н., видно от заключението на назначената по делото съдебно-медицинска експертиза и

напредналата й възраст най-логично е било упълномощаването да бъде извършено пред нотариус в гр. Варна, не е било необходимо и да се

пътува до гр.Плевен. С оглед установените факти по делото, а именно, че с.Гороцвет се намира на 27 км. от главния път гр.Варна-гр.Плевен,

приятелството на *** с кмета на с.Гороцвет - ***, навеждат съда на извода, че свидетелят *** е бил търсен за така наречената „не присъствена заверка".

След проверка в регистъра на нотариусите съдът установи, че регистрираните нотариуси с действащ район гр. Варна, където живее пострадалата Н. са 41

и ако всичките са били ангажирани този ден, както твърди свидетеля ***, не е ли могло поради „голямата служебна ангажираност" на свидетеля *** да бъде

определен конкретен ден и час, в който да бъде извършена заверката на подписа на Н.. Липсата на отговори на тези логични въпроси навеждат съда на извода,

че свидетелката Н. изобщо не е полагала подписа си пред длъжностно лице, а са достоверни нейните показания, че е подписала пълномощно представено й от ***,

което впоследствие той е заверил.

Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна

отговорност на повече от едно лице.

Изложените съображения налагат отмяна на постановлението на РП-Плевен и връщане на делото за последващи процесуални действия."

 

 Благодаря предварително.

     С уважение,
	Йорданка Найденова, 83 г, пострадала по ДП №2924/2013 вр. пр. №3624/2013 по описа на РП-Плевен
     гр. Варна
     тел. 0888 6090 72
Предпочитан начин на комуникация: по е-поща
 е-поща: ynaydenova@softisbg.com

 


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/952

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.