03.05.2017 До пр. Луканов - моля за извинение

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

-

Subject: моля за извинение
Date: Wed, 3 May 2017 13:00:59 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp pl <rp@pl.prb.bg>, OP Pleven <op@pl.prb.bg>

ДО: Пр. Луканов, РП-Плевен, пр. 3624/13

КОПИЕ: Пр. Антонова, ОП-Плевен, пр. 42/15 (за сведение)

Уважаеми г-н Луканов,

Във връзка с писмо, изпратено днес от пр. Антонова до Вас (приложено), с
което Ви препраща мое писмо до нея от 28.04.2017 със забележки по
постановлението Ви за възобновяване (приложено в PDF формат от блога на майка ми), с настоящето изказвам лично искрените си извинения пред Вас за допуснатата от мен грешка във въпросното ми писмо до пр. Антонова - оставила съм една неподходяща, обидна дума ("кретен"). Грешката се дължи на това, че копирах текст от блога на покойната си майка, където се изразявам по-свободно. Надявам се, че извинението ми ще бъде прието предвид тежкото ми състояние след неотдавнашната смърт на майка ми, която си отиде, без да получи извинение от нито един прокурор или следовател за обидите по неин адрес, че била "агресивна", че имало съмнения в свидетелската й годност, че била пречела на разследването и т.н.

Грешката беше забелязана от мен същия ден и незабавно изпратих извинение до пр. Антонова (приложено в PDF формат от блога на майка ми). Ако Ви е препратила и него, моля за извинение, че се повтаря.

Дълбоко уважавам високо отговорната професия на Прокурора и съм наясно, че доверието към Вас е важна част от успешната Ви работа по
разследването, затова отново се извинявам и Ви пожелавам успех в работата!

С уважение,

Р. Стоянова

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1173

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.