Инкриминираното пълномощно

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

-

 

Обратно към всички документи, с които е извършена имотната измама

 

-

Резюме. Тук е пълномощното от 12.02.2013 на кметство Гороцвет със заверка рег. №2 за подписа и рег. №2-А, т. I, акт 2 за съдържанието. Плевенският нотариус Иванов 007 приел без забележки фалшивия цифрено-буквен регистрационен номер и го описал в нотариалния акт от 18.03.2013  за покупко-продажба на зем. земи на майка ми (над 50 дка дългогодишно арендувани ниви) като №3, защото по собствените му думи, този номер е трябвало да бъде №3, пореден на номера на заверката на подписа.

-

Пояснение. Съгл. чл. 37 от ЗЗД, пълномощното за продажба на имот трябва да бъде с две заверки - на подписа на упълномощителя и на съдържанието на пълномощното, извършени едновременно. Съгл. чл. 590, ал. 4 от ГПК "При едновременно удостоверяване на подписите и съдържанието на документ молителят трябва да представи два или повече еднообразни екземпляра от документа, които се подписват по реда на чл. 589, ал. 2 и 3. След удостоверяването на подписа и съдържанието единият екземпляр се подрежда в специална книга, а другите се предават на молителя."

      Хубави обяснения за заверка на подпис и съдържание от проф. д-р Голева има тук.

      

-

Пълномощно от 2013 г. : екземпляр от архива на нотариуса: лице и гръб. Нескопосно скалъпено, заверено в отсъствие на майка ми от кмета на с. Гороцвет, Разградско. Кметът на Гороцвет, Иван Димитров, е осъден в края на 2013 за над 100 неприсъствени заверки на подписи. Пълномощното от архива на нотариуса номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки, Материали по кметското пълномощно, събрани в хода на ДП-то. Примери за образцова заверка на подпис и съдържание: Пример 1 - пълномощно 25.09.2014, Пример 2 - частен документ 08.12.2014 , Пример 3 - частен документ 10.12.2014 и Пример 4 - частен документ 09.05.2016. В сравнение с тях, още по-ясно изпъква гротескната заверка на подпис и съдържаниевърху пълномощното на вече осъдения кмет на Гороцвет, Разградско.

 Пълномощното без бележки (в натурален вид, така да се каже, както е получено от нотариус Иванов): лице, гръб. А ето и копието, което получихме от общината в Д. Митрополия (то е по-ясно; отлично се вижда, с просто око, установеното със съдебна експертиза дописване на 4-те земед. имота с обща площ над 50 дка): лице, гръб.

-

 Декларация на кмета, че е заверил пълномощно №2 (лице и гръб)  Приложена към второто дело. Нито дума за заверка на съдържанието на пълномощното, нито за явяване на майка ми пред него. Тази декларация се цитира от нотариуса, прокурора и инспектора от МП като доказателство, че кметът наистина е заверил пълномощното. 

-

Мотиви към присъдата на кмета на с. Гороцвет, Разградско - 23 страници  Иван Станчев Димитров, "заверил" псевдопълномощното от 12.02.2013 под №2 на подписа и №2-А на съдържанието. Бил е разследван още от лятото на 2012. Пр. Ивета Маркович изпитваше нeобяснима симпатия (женска?) към този синеок чаровник и велик заверител - три години вярваше на лъжите му, криеше престъплението, за което е осъден и го представяше за образцов кмет, каращ втори мандат. Надявам се новият набл. прокурор да е по-разумен (заб. Р.С., 13.06.2016).

-

Update, 06.10.2016. На 03.10.2016 получихме пратка от РП-Прокуратура - копия от документи, поискани на 22.06.2016:  пълномощното от архива на кметството (тук открихме фалшифициран подпис на майка ми, останал незабелязан от разследващите повече от три години) и книгата на кметството, в която се вписват извършените заверки (тук открихме, че заверката на съдържанието на пълномощното не е отразена - нещо, което също е останало незабелязано от разследването).

-

На 06.10.2016 майка ми изпрати писмо до пр. Кичева, в което й благодари за изпратените материали и я уведоми за фалшифицирания подпис и липсата на отразяване в регистъра на кметството на заверката на съдържанието на пълномощното.

-

Вж отблизо измисления номер на заверката на съдържанието на пълномощното, който не съществува в т. нар. регистър на кметството: рег. № 2-А, том I, акт 2!

-

Пълномощното от архива на кметство Гороцвет с фалшифицирания подпис на майка ми 

-

Update, 16.04.2017

-
13.04.2017 До пр. Луканов - молба за възобновяване на спряното производство  Изпратено от мен след смъртта на майка ми. С това писмо моля наблюдаващия прокурор да даде компетентна преценка на три обстоятелства по кметското пълномощно, с което е извършена имотната измама в нашия случай: 1. Липсата на втори екземпляр от пълномощнотото в архива на кметството (установено при проверка от полицията на 12.09.2013), 2. Фалшифицираният подпис на майка ми (няма експертиза вече 4 години)  и 3. Номерът на съдържанието на пълномощното не е бил изведен в регистъра за нотар. удостоверявания на кметството (доказателство: самият регистър, копие от който получихме от РП-Плевен на 03.10.2016). За дописваните 4 имота с обща площ над 50 дка дори не споменавам (за дописването има две експертизи). Вж Писмо до предишния набл. прокурор, изпратено от майка ми на 06.10.2016 - в pdf  и в html  (майка ми почина на 15.03.2017, без да дочака отговор).

-

Вж също информативните материали:

 

Документните престъпления в нашия случай на имотна измама (не е само пълномощното; този материал е изпратен като справка  към писмо от 23.03.2017 до апел. пр. Лещаков с копие до ВКП, Гл. прокурор и ВСС)

и

Двете "оригинални" пълномощни - едното с истински подпис на майка ми, другото - с фалшифициран (публикуван тук, в блога, на 09.04.2017)

-

Обратно към всички документи, с които е извършена имотната измама

 

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1091

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.