05.06.2017 До пр. Луканов от РП-Плевен

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

-

Subject: в помощ на разследването
Date: Mon, 5 Jun 2017 17:01:21 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp pl <rp@pl.prb.bg>ДО: Пр. Луканов, набл. прокурор по ДП 2924/13, пр. 3624/13 по описа на РП-Плевен

Уважаеми г-н Луканов,

От становището на Гл. инспектор Теодора Точкова научих, че сте били изпратили и до ВКП същото писмо, като онова до мен и майка ми, в което обяснявахте, че сте решили да спрете производството, за да можете да се запознаете подробно с делото. Гл. инспектор Точкова е отбелязала в становището си, че НПК не съдържа подобна разпоредба. Според мен не подобава на висококвалифициран юрист като Вас да пише такива неща, особено пък до ВКП.

В тази връзка, за да не напишете пак нещо неподходящо, Ви изпращам в помощ на разследването една статия от блога, който водя в памет на майка си - починала на 84 г. в 4-тата  година от мудното и непрофесионално разследване на имотната измама, от която тя пострада през 2013 г. В статията са нахвърляни няколко идеи за пълномощното, които се надявам да са от полза за успешното приключване на делото в досъдебната му фаза.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********

пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com

Прокуратурата е можела да разкрие измамата за два месеца

Нашият случай на документна имотна измама се разследва от лятото на 2013 г. Пиша това през 2017.  Как се е разследвала досега, съм описала тук. Накратко, полицията си е свършила работата и е предоставила убедителни данни за извършено престъпление, така че прокуратурата не е могла да се измъкне с дежурното "няма данни" и да откаже образуване на досъдебно производство.

Образуваното ДП е било по чл. 212, ал. 1 НК, т.е. прокурорът е имал задачата да докаже всичко на всичко, че едно пълномощно не е редовно. 

Какво означава "нередовно"? Според НПК:

      - с невярно съдържание,

      - неистинско или

      - преправено.

В нашия случай пълномощното е и трите.


Невярното в съдържанието му са двете официални удостоверителни изявления на кмета - че е заверил пълномощното в присъствието на майка ми и че го е заверил под рег. №2 за подписа и рег. №2-А, т. I, акт 2 за съдържанието. Доказателства: фалшифицираният подпис на майка ми върху единия екземпляр на пълномощното, показанията й, че не е ходила в селото, които съдът кредитира като "неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство [2013 г.] и до настоящия момент [2016 г.]" -цитатът е от определение на ОС-Плевен, 01.03.2016 , разпечатките от тел. разговори в деня на заверката, които показват, че на 12.02.2013 лъжепълномощникът също не е ходил в селото, а цял ден си е стоял в София (показанията му са, че уж бил водил майка ми от Варна в разградското село с кола, шофирана от разградския му братовчед, и там, на място, бил съставил пълномощното), липсата на втори екземпляр на пълномощното в архива на кметството при посещението на полицията на 12.09.2013 г. (тогава в кметството е бил наличен само регистърът, от който е направено ксерокопие и приложено към том I, листове 141-142 на материалите по разследването), липсата на рег. №2-А в регистъра на кметството (по принцип не е възможно да съществува такъв номер, защото регистрите се водят с цели поредни номера, а не с цифри и букви). Не е изключено да липсва и том I от 2013 г., както и акт с рег. №1 в него, който би трябвало да е приложен на 18.01.2013 като втори екземпляр на пълномощно, подписано от Любена Петрова Петрова. Не е проверявано, дали има втори екземпляр от пълномощното на Любена Петрова Петрова от 18.01.2013.

               Отегчаващо обстоятелство за кмета - осъден е в края на 2013 от Разградския съд за над 100 неприсъствени заверки и е освободен от длъжност в началото на 2014.

            Важно! Трима свидетели са давали показания за това пълномощно (двама братовчеди - от София и от Разград,  и  приятелят на разградския братовчед - кметът на Гороцвет, Разградско), и нито един от тях не е казал, че е било изготвено в два броя. Кметът даже е представил нотариално заверена декларация от 24.04.2013 (приложена към нотар. дело на нотариуса от 18.03.2013 за втората сделка), в която е писал, че е заверил "пълномощно №2" - само в един брой и то без заверка на съдържанието, като декларацията му напълно отговаря на находката в регистъра на кметството.

          Изключително важно! Няма нито един друг свидетел - нито служител от кметството, нито човек от селото. Във всички случаи на заверка на кметско пълномощно показания се снемат и от служител/и в кметството. В нашия случай няма такива показания.

         Пример за разпит на служител от кметство

(ОС-Враца, 11.04.2017 Ценко Чоков, кмет на Галиче, е оправдан, защото заверките му наистина са били перфектни)

"Св.М.С.-Гл.специалист в Кметство с. Галиче е дала пояснения за утвърдената практика в Кметството и на подсъдимия във връзка с дейностите по изпълнението на заверките по ЗННД , последователността на действията на лицата по пълномощните,на кмета,практическата дейност по заверката с поставяне на щемпели,на подписи в тях,на печат и последващо вписване в регистрите.Което подчертава,че подс. Ч. е имал познания и придобит практически опит в осъществяване на тази дейност. На 09.09.2014 г. преди обяд подсъдимият в своя кабинет,в качеството си на кмет е извършил щемпелна заверка на пълномощно,удостоверяваща подпис на упълномощителя К. в документа,заведена в общия регистър под № 222 от 09.09.2014г. и заверка на съдържанието на документа под № 223 от 09.09.2014.,вписана в общия регистър,както и подписа на "декларатор" в Декларация по чл.264 ал.1 ДОПК за публични задължения,под № 224/09.09.2014г.,подпис на "декларатор" в Декларация по чл.25 ал.8 от ЗННД за гражданство и гражданско състояние с № 225/09.09.2014г.,вписани под тези номера в общия регистър на Кметството.Това са документи необходими за учредяване на права и промяна на съществуващи или за материално-правни разпореждания, и заверката се осъществява съгласно чл.580-590 ГПК и чл.37 ЗЗД."

 -

Неистинско  е, защото подписът на майка ми върху "втория оригинал" е фалшифициран. Тук се пита, къде е експертизата? Има ли изобщо експертиза на подписите на майка ми върху двата броя пълномощно? Досега не сме виждали никаква експертиза на подписа на майка ми върху пълномощното - нито върху единия му "оригинал", нито върху другия. В постановлението от 30.10.2014 са описани всички експертизи, но кой знае защо липсва описание на експертизата на подписа на майка ми върху 2-та броя "оригинално" пълномощно.  На 06.10.2016 е изискано копие от такава експертиза, но отговор все още няма, а са изминали вече 8 месеца (!). Тогава, на 06.10.2016, майка ми беше уведомила тогавашния набл. прокурор, че подписът й върху втория екземпляр на пълномощното, който уж бил иззет от архива на кметството, е фалшив, и беше отправила учтива молба към прокурора: "Ако е налично компетентно произнасяне по истинността на подписа ми върху пълномощното от архива на кметството (т.е. експертиза, бел. моя, Р.С.), моля да ми бъде изпратено заверено копие от него. Важно е за гражданското дело."

         Важно! Т.нар. "втори оригинал" на пълномощното, който не е бил наличен в архива на кметството при посещението на служител от МВР на 12.09.2013, е бил донесен по-късно лично от кмета и приложен заедно с други документи към л.178-л.183, т.IV от ДП.Това, че е приложен чак към том IV, при положение, че копието от регистъра, иззето на 12.09.2013, е приложено към том I, означава, че вторият "оригинал" се е появил доста време по-късно (един том съдържа 200 листа) - може би няколко месеца след посещението на служителя от МВР в кметството.

      

Преправено е, защото в него са дописани 4 имота с обща площ около 50 дка - в празни редове. За това има две експертизи. Заключенията им напълно отговарят на показанията на майка ми, че е подписала пълномощно само за един имот от 3 дка - първия в пълномощното.

       Важно! Не е изключено и заверката на съдържанието да е била добавена по-късно. Тя е изписана от ръката на братовчеда на лъжепълномощника (експертиза). Дал е показания, че кметът го е накарал, понеже почеркът му (на кмета) бил нечетлив, т.е. братовчедът уж бил писал под диктовката на кмета. Не е питан, как точно кметът му е издиктувал регистрационния номер, който липсва в регистъра? Най-вероятно братовчедът не е писал под диктовката на кмета, а само се е отбил в кметството да постави по още един печат (от показанията на измамниците, как влезли и се разположили в кабинета на кмета, докато той бил на другия край на селото в някаква ферма при болно животно, може да се заключи, че достъпът до печата на кмета никак не е труден).

              Ако се направи експертиза на кметските подписи, никак не е изключено да се окаже, че три от общо 4-те подписа на кмета са фалшифицирани и тогава ще имаме много сериозно престъпление - преправяне на официален удостоверителен документ, чл. 308, ал. 2 от НК (официалният документ е нотариалното удостоверяване на пълномощното, самото пълномощно е частен документ). И тук се пита, къде е експертизата на кметските подписи върху пълномощното? Поискана е още на 19.04.2015 г. и още веднъж - на 10.05.2017, но отговор все още няма.  

               Изключително важно! Това, че кметът не е заявявал, че подписът му е фалшифициран, не е основание да не се извършва експертиза на 4-те му подписа върху двата броя пълномощно, 3 от които са видимо различни. Кметът може да е бил заплашван от фалшификатора на подписа му или от друг участник в престъплението, затова да мълчи.


 

Извод

Разследването не би трябвало да се води само по чл. 212, ал. 1 НК. Има достатъчно данни и за други членове и алинеи, напр. чл. 212, ал.2 или ал. 4, чл. 311, ал. 1, чл. 308, ал. 2 и др. За документните престъпления в нашия случай, вж материала под такова заглавие в справката, дадена тук по-долу, след заключението.

 

Заключение

Едно рутинно разследване, което е можело да се извърши за по-малко от два месеца, все още се върти в порочен кръг - скоро ще станат пет години. Порочният кръг се е образувал от грешките на първия наблюдаващ прокурор, които всеки следващ се опитва да прикрие, а горестоящите им помагат - от колегиалност и професионално високомерие.

 


СПРАВКА


Документните престъпления в нашия случай на имотна измама - В нашия случай има основно три документа за разглеждане. И трите са официални удостоверителни документи. Може би за прокуратурата щеше да бъде много по-лесно, ако някой гражданин беше подправил тези официални документи. За съжаление, документите са истински по см. на чл. 93, т.6 от НК, а неверните обстоятелства в тях са удостоверени от самите длъжностни лица - кмета на с. Гороцвет, Разградско (в пълномощно), н-к зем. служба Д. Митрополия (в преписи от решения на ПК) и нотариус Иванов 007 (в два нот. акта за покупко-продажба от 14 и 18 март 2013).   

-

Двете "оригинални" пълномощни - едното с истински подпис на майка ми, другото - с фалшифициран - едното "оригинално" пълномощно е от архива на нотариуса (тук подписът на майка ми е истински), а другото уж е от архива на кмета (тук е фалшифицираният й подпис).

-

Майка ми почина на 15.03.2017, на четвъртата година от калпавото разследване.

-

Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски


 

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1235

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.