10.12.2016 От майка ми до пр. Кичева

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Subject: напомняне
Date: Sat, 10 Dec 2016 02:06:16 +0200
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>
To: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bgДо: РП-Плевен, пр. 3624/13, набл. пр. Кичева - ДП 2924/13

Копие до: ОП-Плевен, пр. 42/2015, пр. Антонова

ПОЧИТАЕМА ПРОКУРОР КИЧЕВА,

Това не е нова "жалба". Просто напомням, че преди две седмици, на 27.11.2016, помолих за копие от протокола, с който от архива на кметство Гороцвет е иззето т.нар. оригинално пълномощно. Ако няма такъв, моля да ме уведомите. Мълчанието Ви ми причинява болка.

С почитание,

Й. Найденова, 83 г., Варна, пострадалата по ДП №2924/2013

-------- Forwarded Message --------
Subject: по ДП 2924/13 - молба за копие от протокола с който е иззето пълномощното от Гороцвет
Date: Sun, 27 Nov 2016 23:47:36 +0200
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>
To: rp pl <rp@pl.prb.bg>


До почитаемата пр. Кичева, набл. прокурор по ДП №2924/2013 вр. пр. 
№3624/2013

От пострадалата по ДП №2924/2013


ПОЧИТАЕМА ПРОКУРОР КИЧЕВА,


Моля да ми бъде изпратено на посочения по-долу адрес заверено копие от 
протокола, с който от архива на кметство Гороцвет е иззето оригиналното 
пълномощно, копие от което бяхте така мила да ми изпратите, за което 
отново Ви благодаря.

Надявам се, че молбата ми ще бъде удовлетворена.

Благодаря предварително!

С почитание,

Йорданка Найденова, 83 г. от гр. Варна

пострадалата по ДП №2924/2013 на РП-Плевен

ЕГН 3301064135

Адрес: гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17 вх. 7 ет. 1 ап. 80

тел. 0888 60 90 72 (дъщеря ми)


-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/876

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.