10.08.2023 До ОП-Плевен - формулирам исканията си

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с ОП-Плевен по пр. 42/15 и от новините за 2023

Subject:

Re: Emailing: 42 2015.pdf

Date:

Thu, 10 Aug 2023 15:48:02 +0300

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

op@pl.prb.bg

CC:

Регистратура ВКП <vkp@prb.bg>До окр. пр. Н. Рачева, пр. 42/2015
Копие до: ВТАП - пр. 1755/2014, ВКП-пр. 179/2015 и ВСС (ПК и ИВСС)

Уважаема г-жо окръжен прокурор Рачева,

Във връзка с Ваш 42/2015 от днес, 10.08.2023 (приложен), формулирам следните искания:
1. да прочетете писмото ми от вчера, а не онова старото, което сте приложили (прилагам вчерашното си писмо  - извинявам се, че съм пропуснала да му поставя дата - сега вече съм я поставила в края най-отдолу)
2. да обърнете внимание на текста  "Доверието ми в прокуратурата е сринато" (намира се на стр. 3 с  плътен шрифт, горе в началото на страницата)
3. да обърнете специално внимание на приложение 3 (прилагам го пак - това е писмо от ОП-Плевен до мен от края на 2018 - с него окр. прокурор ме информира, че районният е изпратил справка, че до 07.02.2019 ще повдигне обвинение - в писмото си от вчера съм писала, че не ми е известно до 07.02.2019 да е повдигано обвинение - бихте могли да проверите дали районният прокурор е дал достоверна справка на окръжния)
4. да обърнете специално внимание на приложения 8-12 (прилагам и тях отново - това са 5 писма от ОП-Плевен до РП-Плевен с указания, останали неизпълнени - аз се бях молила на ОП-Плевен да укаже на районния прокурор да ми изпрати копия от 2 документа, приложени в материалите по ДП 2924/2013, понеже районният игнорираше молбите ми, но се оказа, че той игнорира и Вас - такъв ли е нормалният стил на работа в прокуратурата?)
5. да се самосезирате в рамките на своята компетентност.

-
С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова,
пострадала по ДП No 2924/2013 на РП-Плевен на мястото на Йорданка Найденова
гр. Варна 9010, ул. "Георги Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
моб. 0888609072, email: rennie@softisbg.com

Блог, посветен на имотната измама със земите на майка ми през 2013 г., която се разследва в РП-Плевен вече 11-та година: http://softisbg.com/dannies_blog/

-

Приложение 8. дек. 2016 ОП-Плевен до РП-Плевен - следва да укажете съдействие на пострадалата

Приложение 9. апр. 2017 ОП-Плевен до РП-Плевен - изпратете исканите документи в 7-дневен срок

Приложение 10. ное. 2018 ОП-Плевен дп РП-Плевен  - изпратете исканата справка в 3-дневен срок

Приложение 11. окт. 2020 ОП-Плевен до РП-Плевен - изпратете копие от акта (по исканите от пострадалата копия от документи)

Приложение 12. ян. 2021 ОП-Плевен до мен - уведомяват ме, че набл. прокурор не се е произнесъл с акт по исканите още приживе от пострадалата ми майка ми копия от документи и от ОП нищо не могат да направят

.

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с ОП-Плевен по пр. 42/15 и от новините за 2023

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2614

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.