Новини по делото за нашата имотна измама: 03.12.2014 - 23.07.2015

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото с нашата имотна измама  

-

Публикувано на 07.05.2017

Р. Стоянова

-

10.12.2014 Изпращам писмо до набл. прокурор Ивета Маркович С това писмо за първи път наблюдаващият прокурор е уведомен официално, че нотариус Иванов №007 е главният виновник за имотната измама. Писмото е заверено пред Варненски нотариус - подпис и съдържание. Тя не ми отговори, но след това писмо е направила първи опит за самоотвод. Не са й разрешили.

06.01.2015 От майка ми до пр. Ивета Маркович Молба за отмяна на нотариалните актове по чл. 537, ал. 3 от ГПК

13.01.2015 Постановление на пр. Маркович: стр. 1, стр. 2 и  стр. 3
Отказва да предяви иск по чл. 537, ал. 3 от ГПК с аргумента, че "издадените преписи имат същата сила като оригиналните решения на поземлената комисия", а "нотариалните актове са истински и отразяват действителната воля на издателя" Тук прокурорът греши - нот. акт отразява волята на страните, а не на издателя. По-нататък постановлението продължава така: "и самия издател са именно лицата, които са ги подписали" - пак грешка, издателят е само един - нотариусът (вж Пример № 4)

16.01.2016 Районен пр. Дияна Илиева се притичва на помощ на Маркович - вж Пример № 28.

20.01.2015 Втори разпит на майка ми, пак по делегация. Дойдоха в дома й. Бях ангажирала и адвокат. И синът ми дойде. Пълна стая с народ. Разпитът беше съвсем кратък. В изпълнение указанията на съда трябваше да отговори на кого се е обаждала на 12.02.2013. Като чу въпроса, майка ми се засмя и попита всички събрани: "Вие спомняте ли си на кого сте се обаждали на 12.02.2013?" На свой ред и ние се засмяхме.

13.03.2015 От майка ми до пр. Маркович - молба за излизане от тесния кръг около пълномощника и насочване към нотариус Иванов №007: стр. 1 и стр. 2. Придружаващ имейл (писмото е оставено без отговор, въпреки че и от ОП-Плевен изпратиха до Районна писмо на 25.03.2015 да имат предвид искането в хода на разследването)

13.04.2015 От майка ми до пр. Маркович - пак молба за иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК, сега е добавен и чл.574 от ГПК Без отговор, естествено.

ГОЛЯМОТО МЪЛЧАНИЕ ВЕЧЕ БЕШЕ ЗАПОЧНАЛО - вж. Мълчанието на прокурорите - списък на писмата, изпратени от пострадалата и близките й до прокуратурата в помощ на разследването по досъдебно производство №2924/2013 вр. пр. №3624/2013 на РП-Плевен. Всички тези писма са оставени без отговор - писма, изпратени в помощ на разследването!

-

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото с нашата имотна измама  

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1181

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.