Новини по делото с нашата имотна измама: януари-март 2017

        

 

 

         03.01.2017 - 27.02.2017 Тече оживена междуведомствена кореспонденция за изясняване на въпроса, дали е спряно ДП-то или не е спряно, тъй като на сайта на ПРБ стои съобщение, че е спряно от 03.01.2017, а админ. р-л на РП-Плевен твърди, че не е спряно. От горестоящите прокуратури са изпратени общо 11 бр. писма до РП-Плевен с указания за изпращане на постановлението и спазване разпоредбите на НПК: три от ОП-Плевен: 1, 2 , 3, седем от ВТАП: 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 и едно от ВКП. През цялото време на сайта на ПРБ продължава да стои съобщението за спиране от 03.01.2017.  Успоредно тече кореспонденция с админ. р-л на РП-Плевен във връзка с жалбата на майка ми срещу бившия набл. пр. Ивета Маркович, уточнена като жалба за неоправдано забавяне (чл. 307 ЗСВ), но админ. р-л на РП-Плевен не иска да разгледа жалбата и постоянно прекратява преписката - 5 пъти вече: 12, 3, 4, 5.   На 13.02.2017 майка ми изпраща молба за проверка до ВСС, а на 21.02.2017 -  писмо до админ. р-л на ОП-Плевен.

       27.02.2017 Получаваме постановлението за спиране Оказва се, че не е от 03.01.2017, нито от предходния ден (както пише на съобщението на сайта на ПРБ), а от ... 17.11.2016!  Тутльовци заспали!

       02.03.2017 Майка ми получава тежък инсулт - гадните номера на прокурорите я съсипаха Няма да се спрат, докато не я убият. Тъпи, гадни, мръсни, долни, глупави садисти! 4 години издевателстваха над горката ми майчица. В последното писмо, което получихме преди 3 дни, пак се изгавриха с нея, че им била пречела на калпавото разследване. А тя толкова вярваше, че ще й съдействат и ще накажат виновните за имотната измама, от която пострада през 2013.

     15.03.2017 Майка ми умира. Без да знаят, че жертвата се е преселила в един по-хубав свят, на  23.03.2017 от ВТАП изпращат писмо, с което уведомяват починалата, че липсвала била възможност за намеса, понеже защото бла-бла-бла, бла-бла-бла...да сме били обжалвала и т.н. ВТАП нищо не можела да направи, ОП-Плевен следвало било да прецени дали да извърши инстанционна проверка, а набл. прокурор следвало било да прецени дали да изпрати копия от искани материали (хм, едно копие е поискано само, от протокола, с който е иззето пълномощното от Гороцвет, поискано е още на 27.11.2016, на 19.12.2016 ОП-Плевен указа на РП-Плевен да го изпратят и пак нищо - голямо туткане се туткат тези прокурори) Бог да прости горката ми многострадална майчица!

       23.03.2017 - Обяснявам на ВТАП защо не е възможно да обжалваме и изпращам за справка материала "Документните престъпления в нашия случай на имотна измама", в който се съдържа и цитат от едно хубаво съдебно определение по друг случай с отлични обяснения за връзката между чл. 311 и 212 НК

       27.03.2017 От ВСС се получава писмо с днешна дата до покойната ми майка,  подписано от Ясен Тодоров, с което препращат по компетентност до админ. р-л на РП-Плевен писмо, уж изпратено от майка ми до ВСС на 27.02.2017 (няма такова). Вероятно се опитват да направят същия номер, като през 2015 - уж че пострадалата била обжалвала постановление, ама не знаела била къде да го изпрати, за да го пробутат на съда - вж пример №5.  Тогава използваха едно благодарствено имейлче до набл. прокурор. Този път стигнаха още по-далече - измислиха си имейла. Никак няма да се учудя, ако съдът сметне несъществуващия имейл за обжалване на тъпото постановление за спиране и се произнесе, че отменя постановлението за спиране, Целта е да се санират изтеклите срокове. А целта оправдава средствата! Голям майтап взе да става! Щом чак ВСС се притичва на помощ на калпазаните от РП-Плевен, значи решението да ни откраднат земите е взето на много високо ниво. Ще видим - ха дано да греша.

      30.03.2017 От ВКП се получава писмо до покойната ми майка от дата 22.03.2017. Уведомяват я, че били извършили проверка по нейни сигнали, която не била установила данни за извършени дисцилинарни нарушения на набл. прокурори и разследващия следовател.

-

        

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1160

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.