27.02.2017 Дочакахме постановлението за спиране

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички "Лирически отклонения".

-

Голямо събитие, голямо чудо! Отбелязах го с постинг във фейсбук.

https://web.facebook.com/rennie.todorova/posts/1223294831124834

      Днес следобед получихме прословутото постановление за спиране на ДП-то. Не било от 03.01.2017, нито от предходния ден (както пише на съобщението на сайта на ПРБ), а от ... 17.11.2016!

А сега - внимание, дръжте се за стола! - постановлението от 17.11.2016 е изведено на 20.02.2017! Ох, бързина, ох, кеф! А пък админът на РП-Плевен уверяваше майка ми, че не били толерирали по никакъв начин бездействието в неговата прокуратура! Да, бе, да! Близо 4 години не са си мръднали задниците да разследват имотната измама! Ние си проведохме сами разследването. Поднесохме им резултатите на тепсия. Те се нацупиха и обидено замълчаха.

       Сега поредният наблюдаващ прокурор 4 месеца се пули какво ли е това престъпление и не схваща.Установил е само, че случаят е изключително сериозен - така пише в писмо до двете с майка ми. Имал бил нужда от време да се запознае с материалите - пише по-нататък в писмото, - затова бил спрял ДП-то временно.

       А пък в самото постановление е посочил за основание чл. 244, ал. 1, т.2 от НПК: "Чл. 244. (1) Прокурорът спира наказателното производство: 2. когато извършителят на престъплението не е разкрит;" Леле, леле, какъв глупак! Неразкрит извършител има при кражба, примерно, или убийство.

       Тогава - съгл. НПК Чл. 245. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. и доп., бр. 93 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) "Когато спира наказателното производство поради неразкриване на извършителя, прокурорът изпраща делото на съответните органи на Министерството на вътрешните работи, на Държавна агенция "Национална сигурност" или на Агенция "Митници" за продължаване на издирването. Тези органи съобщават на прокурора за резултатите от издирването и му предоставят събраните материали."

      А нашичкият не е е уведомил никакви органи. Седи си в кабинета и си бърка в носа, образно казано. Чуди се откъде да я захване. Сложно, сложно и мнооого сериозно престъпление. Ха-ха! Елементарна документна измама. Единственото сложно е да измислиш как да я прикриеш. Що се отнася до търсенето на извършителя, който документ отвориш, все извършител изскача. Изобщо въпросът е по-скоро, кой НЕ е извършителят.

Наближава времето да завеждаме гражданското дело и направо тръпки ме побиват, като си помисля какви глупости ще трябва да слушам от съдиите и колко пъти ще ми губят времето.

      То още като започнахме битката срещу незаконното регулиране на преводаческата дейност си пролича, че няма юристи в България. Хем там направо с върховни прокурори си имахме работа, от ВАП! Все отбор юнаци, глупак до глупака, майно льо. Е, разбира се, сигурно има и свестни юристи, но са изтикани в ъгъла от тъпи връзкари. (линк към последното засега писмо до ВАП, по което уж работят: http://softisbg.com/rennies_blog/20022017.html)

Накратко. Турни идиотчета на ключови позиции и кради, кради, кради!

-

Обратно към всички "Лирически отклонения".

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1078

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.