19.12.2023 Писмо до 2-ро РУП на МВР - Варна

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

ДО: Инсп. Костов

2-ро РУП-Варна

ул. "Брегалница" 1

.

УВАЖАЕМИ ИНСПЕКТОР КОСТОВ,

.

Във вр. с Ваше обаждане от тел. 0898756976, приложено изпращам исканата от РП-Плевен информация (постановлението на СГП от 06.12.2023 и обжалването му от 18.12.2023, бел.блогър). Нямам какво да добавя.

.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 66 г., ЕГН ...
пострадала по ДП № 2924/2013 на РП-Плевен

на мястото на Йорданка Найденова, поч. 2017
гр. Варна 9010, ул. "Георги Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
моб. 0888609072, email:
rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо до Апелативна прокуратура гр. София, изпратено по куриер Еконт Експрес на 18.12.2023 г., доставено на 19.12.2023 г.

.

19.12.2023

гр. Варна

.

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2693

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.