Новини по делото за нашата имотна измама: юни 2017

Начало на блога

  -

01.06.2017 От Омбудсмана - Уведомява ме, че се е обърнала към административния ръководител на Специализираната прокуратура с искане за извършване на проверка.

01.06.2017 От ВАП до мен - правно неграмотно писмо. Изпратено в отговор на писмото ми от 31.05.2017 и включено в Списъка под № 35.

01.06.2017 От ВАП до админ. р-л на РП-Плевен - препращат му моя молба до ВАП от 31.05.2017 за проверка на прекалено дългите срокове по ДП №2924/13, пр. №3624/13 по описа на РП-Плевен и липсата на изпълнение на указанията на съда от февр.-март 2016 г., дадени преди цели 14 месеца.

02.06.2017 Становище на гл. инспектор Теодора Точкова - ИВСС Изпратено в отговор на "забележките" по становището на Кабзималска от 05.04.2017. Цитират се няколко пъти решения на Европейския съд по правата на човека за правото на разумен срок при решаване на делата и др.

02.06.2017 До пр. Лещаков-ВТАП - препращам на апел. прокурор писмото до ОП-Плевен от 23.05.2017 (сигнала за длъжностно престъпление на 007) с молба да го препрати до ОП-Плевен, като ме уведоми, защото оттам не са ми изпратили дори обратната разписка.

05.06.2017 До пр. Луканов от РП-Плевен Изпращам в помощ на разследването статията "Прокуратурата е можела да разкрие измамата за два месеца" (без увода)

05.06.2017 От пр. Лещаков - нямало било нарушаване на сроковете. Да, бе, да!

06.06.2017 До Гл. прокурор - възражения по становището на Гл. инспектор ИВСС

08.06.2017 До пр. Лещаков от ВТАП - за сроковете. Спазването на сроковете по НПK беше най-силният аргумент на прокурорите досега. Е, все още се опитват да го изтъкват с половин уста, но вече не върви. С това спиране и възобновяване направо се оляха.

12.06.2017 До Спец. прокуратурата  - в отговор на постановлението им от  05.05.2017 за отказ да образуват ДП срещу ОПГ по чл. 321.

13.06.2017 До Омбудсмана - Уведомявам го, че проблемът с липсата на отговор от СП е решен с получаването на отговор директно от Специализираната прокуратура.

13.06.2017 Днес се обадих до РП-Плевен и попитах за срока. Казаха, че е удължен до 07.10.2017. Сигурно са решили да си изкарат спокойно летните отпуски.

14.06.2017 До ИВСС - молба за съдействие да получа копия от някои документи, съхранявани в РП-Плевен. Предния път чакахме три месеца за две копия, но накрая все пак ги получихме - в началото на октомври м.г. Оттогава насам, обаче, са се стиснали като кокоши дупета и нищо не изпращат.

15.06.2017 Получавам копие от писмо, изпратено от ОП-Плевен до РП-Плевен За пореден път окръжният прокурор указва на РП-Плевен да ми бъдат изпратени исканите копия - в срок от 3 дни.

15.06.2017 До РП-Плевен - препращам писмото от ОП-Плевен до РП-Плевен и моля служителите от РП-Плевен незабавно да го предадат на наблюдаващия районен прокурор, тъй като ОП-Плевен поставя срок от 3 дни за изпълнение на 5 точки с отдавна изискани копия на документи. Прилагам и две мои писма: до ОП-Плевен с 5-те точки и до ИВСС.

15.06.2017 До ОП-Плевен  - питам какви мерки ще бъдат предприети, ако РП-Плевен отново не изпълни указанията и моля за становище по законосъобразността на извеждането на постановлението за спиране (изведено е три месеца след датата на издаване и повече от месец след изтичане на срока по НПК). Прилагам постановлението и 9 писма с неизпълнени указания: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

19.06.2017 От ИВСС до админ. р-л на РП-Плевен - препращат му по компетентност молбата ми от 14.06.2017

22.06.2017 До админ. р-л на ОП-Плевен - моля за информация дали сигналът ми от 23.05.2017 е бил разпределен на случаен принцип.
26.06.2017 До окр. пр. Антонова Уведомявам окр. прокурор за неизпълнение на указанията му до РП-Плевен от 13.06.2017, въпреки поставения срок от 3 дни. Изразявам надежда, че ще бъдат взети мерки с цел да получа от РП-Плевен исканите документи, някои от които чакам вече близо 9 месеца.

Начало на блога

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1238

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.