31.05.2017 До ВАП - молба за проверка

Начало на блога

Това писмо е част от КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ВАП

-

Subject: молба за проверка
Date: Wed, 31 May 2017 09:08:24 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: vap@prb.bg, office_gp@prb.bgДО: ВАП

КОПИЕ: Гл. прокурор

Молба за проверка на прекалено дългите срокове по ДП №2924/13, пр. №3624/13 по описа на РП-Плевен и липсата на изпълнение на указанията на съда от февр.-март 2016 г., дадени преди цели 14 месеца.


от Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********
дъщеря на починалата на 15.03.2017г. пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен
Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72
Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/
Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com

Изложение
В РП-Плевен близо 5-та година се води мудно и непрофесионално разследване по имотна измама със земи в Плевенско. Първо 6 месеца са отишли за предварителна проверка, после е образувано ДП по чл. 212, ал. 1 НК, което и десега се води само по този член и алинея, въпреки че още от края на 2014 г. сме предоставили на прокурора допълнителни данни за престъпления и на други лица, освен лъжепълномощника, и по други членове и алинеи, освен чл. 212, ал. 1. Данните са от документацията в архива на нотариуса и кмета. ДП-то два пъти е прекратявано и един път - спирано. Спирането не е обжалвано, защото беше неясно, а и точно тогава пострадалата (майка ми) получи тежък инсулт, постъпи в болница и седмица след изписването почина - на 84 г. в четвъртата година на мудното разследване, без да дочака дори делото да влезе в съда. 

Цяла година преди смъртта на майка ми Съдът беше констатирал сериозните пропуски на прокурора: "прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и  ал.5 от НПК (!)."

и още: "въпреки че прокурора е взел решението по вътрешно убеждение, то това убеждение не е основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото (!)."

и още: "прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото  и те са тълкувани превратно (!)".

Съдът изброи редица доказателства, тълкувани превратно от прокурора и заключи: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице (!!!)."

Съдът констатира, че са събрани достатъчно доказателства, но прокурорът само ги изрежда (като журналист в новинарска емисия, без правен извод) и даде указания на прокурора да извърши преценка на вече събраните доказателства: "Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка.(!)"

Съдът посочи  конкретните документи, които очакват преценката на прокурора:   "приложените в оригинал документи - пълномощно и нотариални актове и копие на нотариални актове".

Оттогава изминаха 14 месеца, а преценка все още не е извършена. Смениха се трима набл. прокурори, а указанията на съда стоят неизпълнени. Първият прокурор се самоотведе непосредствено след получаване на указанията, вторият мълча 7 месеца, след което беше командирован, третият мълчи от 7 месеца.

Моля за проверка по прекалено дългите срокове на ДП №2924/13, пр. №3624/13 по описа на РП-Плевен и липсата на изпълнение на указанията на съда от февр.-март 2016 г., дадени преди цели 14 месеца.

Прилагам двете съдебни определения.

Ще си позволя да цитирам тук по-подробно двете съдебни определения, приложени към настоящето писмо с пълния им текст. Извинявам се, че са във вида, в който са публикувани на сайта на съда - със заличени имена, но това е единственото, с което разполагам. Аз съм запозната със случая и не ми е проблем да възстановя заличените имена. Това са:
        Й. Н. -  Йорданка Найденова, пострадалата ми майка, починала на 84 години в 4-тата година от имитацията на разследване, от гр. Варна;
        С. К. - Станимир Кожухаров, лъжепълномощника, от гр. София;
        В. Д. - Велик Дунчев, братовчед на лъжепълномощника, от гр. Разград;
        И. Д. - Иван Димитров, кмет на Гороцвет, Разградско, вече бивш, осъден в края на 2013 г. по чл. 311, ал. 1 НК за над 100 неприсъствени заверки, познат на братовчеда на лъжепълномощника .

       Из определение от 01.02.2016 на РС-Плевен (приложено):
        "От многотомното дело съществени за разкриване на обективната истина се явяват: показанията на пострадалата от престъплението Й. Н., показанията на свидетелите С.К., В.Д. и И.Д., заключенията на вещите лица по изготвените техническа и почеркова експертизи, заключението на съдебно-медицинска експертиза, както и приложените в оригинал документи - пълномощно и нотариални актове и копие на нотариални актове".
        "Съдът счита, че възползвайки се от това свидетелят [В.Д.], който е бил добър познат със свидетеля  [И.Д.] го е мотивирал да завери подписа под пълномощното, без присъствието на Й.Н. В този смисъл достоверността на показанията на свидетеля  [В.Д.] следва да бъде преценявана през разпоредбата на чл.121 от НПК, която му дава възможност да не дава показания уличаващи го в извършване на престъпление. Същото се отнася и за свидетелите  [С.К.] и  [И.Д.]."
        "За да се установи обективната истина по делото, следва да бъде
отговорено и на въпроса, поради какви причини се е наложило  [Й.Н.] с цел
издаване на пълномощно на  [С.К.] и поради каква причина в крайна сметка
пълномощното е издадено в с.Гороцвет от кмета  [И.Д.] близък познат на свидетеля
[В.Д.], като се има предвид, че село Гороцвет освен, че не се намира на главния път гр.Варна-гр.Плевен, отстои на 27 км. от този път. Нелогични са твърденията
на  [С.К.]и [В.Д.], че са пътували за гр.Плевен, отделно установено от заключението на назначената техническа експертиза, че на 12.02.2013г. [С.К.] и [В.Д.] не са били заедно. С оглед здравословното състояние на пострадалата Н., видно от заключението на назначената по делото съдебно-медицинска експертиза и напредналата й възраст най-логично е било упълномощаването да бъде извършено пред нотариус в гр. Варна, не е било необходимо и да се пътува до гр.Плевен. С оглед установените факти по делото, а именно, че с.Гороцвет се намира на 27 км. от главния път гр.Варна-гр.Плевен, приятелството на [В.Д.] с кмета на с.Гороцвет - [И.Д.], навеждат съда на извода, че свидетелят [И.Д.] е бил търсен за така наречената „не присъствена заверка". След проверка в регистъра на нотариусите съдът установи, че регистрираните нотариуси с действащ район гр. Варна, където живее пострадалата Н. са 41 и ако всичките са били ангажирани този ден, както твърди свидетеля  [С.К. или В.Д., не съм сигурна, бел. моя], не е ли могло поради „голямата служебна ангажираност" на свидетеля  [С.К. или В.Д., б. м.] да бъде определен конкретен ден и час, в който да бъде извършена заверката на подписа на Н. Липсата на отговори на тези логични въпроси навеждат съда на извода, че свидетелката Н. изобщо не е полагала подписа си пред длъжностно лице, а са достоверни нейните показания, че е подписала пълномощно представено й от [С.К.], което впоследствие той е заверил. Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице."
    

   Из Определение от 01.03.2016 на ОС-Плевен (приложено), с което е потвърдено определението на Районния от 01.02.2016:
        "Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка." 
         "прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото  и те са тълкувани превратно"
        "По делото по отношение на свидетелите С.К., И.Д. и В.Д. са събрани доказателства, че същите се намират в близки отношения [за тези тримата може да се каже, че отговарят на дефиницията за ОПГ по чл. 93, т. 20 НК, б.м.]. Събрани са и доказателства , че именно С.К. е представил и използвал  пълномощното за да продаде имотите на Н.. Събрани са доказателства, че К. и Д. на 12.02.2013г. не са били заедно , както твърдят в показанията си. По делото няма и доказателства в подкрепа на твърдението на К., че преди да тръгнат с Н. за гр.Плевен при нотариус, той и бил вече платил имотите."
        "В показанията си пострадалата Н. е категорична, че не е имала намерение да продава имотите си, че не е пътувала на 12.02.2013г. от гр.Варна за гр.Плевен за да завери нотариално пълномощно за продажба на имотите си. Свидетелката е категорична и че подписвала документи представени и от С.К., но в гр.Варна. Показанията на свидетелката са неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент. Предвид тези обстоятелства и посочените по-горе доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата. Показанията на пострадалата Н., на свидетелите К., Д., Д., без изключение както и  другите събрани доказателства са оценени превратно от прокурора."
        "прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и  ал.5 от НПК."
        "въпреки че прокурора е взел решението по вътрешно убеждение, то това убеждение не е основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото."
        "постановлението на прокурора при РП-Плевен от 24.07.2015г. , с което е прекратено наказателната производство по досъдебно производство  № 2924/13г. по описа на същата прокуратура е незаконосъобразно и необосновано"
   "Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка."   

-

Начало на блога

Това писмо е част от КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ВАП

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1226

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.