Новини по делото за нашата имотна измама: август 2017

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

01.08.2017 Публикувам бележки по пълномощното и по регистъра за нотариални удостоверявания

-

07.08.2017 Изпращам бележките по пълномощното до ОП-Плевен, ВТАП, ВКП, СП и ИВСС с надеждата да се самосезират, като осъзнаят, че констатациите на Съда от началото на миналата година са били правилни - за това, че събраните доказателства са "достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице" и че  "прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК". За съжаление, повечето дори не връщат обратната разписка. Пълно мъртвило.

             -

08.08.2017 Изпращам бележките по пълномощното и регистъра до РП-Плевен - в помощ на обвинението. Прилагам и писмото с указанията на ОП-Плевен от 13.06.07 (неизпълнени от РП-Плевен) Не връщат обратната разписка.

-

           Същевременно в Плевен текат рокади - на 01.08.2017 Ваня Савова от ВКП встъпва в длъжност админ. р-л на ОП-Плевен, а единствената кандидатура за админ. р-л на РП-Плевен не е одобрена (кандидатът е бил сегашният админ. р-л на РП-Плевен Владимир Николов - линкът води към кратката ни кореспонденция с него). Ето какво казва Цацаров за Вл. Николов и РП-Плевен - източник "Правен свят": "Цацаров изрази своето смущение от факта, че Николов прекарва изключително много време в обучителни семинари, конференции и т.н. Смутен бил и от това, че думата "лидер" натрапчиво се повтаря в концепцията на Николов, както и в трикратното цитиране на негови изказвания там. Според Цацаров промяната в РП-Плевен трябва да бъде такава, каквато настъпи в окръжната прокуратура в града. "Никой не може да ме убеди, че ситуацията на районната прокуратура не е била и не е функция на тази в окръжната прокуратура. Ще подкрепя идеята да бъде дадена възможност за конкуренция", заяви още обвинител №1.

-

16.08.2017 Оплаквам се на окр. пр. Антонова, че още не съм получила отдавна изискани от РП-Плевен копия от документи, които са ми необходими за гражданското дело, въпреки нейните указания да ми ги изпратят в срок от 3 дни, дадени още на 13.06.2017. Обяснявам, че стана вече 11-ти месец, откакто чакам копието от граф. експертиза на пълномощното и 9-ти - копието от протокола, с който от кметството е иззет вторият екземпляр на това пълномощно.

-

17.08.2017 Оплаквам се на новия админ. р-л на ОП-Плевен от липса на отговор по мой сигнал от 23.05.2017 до предишния админ. р-л по сигнал за длъжностно престъпление на нотариус Иванов 007

-

18.08.2017 До Инспектората на ВСС - моля за информация, кога ще получа отговор на писмото си от 11.07.2017 до г-жа Точкова, Гл. инспектор ИВСС (с възраженията по становището ѝ от 02.06.2017)

-

18.08.2017 До кабинета на Гл. прокурор - моля за информация, къде е сигналът ми от 13.07.2017 за престъпление срещу правосъдието в РП-Плевен

-

18.08.2017 Напомняне до Нот. камара и МП, че 10-ти месец очаквам отговор на сигнала си от 04.11.2016 за въпиющата правна неграмотност на нотариус Иванов 007, демонстрирана и в националния ефир на 21.07.2016. Уведомих ги за изменението на ЗСПЗЗ от 30.07.1999, обн. ДВ бр. 68/1999, с което решенията на ПК придобиват силата на КНА, с изключение на тези, за които вече е издаден КНА. Предположих, че 007 вероятно не е знаел за тази разпоредба, а не е изключено и други нотариуси да не знаят за нея, в т.ч. и председателят на Нот. камара.

 

24.08.2017 Жалба срещу г-н Вл. Николов, админ. р-л РП-Плевен до админ. р-л на ОП-Плевен с копие до ИВСС. Оплаквам се, че админ. р-л не е обърнал никакво внимание на жалбите на майка ми за бездействие и укриване на доказателства по ДП-то в РП-Плевен. Прилагам становището на ИВСС и бележките по двата екземпляра на пълномощното. 

-

На 24.08.2017 се обадих до ВКП да попитам докъде е изпратено писмото от 14.08.2017 по пр. 597/17. Казаха - до Гл. прокурор.

-

25.08.2017 До апел. прокурор Изпращам три искания: да получа копия от отдавна изискани документи, някои от които чакам вече 11-ти месец, РП-Плевен да изпълни указанията на ОП-Плевен, някои от които дадени още в края на миналата година, и на Съда, дадени още в началото на миналата година. Обяснявам, че се обръщам към ВТАП, защото ОП-Плевен изглежда не е в състояние да накара РП-Плевен да изпълни нееднократно даваните им указания.

-

29.08.2017 От  От Ясен Тодоров, Председател на КПЕ към ПК на ВСС  Уведомява ме, че админ. р-л на ВТАП е извършил проверка и е установил, че предстои извършване на следствени действия в сроковете по НПК. Писмото е изпратено по ел. поща, прикачено към мило придружително писмо

-
29.08.2017 До ВСС - благодаря и напомням за сигнала от 13.02.2017  Изпращам материала "Документите, с които е извършена имотната измама"
-
29.08.2017 До ВТАП във връзка с отговор от ВСС искам ускоряване на производството в РП-Плевен  Изпращам материала "Документите, с които е извършена имотната измама"
-

29.08.2017 До ОП-Плевен във връзка с отговор от ВСС искам ускоряване и получаване на копията от изисканите преди близо година документи. Изпращам материала "Документите, с които е извършена имотната измама"

-

30.08.2017 До Омбудсмана - напомняне за липса на отговор по жалбата от 29.05.2017

-

31.08.2017 От ВТАП - Апел. пр. Лещаков пак повтаря, че нямало основания за намеса. Нарекъл е акта си "резолюция" - термин, който не съществува в НПК. Цитира три мои писма до него - от 07.08.2017бележките по пълномощното), от 25.08.2017  (с трите искания) и от  29.08.2017 (с искане за ускоряване и с бележките по всички  документи, с които е извършена имотната измама, сред които са и трите, посочени като най-важни от съда), но не се произнася по сигнала, че в РП-Плевен не изпълняват нито исканията на пострадалата, нито указанията на ОП-Плевен, нито указанията на Съда.

-

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1295

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.