Новини по делото за нашата имотна измама: май 2017

Начало на блога

  -

03.05.2017 До пр. Емил Владимиров от ВКП Благодаря за отговора му от 28.04.2017 и моля за уточнение, какви ПСД са извършени по нашето ДП в периода март 2016-12.04.2017.

03.05.2017 От пр. Антонова до РП-Плевен Препраща на набл. прокурор моето писмо до нея от 28.04.2017 (което съдържа гафа с думата "кретен") и му напомня, че още не й е изпратил постановлението за възобновяване 

03.05.2017 До пр. Луканов - моля за извинение Усърдно се извинявам за гафа с думата "кретен", за да предотвратя евентуални опити да ме съдят за обида. Добре, че вече се бях извинила пред ОП-Плевен още същия ден, когато сгафих, на 28.04.2017. Същевременно напомням, че майка ми почина, без да получи извинение от нито един прокурор или следовател  за обидите по неин адрес, че била "агресивна", че имало съмнения в свидетелската й годност, че била пречела на разследването и т.н.

04.05.2017 До пр. Антонова Моля окр. прокурор да вземе необходимите мерки срещу категоричния отказ на районните прокурори да изпълняват нейните и на Съда указания. Има нейни указания от март 2015, които още стоят неизпълнени. На съда са от март 2016. Мислех първо да напиша поредното напомняне, че чакам отговор от еди-кога си, еди-кога си и еди-кога си, но се отказах, като си представих как ще им изпрати поредното указание, без въобще да се интересува, че няма да го изпълнят, както не са изпълнявали и досегашните.

05.05.2017 До пр. Луканов от РП-Плевен Искане незабавно да бъда призована за снемане на пълни показания. Изразих готовност да окажа пълно съдействие на разследването.

05.05.2017 До пр. Лещаков от ВТАП - молба за контрол. Препращам писмото до ОП-Плевен от 04.05.2017 по пр. 42/15 на ОП-Плевен с молба да бъде прието като допълнение към писмото ми до ВТАП от 21.04.2017, тъй като преписката в ОП-Плевен е прекратена. Още на следващия ден след това писмо "прекратената" преписка пак се "отвори" и пак взеха да я решават, за кой ли път ....

05.05.2017 от Спец. прокуратурата - постановление за отказ да образуват ДП срещу ОПГ по чл. 321.

10.05.2017 До пр. Луканов от РП-Плевен Моля го за отговор на мое писмо отпреди година до предишния набл. прокурор. Опитвам се да му обясня какви грешки е допуснал нотариус Иванов 007.

10.05.2017, 22:43 До пр. Луканов от РП-Плевен - искане по ДП 2924/13  за граф. експертиза на кметските подписи върху т.нар. 2 бр. оригинални пълномощни. Нашият случай най-вероятно ще се окаже фалшифицирани кметски подписи.

11.05.2017 До админ. р-л на РП-Плевен- искане да бъда информирана за хода на ДП-то, да се спазват сроковете по НПК, да не бъда лишавана от възможност да  окажа пълно съдействие на разследването. Оплаквам се от нарушения всякакви. Споменавам издевателствата над майка ми години наред. Споделям, че съм травмирана.

11.05.2017 От Антонова до РП-Плевен. Препраща мое писмо до тях от 05.05.2017. Прескочила е писмото ми до нея от 04.05.2017. Ще трябва да й го препратя.

15.05.2017 До пр. Лещаков от ВТАП - във връзка с тел. р-р по негова инициатива, записан с негово разрешение (приложен - само моят глас се чува).

15.05.2017 От пр. Лещаков, ВТАП, до РП с копие до ОП Плевен. Иска да бъде уведомен за предстоящите действия и прогнозния срок за приключване на ДП-то в РП-Плевен.

17.05.2017 До ГДБОП  Във връзка с призива на ГДБOП вcички поcтpадали от бандата на Куката и Бокса да cе cвъpжат c пpокypатypата и да не cе cтpаxyват, ги уведомявам, че ние сме пострадали от бандата и не се страхуваме. Свързали сме се с прокуратурата, но самата прокуратура изглежда се страхува, затова ДП-то по нашия случай "боксува" вече близо 5-та година.

17.05.2017 До Спец. прокуратура Същото, като до ГДБОП. Само добавих след "боксува вече близо 5-та година", че от близо две години не са извършвани никакви процесуално-следствени действия.

17.05.2017 От Антонова до РП-Плевен. Пак им препраща мои писма до тях и указва да ме конституират като пострадала. Този път им поставя срок от 3 дни, сякаш не помни, че на 24.04.2017 им беше дала срок от 7 дни, който не е спазен и до днес - 17.05.2017. 

19.05.2017 До РП-Плевен, пр. 3624/13, с копие до горестоящи Оплаквам се, че нямам никаква информация за хода и срока на ДП-то.

22.05.2017 До пр. Лещаков - напомняне за липса на отговор  на писмото ми до него от 21.04.2017.

23.05.2017 До ОП-Плевен - сигнал за длъжн. престъпление 282 НК - нотариус 007

24.05.2017 Става ясно защо боксува разследването по нашия случай

26.05.2017 От пр. Лещаков в отговор на напомнянето ми от 22.05.2017. Не отговаря на напомнянето, но пише, че предстои да ме разпитват и да преценят предприемане на действия по привличане на обвиняеми лица.

26.05.2017До почитаемия пр. Лещаков от ВТАП  Благодаря му и го уведомявам, че доверието му в прокуратурата е силно разклатено - особено след публикации в медиите, че плевенската банда на Куката и Бокса, арестувана при акция на ГДБОП в края на април т.г., е била покровителствана от окръжен прокурор, подсъдим за престъпление срещу правосъдието. Споменавам, че 50-те дка са във владение на Иво Бокса. Заявявам, че е застрашен обществен интерес, а не само личен и че майка ми е станала жертва на двойна измама - веднъж са я измамили бандитите, които отнеха поземлената й собственост, и втори път - прокуратурата, която прикриваше и все още прикрива престъплението. Искам гаранции, че няма да бъда измамена като нея.

29.05.2017 До Омбудсмана - за липса на отговор от ВСС на писмо от 13.02.2017 Два пъти напомнях на ВСС - на 21.03. и на 21.04.2017. Мълчат.

31.05.2017 До ВАП - молба за проверка по прекалено дългите срокове на нашето ДП и неизпълнение указанията на съда, дадени преди 14 месеца 

31.05.2017 До пр. Лещаков от ВТАП - молба за проверка по липса на отговор от ОП-Плевен на молба от 04.05.2017 до окр. пр. Антонова за контрол и  предприемане на необходимите мерки срещу неизпълнението на нейните и на Съда указания по ДП № 2924/13 на РП-Плевен

31.05.2017 До ОП-Плевен - молба за проверка и контрол по отдавна изискани и все още неполучени заверени копия, въпреки указанията на окръжния прокурор (приложени 4 писма с указания от ОП-Плевен до РП-Плевен). От октомври м.г. чакам експертизите на подписите на майка ни върху 2-та бр. пълномощни, от ноември - един протокол и от април - копия от архива на нотариуса и от Службата по вписванията.

-

Начало на блога

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1188

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.