Новини по делото за нашата имотна измама: 24.07.2015-01.03.2016

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото с нашата имотна измама  

-

Това е период без нито едно процесуално-следствено действие (ПСД). Набл. прокурор за втори път прави опит да прекрати делото, но този път Съдът не просто отменя тъпото й прокурорско постановление, а направо я посича.

-

24.07.2015 Постановление за прекратяване на ДП 2924/13 по пр. 3624/13 на РП-Плевен, изведено на 27.07.2015.

11.09.2015 Постановлението, редактирано и допълнено от дъщерята на пострадалата изпратено на 11.09.2015 до адм. р-л на РП-Плевен под формата на възражения и искания за служебна проверка по чл. 243 ал. 9 от НПК (придружаващ имейл), оттам препратено до ОП-Плевен на 15.09.2015 (без отговор)

Следва забавна случка:

На окръжен прокурор от Плевен е възложена служебна проверка по възражения срещу прекратено ДП. Месеци наред прокурорът се чуди какво да направи, за да се отърве от произнасяне по възраженията и накрая измисля - скрива ги, изравя едно имейлче от пострадалата до набл. прокурор, озаглавено "благодарствено писмо до пр. Маркович от РП-Плевен" и го пробутва на съда под формата на "обжалване от пострадалата срещу постановлението за прекратяване". Окръжният прокурор греши. Имейлчето не е никакво възражение, то е озаглавено "Благодарствено писмо до набл. прокурор" и наистина е благодарствено, дори майчински загрижено: "Да не би нещо да Ви заплашват тези престъпници и да не смеете да си кажете? Моля Ви, не се страхувайте! Повярвайте в доброто! То съществува, но има нужда от помощ, защото е деликатно и ранимо." Накрая има изразено намерение за оплакване "Ще се наложи да се оплаквам от Вас, за съжаление, но не давам да ми крадат земята", но това е само едно намерение и нищо повече.

-

01.02.2016 Определение на РС-Плевен (първи удар по тъпата глава на пр. Маркович) "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти (множество доказателства, бел. моя), които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице."

-

01.03.2017 Определение на ОС-Плевен (втори удар по тъпата глава на пр. Маркович) "Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка. Показанията на свидетелката (майка ми, б.м.) са   неизменни,   непроменени   и   установяващи   едни   и   същи   факти   и обстоятелства   от   началото   на   досъдебното   производство   и   до   настоящия момент.  Няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата. Прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото  и те са тълкувани превратно, като и че прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК."

-

Още информация  - в Документи по наказателното производство

-

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1175

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.