Новини по делото за нашата имотна измама: октомври 2017

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

02.10.2017 До к-т Гл. прокурор с копие до ДАНС и др. във връзка с тел. обаждане от ДАНС. Уведомявам за днешното обаждане от непознато лице, представящо се за Стоян Лечев от ДАНС, което говори за моя жалба до Гл. прокурор "относно едни неща на РП-Плевен". Моля да ме информират писмено дали съществува такова лице в ДАНС и ако съществува, дали на 02.10.2017 ме е търсило от моб. тел. 0886874076 на стац. ми 052988600. Изказвам предположение, че е било опит за тел. измама, понеже лицето се изразяваше много непрофесионално. Отново напомням за сигнала си до Гл.прокурор от 13.07.2017.

-

04.10.2017 До РП-Плевен - във вр. с несъстоялия се р-р с пр. Луканов  Тел. р-р не се състоя, защото набл. прокурор отказа  да записвам гласа си, докато говорим. Не неговия глас, а моя! Дадох му за пример апелативния и продължих с изреждане на пропуските и грешките в разследването, като дадох конкретен пример с пълномощното и завърших със седем въпроса.

-

05.10.2017 От апел. пр. Лещаков до мен - пак нищо не можел да направи

-

06.10.2017 До РП-Плевен Изпращам молба до набл. прокурор за писмено произнасяне. Поводът е поредното му упорито звънене на домашния ми телефон. Не му вдигам, защото работата му не е да си приказва с мен по телефона, а да се произнесе писмено. Почти цяла година вече мълчи.

-

На 07.10.2017 се появи съобщение, че е поискано удължаване на срока.  

На 09.10.2017 получих призовка да се явя за разпит на 11.10.2017 в ОСлО-Варна.

-

10.10.2017 До пр. Луканов във вр. с призовка извън срока по НПК. Отказвам да се явя на разпит, като излагам причините за това в 6 точки. Отказът е изпратен и на хартия с обратна разписка по Еконт Експрес до ОСлО-Варна с придружително писмо до следовател Милен Михалев.

-

На 11.10.2017 на сайта на ПРБ се появи съобщение, че на 10.10.2017 срокът е удължен със 123 дни, считано от 07.10.2017, затова реших да отида на разпита. Да не кажат после, че преча на калпавото им разследване. Добре мина, в спокойна и добронамерена атмосфера. Казах, че подписът на майка ми е фалшифициран, че номерът за заверка на съдържанието на пълномощното не е изведен в регистъра за нотар. удостоверявания на кметството, че  "преписите" от решението на ПК са просто едни разпечатки от базата данни на земед. служба, които не стават за сделка, и че нотариус Иванов 007 не е изпълнил служебните си задължения. Приложих копия от двете пълномощни, увеличени разпечатки от истинския и фалшифицирания подпис на майка ми върху тях, както и второ копие от фалшифицирания с нейния коментар "Фалшив, подпис, 06.10.2016", а също така и бележките по кметския регистър.

 -

 

12.10.2017 До Омбудсмана - за липса на отговор от Гл. прокурор на сигнала ми от 13.07.2017 за престъпление срещу правосъдието в РП-Плевен. Това е най-кратката жалба, която съм пускала.

-

12.10.2017 До г-жа Ваня Савова.Това писмо е същото като писмото до г-жа Ваня Савова от 17.08.2017 - за липса на отговор на мой сигнал от 23.05.2017 до предишния адм. р-л на ОП-Плевен за длъжн. престъпление на нотариус Иванов 007. Наложи се да го изпратя отново, след като на 05.10.2017 се обадих по телефона в деловодството на ОП-Плевен и ме информираха, че г-жа Савова е встъпила в длъжност чак през септ. 2017. Така от м. май досега сигналът стои неприет. Дано този път най-сетне го входират.

-

13.10.2017 От МП - Препращат мое писмо от 06.10.2017. Молят да потвърдя получаването.
13.10.2017 До МП - Потвърждавам и напомням, че очаквам отговор на писмото си от 04.11.2016.
13.10.2017 От МП - Искат да посоча рег. номер от 2016 г. и конкретно искане.  
13.10.2017 До МП - Посочвам рег. номер от 2016 и конкретно искане.

-

15.10.2017 До Омбудсмана за липса на отговор от Спец. прокуратура на възраженията ми от 12.06.2017 по постановлението на пр. Първанов от 05.05.2017.

-

16.10.2017 До г-жа Ваня Савова Препращам жалбата от 24.08.2017 срещу админ. р-л на РП-Плевен с молба за произнасяне и съответно наказани.

-

23.10.2017 От Р. Арнаудова Уведомява ме, че неизвестен прокурор от СГП на неизвестна дата е възложил на агент Стоян Лечев от ДАНС да снеме обяснения от мен. Към днешна дата, 16.11.2017, агентът още не ги е снел. 

-

 

27.10.2017 От МП - неадекватен отговор на писмото ми от 13.10.2017 До МП

-

От края на октомври ме тормозят с друг номер - застрахователна измама. Аз - в ролята на измамника!

 

-

 

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1342

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.