Новини по делото за нашата имотна измама: 30.10.2014-02.12.2014

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото с нашата имотна измама  

-

Публикувано на 07.05.2017

Р. Стоянова

-

30.10.2014 Постановление за прекратяване на ДП-то. Това е първият опит за прекратяване.

-

06.11.2014  Обжалване пред РС-Плевен

-

13.11.2014  Определение на РС-Плевен  Отменят постановлението.

-

22.11.2014  Обжалване пред ОС-Плевен

-

02.12.2014  Определение на ОС-Плевен  Потвърждават определението на РС.

Всичко започва отначало - два месеца първоначален срок, следван от две удължавания от 4 месеца и от още 2 и накрая пак постановление за прекратяване - също отменено. Самоотвод и т.н. Но да не избързвам.

 

 

 

 

 

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото с нашата имотна измама  

-


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1180

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.