Новини по делото с нашата имотна измама: април 2017

Начало на блога

  -

05.04.2017 Изпращам до ВСС някои забележки по становището на Кабзималска и напомням за липса на отговор на писмо, изпратено до ВСС от покойната ми майка на 13.02.2017
-
13.04.2017 Моля набл. пр. Луканов от РП-Плевен да възобнови спряното производство 

20.04.2017 До пр. Луканов, РП-Плевен - искане на заверени копия и напомняне за липса на отговор на две ключови писма, изпратени от покойната ми майка на 06.10.2016 и на 27.11.2016  

21.04.2017 До ВСС - напомням за писмото от 13.02.2017 и изразявам притеснението си от това, че скоро ще станат цели две години бездействие в РП-Плевен по нашето ДП Моля за проверка.

21.04.2017 До ВТАП - изразявам притеснение от липсата на информация от ОП-Плевен по конкретно зададени от майка ми въпроси за срока на нашето ДП, "който в изключителни случаи може да бъде удължаван от админ. р-л на по-горестоящата прокуратура" съгл. чл. 234, ал. 3 от НПК. Посочвам, че в нашия случай няма нищо изключително, а срокът на досъдебното производство стана по-дълъг и от мегаделото по източването на КТБ с неговите 5000 страници обвинителни актове срещу 18 обвиняеми, над 90 експертизи, над 500 разпитани свидетели и над 1000 тома събрани материали. Моля за проверка.


24.04.2017 Получавам постановление от 12.04.2017 за възобновяване на спряното ДП 


24.04.2017 До ВКП Моля за информация по извършената от тях проверка и изразявам притеснението си от 13 месеца пълна липса на процесуално-следствени действия в РП-Плевен по нашия случай от март 2016 до април 2017. Писмото е с 20 приложения, като последното е постановлението за възобновяване. Моля за още една проверка.

24.04.2017 ОП-Плевен изпраща до РП-Плевен указания в 7-дневен срок да ми бъдат изпратени поисканите на 20.04.2017 копия

25.04.2017 От ВТАП до РП-Плевен Искат да бъдат уведомени за предприетите действия по нашето ДП.

26.04.2017 До ВТАП. Уведомявам ВТАП, че ДП-то е възобновено и отново изразявам притесненията си от твърде дълго продължилото  бездействие на прокуратурата по нашия случай.

-

28.04.2017 От ОП-Плевен до РП-Плевен. Моли да й бъде изпратено копие от постановлението за възобновяване на производството по ДП №2924/2013.

-

28.04.2017 До ОП-Плевен. Изпращам постановлението за възобновяване с мои забележки по него.

  -

28.04.2017 От ВКП Изпращат отговор на писмото ми от 24.04.2017  

-

 

Начало на блога

        

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1168

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.